Saturday, July 20, 2024
HomePopZhuo Hun 镇魂 Azraell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭...

Zhuo Hun 镇魂 Azraell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name: Zhuo Hun 镇魂
English Tranlation Name: Azraell
Chinese Singer: Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer: Ai Xie Ge De Xiao Tian 爱写歌的小田
Chinese Lyrics: Jian Luo 简落

Zhuo Hun 镇魂 Azraell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ tà guò shān diān wǒ xún biàn rén jiān 
我 踏 过  山   巅   我 寻  遍   人  间   
dèng lín yīn chū jiàn jīng hóng piē lún xiàn 
邓   林  阴  初  见   惊   鸿   瞥  沦  陷   
yǎn gài mǎn shēn bā qiú nǐ de yì yǎn 
掩  盖  满  身   疤 求  你 的 一 眼  
cǐ hòu kǔ shǒu wàn nián bù wǎng cǐ shēng 
此 后  苦 守   万  年   不 枉   此 生    
ài mù bù kě shuō nǐ wǒ bù kě yù 
爱 慕 不 可 说   你 我 不 可 遇 
dàn rén fēi cǎo mù jiàn le nǐ yí miàn 
但  人  非  草  木 见   了 你 一 面   
nǐ bù lí bú qì wǒ zhōng shì bù rěn 
你 不 离 不 弃 我 终    是  不 忍  
jīn shēng pò jiè dàn yuàn lái shēng nǐ qǔ 
今  生    破 戒  但  愿   来  生    你 娶 
cí bié 
辞 别  
sī wǎng xī bù gǎn qù yì 
思 往   昔 不 敢  去 忆 
gù rén jiē shì shèng qì xiàn 
故 人  皆  逝  圣    器 现   
qí lún huí guǐ nì tiān ér shēng 
其 轮  回  晷  逆 天   而 生    
sān shēng shí fēng xī běi shān 
三  生    石  封   西 北  山   
zài shān hé zhuī zhèn qū wàn guǐ 
再  山   河 锥   镇   驱 万  鬼  
shān hé zhī jīng fēng běi shuǐ 
山   河 之  精   封   北  水   
yòu gōng dé bǐ xì yīn guǒ gōng zuì 
又  功   德 笔 系 因  果  功   罪  
shàn yú zhī yuán fēng dōng fāng qīng cāng 
善   愚 之  源   封   东   方   青   苍   
dēng xīn zhù qí dēng shēn 
灯   芯  铸  其 灯   身   
zhèn hún dēng jí zhèn hún 
镇   魂  灯   即 镇   魂  
xū bǎi shì wéi shàn xiàn jì gōng dé 
需 百  世  为  善   献   祭 功   德 
huò xú kě huàn qí mián báo jiù shì zhī lì 
或  许 可 换   其 绵   薄  救  世  之  力 
shén zhī hún fēng nán fāng zhī huǒ jiù shì 
神   之  魂  封   南  方   之  火  救  世  
wǒ tà guò shān diān wǒ xún biàn rén jiān 
我 踏 过  山   巅   我 寻  遍   人  间   
dèng lín yīn chū jiàn jīng hóng piē lún xiàn 
邓   林  阴  初  见   惊   鸿   瞥  沦  陷   
yǎn gài mǎn shēn bā qiú nǐ de yì yǎn 
掩  盖  满  身   疤 求  你 的 一 眼  
cǐ hòu kǔ shǒu wàn nián bù wǎng cǐ shēng 
此 后  苦 守   万  年   不 枉   此 生    
ài mù bù kě shuō nǐ wǒ bù kě yù 
爱 慕 不 可 说   你 我 不 可 遇 
dàn rén fēi cǎo mù jiàn le nǐ yí miàn 
但  人  非  草  木 见   了 你 一 面   
nǐ bù lí bú qì wǒ zhōng shì bù rěn 
你 不 离 不 弃 我 终    是  不 忍  
jīn shēng pò jiè dàn yuàn lái shēng nǐ qǔ 
今  生    破 戒  但  愿   来  生    你 娶 
cí bié 
辞 别  
zài shān hé zhuī zhèn qū wàn guǐ 
再  山   河 锥   镇   驱 万  鬼  
shān hé zhī jīng fēng běi shuǐ 
山   河 之  精   封   北  水   
yòu gōng dé bǐ xì yīn guǒ gōng zuì 
又  功   德 笔 系 因  果  功   罪  
shàn yú zhī yuán fēng dōng fāng qīng cāng 
善   愚 之  源   封   东   方   青   苍   
dēng xīn zhù qí dēng shēn 
灯   芯  铸  其 灯   身   
zhèn hún dēng jí zhèn hún 
镇   魂  灯   即 镇   魂  
xū bǎi shì wéi shàn xiàn jì gōng dé 
需 百  世  为  善   献   祭 功   德 
huò xú kě huàn qí mián báo jiù shì zhī lì 
或  许 可 换   其 绵   薄  救  世  之  力 
shén zhī hún fēng nán fāng zhī huǒ jiù shì 
神   之  魂  封   南  方   之  火  救  世  
wǒ tà guò shān diān wǒ xún biàn rén jiān 
我 踏 过  山   巅   我 寻  遍   人  间   
dèng lín yīn chū jiàn jīng hóng piē lún xiàn 
邓   林  阴  初  见   惊   鸿   瞥  沦  陷   
yǎn gài mǎn shēn bā qiú nǐ de yì yǎn 
掩  盖  满  身   疤 求  你 的 一 眼  
cǐ hòu kǔ shǒu wàn nián bù wǎng cǐ shēng 
此 后  苦 守   万  年   不 枉   此 生    
ài mù bù kě shuō nǐ wǒ bù kě yù 
爱 慕 不 可 说   你 我 不 可 遇 
dàn rén fēi cǎo mù jiàn le nǐ yí miàn 
但  人  非  草  木 见   了 你 一 面   
nǐ bù lí bú qì wǒ zhōng shì bù rěn 
你 不 离 不 弃 我 终    是  不 忍  
jīn shēng pò jiè dàn yuàn lái shēng nǐ qǔ 
今  生    破 戒  但  愿   来  生    你 娶 
cí bié 
辞 别  
wǒ tà guò shān diān wǒ xún biàn rén jiān 
我 踏 过  山   巅   我 寻  遍   人  间   
dèng lín yīn chū jiàn jīng hóng piē lún xiàn 
邓   林  阴  初  见   惊   鸿   瞥  沦  陷   
yǎn gài mǎn shēn bā qiú nǐ de yì yǎn 
掩  盖  满  身   疤 求  你 的 一 眼  
cǐ hòu kǔ shǒu wàn nián bù wǎng cǐ shēng 
此 后  苦 守   万  年   不 枉   此 生    
ài mù bù kě shuō nǐ wǒ bù kě yù 
爱 慕 不 可 说   你 我 不 可 遇 
dàn rén fēi cǎo mù jiàn le nǐ yí miàn 
但  人  非  草  木 见   了 你 一 面   
nǐ bù lí bú qì wǒ zhōng shì bù rěn 
你 不 离 不 弃 我 终    是  不 忍  
jīn shēng pò jiè dàn yuàn lái shēng nǐ qǔ 
今  生    破 戒  但  愿   来  生    你 娶 
cí bié 
辞 别  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags