Categories
Pop

Zui Gu Zhou 醉孤舟 Drunk Boat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Xi Mian 尹昔眠 Yin Xi Mian Guo Feng Xin Yu 国风新语

Chinese Song Name:Zui Gu Zhou 醉孤舟
English Translation Name: Drunk Boat
Chinese Singer: Yin Xi Mian 尹昔眠 Yin Xi Mian Guo Feng Xin Yu 国风新语
Chinese Composer:Xiao Jian Dan 小简单
Chinese Lyrics:An Yu Chen 安羽辰

Zui Gu Zhou 醉孤舟 Drunk Boat Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Xi Mian 尹昔眠 Yin Xi Mian Guo Feng Xin Yu 国风新语

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shēn xiāo wèi mián   guān míng yuè rú gōu 
深   宵   未  眠     观   明   月  如 钩  
cháng fēng yíng xiù   chuī dàng qiáo biān liǔ 
长    风   盈   袖    吹   荡   桥   边   柳  
jūn zòng qíng fù yuǎn yóu   xiāng sī wò mǎn tóu 
君  纵   情   赴 远   游    相    思 卧 满  头  
zhǔ chá wēn jiǔ   yí zuì jiě qiān chóu 
煮  茶  温  酒    一 醉  解  千   愁   
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
yè luò biàn dì huáng   nài hé fāng fēi jìn shōu 
叶 落  遍   地 黄      奈  何 芳   菲  尽  收   
qīng sī yù jié chéng shuāng   chóu zuì gū zhōu 
青   丝 欲 结  成    霜       愁   醉  孤 舟   
bù zhī hún qiān mèng yíng hé shí xiū 
不 知  魂  牵   梦   萦   何 时  休  
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
xiāng sī jié chéng dòu   wéi jūn āi kǔ sī shǒu 
相    思 结  成    豆    为  君  哀 苦 厮 守   
zěn nài shí guāng rěn rǎn   fāng huá nán liú 
怎  奈  时  光    荏  苒    芳   华  难  留  
xiāng gé tiān yá liǎng dì sī yōu yōu 
相    隔 天   涯 两    地 思 悠  悠  
shēn xiāo wèi mián   guān míng yuè rú gōu 
深   宵   未  眠     观   明   月  如 钩  
cháng fēng yíng xiù   chuī dàng qiáo biān liǔ 
长    风   盈   袖    吹   荡   桥   边   柳  
jūn zòng qíng fù yuǎn yóu   xiāng sī wò mǎn tóu 
君  纵   情   赴 远   游    相    思 卧 满  头  
zhǔ chá wēn jiǔ   yí zuì jiě qiān chóu 
煮  茶  温  酒    一 醉  解  千   愁   
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
yè luò biàn dì huáng   nài hé fāng fēi jìn shōu 
叶 落  遍   地 黄      奈  何 芳   菲  尽  收   
qīng sī yù jié chéng shuāng   chóu zuì gū zhōu 
青   丝 欲 结  成    霜       愁   醉  孤 舟   
bù zhī hún qiān mèng yíng hé shí xiū 
不 知  魂  牵   梦   萦   何 时  休  
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
xiāng sī jié chéng dòu   wéi jūn āi kǔ sī shǒu 
相    思 结  成    豆    为  君  哀 苦 厮 守   
zěn nài shí guāng rěn rǎn   fāng huá nán liú 
怎  奈  时  光    荏  苒    芳   华  难  留  
xiāng gé tiān yá liǎng dì sī yōu yōu 
相    隔 天   涯 两    地 思 悠  悠  
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
yè luò biàn dì huáng   nài hé fāng fēi jìn shōu 
叶 落  遍   地 黄      奈  何 芳   菲  尽  收   
qīng sī yù jié chéng shuāng   chóu zuì gū zhōu 
青   丝 欲 结  成    霜       愁   醉  孤 舟   
bù zhī hún qiān mèng yíng hé shí xiū 
不 知  魂  牵   梦   萦   何 时  休  
wàng qián lù bǎi zhàng   fàng yǎn huāng jiāng yě qiū 
望   前   路 百  丈      放   眼  荒    江    野 丘  
xiāng sī jié chéng dòu   wéi jūn āi kǔ sī shǒu 
相    思 结  成    豆    为  君  哀 苦 厮 守   
zěn nài shí guāng rěn rǎn   fāng huá nán liú 
怎  奈  时  光    荏  苒    芳   华  难  留  
xiāng gé tiān yá liǎng dì sī yōu yōu 
相    隔 天   涯 两    地 思 悠  悠  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.