Thursday, April 25, 2024
HomePopZong Ge Wan Li You 纵歌万里游 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye...

Zong Ge Wan Li You 纵歌万里游 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Chinese Song Name: Zong Ge Wan Li You 纵歌万里游
English Tranlation Name: Sing A Thousand Miles
Chinese Singer:  Ye Luo Luo 叶洛洛
Chinese Composer:  Chen Hui Zhi 陈挥之
Chinese Lyrics:  Qing Xuan Ju Fu Ren 清玄居夫人

Zong Ge Wan Li You 纵歌万里游 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhú dí chuī   fēng qǐ 
竹  笛 吹     风   起 
sì tīng jiāng nán chūn shuǐ fàn lián yī 
似 听   江    南  春   水   泛  涟   漪 
yú ér xì qiǎn xī 
鱼 儿 戏 浅   溪 
hú qin diào   cuī rén 
胡 琴  调     催  人  
cǐ qù bà líng dào ān xī 
此 去 霸 陵   到  安 西 
tà yuè zòng gē xíng qiān lǐ 
踏 月  纵   歌 行   千   里 
jiāng huā shèng huǒ bì kōng xǐ liàn qǐ lì 
江    花  胜    火  碧 空   洗 练   绮 丽 
pān shān guān cháo zǒng xiě yì 
攀  山   观   潮   总   写  意 
yún yǒng shuāng fēng liào qiào hú guāng yù liú lí 
云  涌   霜     峰   料   峭   湖 光    玉 琉  璃 
sì jì nóng dàn xiāng yí 
四 季 浓   淡  相    宜 
fēn fāng chūn rì   liǔ zhī qīng sī 
芬  芳   春   日   柳  枝  青   丝 
zhòng xià bì shǔ hé táng jǐn lǐ 
仲    夏  避 暑  荷 塘   锦  鲤 
qiū yǐn huáng huā   guì yǔ rú qī 
秋  饮  黄    花    桂  雨 如 期 
hán dōng shī piān bái xuě duō zī 
寒  冬   诗  篇   白  雪  多  姿 
kuǐ bù xíng   zhàng liáng 
跬  步 行     丈    量    
tiān qiàn zhuó shuǐ zòng héng jǐ wàn lǐ 
天   堑   浊   水   纵   横   几 万  里 
fàn zhōu zhěn cháo xī 
泛  舟   枕   潮   汐 
mǎ tí shēng   qīng huǎn 
马 蹄 声      轻   缓   
xīng xiù yáo luò biān chuí dì 
星   宿  摇  落  边   陲   地 
sì hǎi fēng guāng jǐng sè qí 
四 海  风   光    景   色 奇 
céng yán dào yuǎn qí qū què hái kàn jīn rì 
曾   言  道  远   崎 岖 却  还  看  今  日 
kāi lù jià qiáo tōng tiān jì 
开  路 架  桥   通   天   际 
běn yù jǔ bēi shū huái xià bǐ wú yí zì 
本  欲 举 杯  抒  怀   下  笔 无 一 字 
yóu biàn jiāng shān sī yì 
游  遍   江    山   思 忆 
fēn fāng chūn rì   liǔ zhī qīng sī 
芬  芳   春   日   柳  枝  青   丝 
zhòng xià bì shǔ hé táng jǐn lǐ 
仲    夏  避 暑  荷 塘   锦  鲤 
qiū yǐn huáng huā   guì yǔ rú qī 
秋  饮  黄    花    桂  雨 如 期 
hán dōng shī piān bái xuě duō zī 
寒  冬   诗  篇   白  雪  多  姿 
fēn fāng chūn rì   liǔ zhī qīng sī 
芬  芳   春   日   柳  枝  青   丝 
zhòng xià bì shǔ hé táng jǐn lǐ 
仲    夏  避 暑  荷 塘   锦  鲤 
qiū yǐn huáng huā   guì yǔ rú qī 
秋  饮  黄    花    桂  雨 如 期 
hán dōng shī piān bái xuě duō zī 
寒  冬   诗  篇   白  雪  多  姿 
qiū yǐn huáng huā   guì yǔ rú qī 
秋  饮  黄    花    桂  雨 如 期 
hán dōng shī piān bái xuě duō zī 
寒  冬   诗  篇   白  雪  多  姿 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags