Thursday, February 29, 2024
HomePopZuo Ye Shu 昨夜书 Write Last Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Zuo Ye Shu 昨夜书 Write Last Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Song 许嵩 Xu Song

Chinese Song Name:Zuo Ye Shu 昨夜书
English Translation Name: Write Last Night 
Chinese Singer: Xu Song 许嵩 Xu Song
Chinese Composer:Xu Song 许嵩 Xu Song
Chinese Lyrics:Xu Song 许嵩 Xu Song,(Song) Yue Fei (宋) 岳飞

Zuo Ye Shu 昨夜书 Write Last Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Song 许嵩 Xu Song

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuó yè hán qióng bú zhù míng 
昨  夜 寒  蛩    不 住  鸣   
jīng huí qiān lǐ mèng   yǐ sān gēng 
惊   回  千   里 梦     已 三  更   
qǐ lái dú zì rào jiē xíng 
起 来  独 自 绕  阶  行   
rén qiāo qiāo   lián wài yuè lóng míng 
人  悄   悄     帘   外  月  胧   明   
bái shǒu wéi gōng míng   jiù shān sōng zhú lǎo   zǔ guī chéng 
白  首   为  功   名     旧  山   松   竹  老    阻 归  程    
yù jiāng xīn shì fù yáo qín 
欲 将    心  事  付 瑶  琴  
zhī yīn shǎo   xián duàn yǒu shuí tīng 
知  音  少     弦   断   有  谁   听   
mèng lǐ pī jīng zhǎn jí zhēng zhēng zhī tiě yī 
梦   里 披 荆   斩   棘 铮    铮    之  铁  衣 
yǐ chéng zuó yè cháng fēng suí bō dōng liú qù 
已 乘    昨  夜 长    风   随  波 东   流  去 
chéng wài mǎ xiē yáo shǒu dùn tí   péng jǔ kàn lěng yǔ 
城    外  马 歇  摇  首   顿  蹄   鹏   举 瞰  冷   雨 
zhǐ tàn pǔ tiān zhī xià chuí chéng de tóng qìng 
只  叹  普 天   之  下  垂   成    的 同   庆   
zuó yè hán qióng bú zhù míng 
昨  夜 寒  蛩    不 住  鸣   
jīng huí qiān lǐ mèng   yǐ sān gēng 
惊   回  千   里 梦     已 三  更   
qǐ lái dú zì rào jiē xíng 
起 来  独 自 绕  阶  行   
rén qiāo qiāo   lián wài yuè lóng míng 
人  悄   悄     帘   外  月  胧   明   
bái shǒu wéi gōng míng   jiù shān sōng zhú lǎo   zǔ guī chéng 
白  首   为  功   名     旧  山   松   竹  老    阻 归  程    
yù jiāng xīn shì fù yáo qín 
欲 将    心  事  付 瑶  琴  
zhī yīn shǎo   xián duàn yǒu shuí tīng 
知  音  少     弦   断   有  谁   听   
mèng lǐ pī jīng zhǎn jí zhēng zhēng zhī tiě yī 
梦   里 披 荆   斩   棘 铮    铮    之  铁  衣 
yǐ chéng zuó yè cháng fēng suí bō dōng liú qù 
已 乘    昨  夜 长    风   随  波 东   流  去 
chéng wài mǎ xiē yáo shǒu dùn tí   péng jǔ kàn lěng yǔ 
城    外  马 歇  摇  首   顿  蹄   鹏   举 瞰  冷   雨 
zhǐ tàn pǔ tiān zhī xià chuí chéng de tóng qìng 
只  叹  普 天   之  下  垂   成    的 同   庆   
mèng lǐ pī jīng zhǎn jí zhēng zhēng zhī tiě yī 
梦   里 披 荆   斩   棘 铮    铮    之  铁  衣 
yǐ chéng zuó yè cháng fēng suí bō dōng liú qù 
已 乘    昨  夜 长    风   随  波 东   流  去 
chéng wài mǎ xiē yáo shǒu dùn tí   péng jǔ kàn lěng yǔ 
城    外  马 歇  摇  首   顿  蹄   鹏   举 瞰  冷   雨 
zhǐ tàn pǔ tiān zhī xià chuí chéng de tóng qìng 
只  叹  普 天   之  下  垂   成    的 同   庆   
zhǐ tàn pǔ tiān zhī xià chuí chéng de tóng qìng 
只  叹  普 天   之  下  垂   成    的 同   庆   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags