Monday, December 4, 2023
HomePopZhuo Guang Qu 琢光曲 Song Of Carving Light Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Zhuo Guang Qu 琢光曲 Song Of Carving Light Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi

Chinese Song Name:Zhuo Guang Qu 琢光曲 
English Translation Name:Song Of Carving Light 
Chinese Singer: Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi
Chinese Composer:Li Yi Jie 李毅杰
Chinese Lyrics:Hai Lei 海雷

Zhuo Guang Qu 琢光曲 Song Of Carving Light Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 Ju Jingyi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhú lín qī xián yǔ róng qǐ qī áng xuān 
竹  林  七 贤   与 荣   启 期 昂  轩   
ào gǔ shèng kāi suì hán sān yǒu bù fán 
傲 骨 盛    开  岁  寒  三  友  不 凡  
zhèn shǒu sì fāng jīn shòu lì yú tiān dì jiān 
镇   守   四 方   金  兽   立 于 天   地 间   
rán bú jìn yún wén tóng yóu dēng yì cóng qián 
燃  不 尽  云  纹  铜   油  灯   忆 从   前   
tí liáng hú dào bú jìn chán chán sī niàn 
提 梁    壶 倒  不 尽  潺   潺   思 念   
shān shuǐ zhī jiān bǎi wū zhì shēn huà juàn 
山   水   之  间   百  屋 置  身   画  卷   
huā shén rú mèng luò rù shí èr yuè rú yān 
花  神   如 梦   落  入 十  二 月  如 烟  
shù bú jìn jīn líng qián chén wǎng shì zài yǎn qián 
数  不 尽  金  陵   前   尘   往   事  在  眼  前   
shēng shēng shì shì   yì rú yuàn   zhuó guāng nián 
生    生    世  世    亦 如 愿     琢   光    年   
mèng huí qiān nián   rú shī piān   yòu yì juàn 
梦   回  千   年     如 诗  篇     又  一 卷   
tīng qú gē hé míng qíng tiān 
听   氍 歌 合 鸣   晴   天   
qián cháo gǔ jiē yáng liǔ biān 
前   朝   古 街  杨   柳  边   
yuàn guī lái réng shì shào nián 
愿   归  来  仍   是  少   年   
shēng shēng shì shì   yì rú yuàn   zhuó guāng nián 
生    生    世  世    亦 如 愿     琢   光    年   
mèng huí qiān nián   rú shī piān   yòu yì juàn 
梦   回  千   年     如 诗  篇     又  一 卷   
jiǎo bù shēng   shēng shēng huǎn màn 
脚   步 声      声    声    缓   慢  
fú guāng xiāo sàn rú yún yān 
浮 光    消   散  如 云  烟  
zài gǔ lóu shí jiē qián 
在  古 楼  石  阶  前   
shì fēng dù piān piān shào nián 
是  风   度 翩   翩   少   年   
zhú lín qī xián yǔ róng qǐ qī áng xuān 
竹  林  七 贤   与 荣   启 期 昂  轩   
ào gǔ shèng kāi suì hán sān yǒu bù fán 
傲 骨 盛    开  岁  寒  三  友  不 凡  
zhèn shǒu sì fāng jīn shòu lì yú tiān dì jiān 
镇   守   四 方   金  兽   立 于 天   地 间   
rán bú jìn yún wén tóng yóu dēng yì cóng qián 
燃  不 尽  云  纹  铜   油  灯   忆 从   前   
tí liáng hú dào bú jìn chán chán sī niàn 
提 梁    壶 倒  不 尽  潺   潺   思 念   
shān shuǐ zhī jiān bǎi wū zhì shēn huà juàn 
山   水   之  间   百  屋 置  身   画  卷   
huā shén rú mèng luò rù shí èr yuè rú yān 
花  神   如 梦   落  入 十  二 月  如 烟  
shù bú jìn jīn líng qián chén wǎng shì zài yǎn qián 
数  不 尽  金  陵   前   尘   往   事  在  眼  前   
shēng shēng shì shì   yì rú yuàn   zhuó guāng nián 
生    生    世  世    亦 如 愿     琢   光    年   
mèng huí qiān nián   rú shī piān   yòu yì juàn 
梦   回  千   年     如 诗  篇     又  一 卷   
tīng qú gē hé míng qíng tiān 
听   氍 歌 合 鸣   晴   天   
qián cháo gǔ jiē yáng liǔ biān 
前   朝   古 街  杨   柳  边   
yuàn guī lái réng shì shào nián 
愿   归  来  仍   是  少   年   
shēng shēng shì shì   yì rú yuàn   zhuó guāng nián 
生    生    世  世    亦 如 愿     琢   光    年   
mèng huí qiān nián   rú shī piān   yòu yì juàn 
梦   回  千   年     如 诗  篇     又  一 卷   
jiǎo bù shēng shēng shēng huǎn màn 
脚   步 声    声    声    缓   慢  
fú guāng xiāo sàn rú yún yān 
浮 光    消   散  如 云  烟  
zài gǔ lóu shí jiē qián 
在  古 楼  石  阶  前   
shì fēng dù piān piān shào nián 
是  风   度 翩   翩   少   年   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags