Zui Li Liu Nian 醉里流年 Drunk In Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Sheng You She 有声有社

Zui Li Liu Nian 醉里流年 Drunk In Time Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Zui Li Liu Nian 醉里流年
English Tranlation Name: Drunk In Time
Chinese Singer: You Sheng You She 有声有社
Chinese Composer: Luo Yang 罗洋
Chinese Lyrics: Tang Xiao Yuan 唐筱原

Zui Li Liu Nian 醉里流年 Drunk In Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Sheng You She 有声有社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tīng dí shēng cán   yè lán shān 
听   笛 声    残    夜 阑  珊   
mǎn qiāng xīn shì mò xiàng míng yuè mán 
满  腔    心  事  莫 向    明   月  瞒  
hóng chén sú shì   bù xiāng guān   zhǐ bǎ jiǔ zhēn mǎn 
红   尘   俗 事    不 相    关     只  把 酒  斟   满  
qīng yún zhī duān   chù chù shān   liú wǒ zuì mèng jiān 
青   云  之  端     处  处  山     留  我 醉  梦   间   
yú jiǔ zuì yǎn   fāng zhòng kàn   qīng chūn zuò jiǔ qián 
余 酒  醉  眼    方   重    看    青   春   作  酒  钱   
yě céng yuàn guò   tiān gōng báo xiāng qián lù àn àn 
也 曾   怨   过    天   公   薄  相    前   路 黯 黯 
rén shì yǐ jiàn biàn   fēi yún yě qī rán 
人  世  已 渐   变     飞  云  也 凄 然  
xī shí shào nián   jǔ bēi liú lián   qīng fēng shēng zuò jiān 
昔 时  少   年     举 杯  留  连     清   风   生    坐  间   
ér jīn huí kàn   bào yǐng yì wú mián 
而 今  回  看    抱  影   亦 无 眠   
qiě kàn shān hé tuán tuán 
且  看  山   河 团   团   
tiáo tiáo yín hàn   yì bēi jìng rén huán 
迢   迢   银  汉    一 杯  敬   人  寰   
ruò děng huā qī jiǔ xiàn   zì shì qiān jīn bú huàn 
若  等   花  期 酒  限     自 是  千   金  不 换   
zhī shēn shù guò qún shān 
只  身   数  过  群  山   
bǎ jiǔ wèn tiān   yì bēi jì liú nián 
把 酒  问  天     一 杯  寄 流  年   
yuè xià zhé huā yòu guī   wǒ yǔ shào nián yòu jiàn 
月  下  折  花  又  归    我 与 少   年   又  见   
qiě kàn shān hé tuán tuán 
且  看  山   河 团   团   
tiáo tiáo yín hàn   yì bēi jìng rén huán 
迢   迢   银  汉    一 杯  敬   人  寰   
ruò děng huā qī jiǔ xiàn   zì shì qiān jīn bú huàn 
若  等   花  期 酒  限     自 是  千   金  不 换   
zhī shēn shù guò qún shān 
只  身   数  过  群  山   
bǎ jiǔ wèn tiān   yì bēi jì liú nián 
把 酒  问  天     一 杯  寄 流  年   
yuè xià zhé huā yòu guī   wǒ yǔ shào nián yòu jiàn 
月  下  折  花  又  归    我 与 少   年   又  见   
qiě kàn shān hé tuán tuán 
且  看  山   河 团   团   
tiáo tiáo yín hàn   yì bēi jìng rén huán 
迢   迢   银  汉    一 杯  敬   人  寰   
ruò děng huā qī jiǔ xiàn   zì shì qiān jīn bú huàn 
若  等   花  期 酒  限     自 是  千   金  不 换   
zhī shēn shù guò qún shān 
只  身   数  过  群  山   
bǎ jiǔ wèn tiān   yì bēi jì liú nián 
把 酒  问  天     一 杯  寄 流  年   
yuè xià zhé huā yòu guī   wǒ yǔ shào nián yòu jiàn 
月  下  折  花  又  归    我 与 少   年   又  见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.