Zhu Fu 祝福 Blessing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Qian Wen 叶倩文 Sally Yeh

Zhu Fu 祝福 Blessing Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Zhu Fu 祝福
English Translation Name: Blessing
Chinese Singer: Ye Qian Wen 叶倩文 Sally Yeh
Chinese Composer: Liang Hong Zhi 梁弘志
Chinese Lyrics: Pan Wei Yuan 潘伟源

Zhu Fu 祝福 Blessing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Qian Wen 叶倩文 Sally Yeh

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

pái huái cóng lín yíng zháo yǔ 
徘  徊   丛   林  迎   着   雨 
rǎn shī fēng zhōng dì fā duān 
染  湿  风   中    的 发 端   
dī sù xì yǔ lù yáo ruò kùn juàn 
低 诉 细 雨 路 遥  若  困  倦   
jìng kào wān wān xiǎo cǎo yǐ qīng quán 
静   靠  湾  湾  小   草  倚 清   泉   
yōu yōu liú quán suí lù zhuǎn 
悠  悠  流  泉   随  路 转    
ǒu yú shān zhōng zhuǎn shù quān 
偶 于 山   中    转    数  圈   
yí piàn ruǎn ruǎn jiàn huáng luò yè 
一 片   软   软   渐   黄    落  叶 
dàng xiàng qīng xī zhī zhōng zǎo piāo yuǎn 
荡   向    清   溪 之  中    早  飘   远   
ā  guò qù guò qù duō shǎo cì xīn luàn 
啊 过  去 过  去 多  少   次 心  乱   
jīn tiān jīn tiān suí zhe yún yān jiàn yuǎn 
今  天   今  天   随  着  云  烟  渐   远   
tīng ting niǎo yǔ jìng wàng yǔ sī piāo duàn 
听   听   鸟   语 静   望   雨 丝 飘   断   
qiāo qiāo de fēng zèng wǒ zhōng xīn 
悄   悄   的 风   赠   我 衷    心  
zhù fú yí chuàn 
祝  福 一 串    
pái huái cóng lín yíng zháo yǔ 
徘  徊   丛   林  迎   着   雨 
rǎn shī fēng zhōng dì fā duān 
染  湿  风   中    的 发 端   
dī sù xì yǔ lù yáo ruò kùn juàn 
低 诉 细 雨 路 遥  若  困  倦   
jìng kào wān wān xiǎo cǎo yǐ qīng quán 
静   靠  湾  湾  小   草  倚 清   泉   
yōu yōu liú quán suí lù zhuǎn 
悠  悠  流  泉   随  路 转    
ǒu yú shān zhōng zhuǎn shù quān 
偶 于 山   中    转    数  圈   
yí piàn ruǎn ruǎn jiàn huáng luò yè 
一 片   软   软   渐   黄    落  叶 
dàng xiàng qīng xī zhī zhōng zǎo piāo yuǎn 
荡   向    清   溪 之  中    早  飘   远   
ā  sòng nǐ sòng nǐ zhù fú yǒng bú duàn 
啊 送   你 送   你 祝  福 永   不 断   
qīng qīng dì piāo xún mì wú biān lù yuǎn 
轻   轻   地 飘   寻  觅 无 边   路 远   
jiè nà niǎo yǔ lù shang xì tiān wēn nuǎn 
借  那 鸟   语 路 上    细 添   温  暖   
bài tuō qīng fēng fèng shàng zhōng xīn 
拜  托  清   风   奉   上    衷    心  
zhù fú qiān chuàn 
祝  福 千   串    
ā  sòng nǐ sòng nǐ zhù fú yǒng bú duàn 
啊 送   你 送   你 祝  福 永   不 断   
qīng qīng dì piāo xún mì wú biān lù yuǎn 
轻   轻   地 飘   寻  觅 无 边   路 远   
jiè nà niǎo yǔ lù shang xì tiān wēn nuǎn 
借  那 鸟   语 路 上    细 添   温  暖   
dīng zhǔ qīng fēng fèng shàng zhōng xīn 
叮   嘱  清   风   奉   上    衷    心  
zhù fú qiān chuàn 
祝  福 千   串    
bài tuō qīng fēng fèng shàng zhōng xīn 
拜  托  清   风   奉   上    衷    心  
zhù fú qiān chuàn 
祝  福 千   串    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.