Tuesday, April 16, 2024
HomePopZui Jin Zhao 醉今朝 Drunk Today Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi...

Zui Jin Zhao 醉今朝 Drunk Today Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Ke Le Ya 是可乐鸭

Chinese Song Name:Zui Jin Zhao 醉今朝 
English Translation Name:Drunk Today 
Chinese Singer: Shi Ke Le Ya 是可乐鸭
Chinese Composer:Chu Wei 储维
Chinese Lyrics:Tang Shi Song Ci 唐诗宋词

Zui Jin Zhao 醉今朝 Drunk Today Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Ke Le Ya 是可乐鸭

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
cháo cí bái dì cǎi yún jiān 
朝   辞 白  帝 彩  云  间   
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
gāo táng míng jìng bēi bái fà 
高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn qù hái fù lái 
千   金  散  去 还  复 来  
tài bái dòu jiǔ shī bǎi piān 
太  白  斗  酒  诗  百  篇   
cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 
长    安 市  上    酒  家  眠   
tiān zǐ hū lái bú shàng chuán 
天   子 呼 来  不 上    船    
zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 
自 称    臣   是  酒  中    仙   
liǎng shǒu fù 
两    首   赋 
bǎi piān shī 
百  篇   诗  
jiāng jìn jiǔ 
将    进  酒  
bēi mò tíng 
杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
rào tián wú xiàn cǎo lián yún 
绕  田   无 限   草  连   云  
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
gāo táng míng jìng bēi bái fà 
高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn qù hái fù lái 
千   金  散  去 还  复 来  
tài bái dòu jiǔ shī bǎi piān 
太  白  斗  酒  诗  百  篇   
cháng ān shì shàng jiǔ jiā mián 
长    安 市  上    酒  家  眠   
tiān zǐ hū lái bú shàng chuán 
天   子 呼 来  不 上    船    
zì chēng chén shì jiǔ zhōng xiān 
自 称    臣   是  酒  中    仙   
liǎng shǒu fù 
两    首   赋 
bǎi piān shī 
百  篇   诗  
jiāng jìn jiǔ 
将    进  酒  
bēi mò tíng 
杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
rào tián wú xiàn cǎo lián yún 
绕  田   无 限   草  连   云  
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   
ài jiǔ yuán fēi mìng shì cái 
爱 酒  原   非  命   世  才  
wò yún bū kè jìng yōu zāi 
卧 云  逋 客 竟   悠  哉  
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 
今  朝   有  酒  今  朝   醉  
cǎi shí jiāng biān lǐ tài bái 
采  石  江    边   李 太  白  
cháo cí bái dì cǎi yún jiān 
朝   辞 白  帝 彩  云  间   
dìng yǒu shēng gē bàn jiǔ xiān 
定   有  笙    歌 伴  酒  仙   
céng yǒu jīng tiān dòng dì wén 
曾   有  惊   天   动   地 文  
jiǔ zhōng xiān 
酒  中    仙   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags