Monday, May 27, 2024
HomePopZhou Yu 周瑜 Zhou Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Jun...

Zhou Yu 周瑜 Zhou Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Jun Zhen 邱峻翀

Chinese Song Name:Zhou Yu 周瑜
English Translation Name:Zhou Yu
Chinese Singer: Qiu Jun Zhen 邱峻翀
Chinese Composer: Qiu Jun Zhen 邱峻翀
Chinese Lyrics:Liu Yu Shan 刘雨珊

Zhou Yu 周瑜 Zhou Yu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiu Jun Zhen 邱峻翀

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng dōng yān zhàng niǎo niǎo 
江    东   烟  障    袅   袅   
dēng yǐng jiǎng shēng qīng tiāo 
灯   影   桨    声    轻   佻   
sī zhú mí luàn jīng rǎo 
丝 竹  迷 乱   惊   扰  
zhōu láng gù qǔ bīng xiāo 
周   郎   顾 曲 冰   消   
gōng jǐn chū cháng   yīng zī sà shuǎng 
公   瑾  初  长      英   姿 飒 爽     
xīng mù jiàn méi yìn zài le nǎ jiā gū niang xīn shàng 
星   目 剑   眉  印  在  了 哪 家  姑 娘    心  上    
luàn shì chūn qiū cuī rén nǎo 
乱   世  春   秋  催  人  恼  
yàn zì huí shǒu guò wàng chuān 
雁  字 回  首   过  忘   川    
róng zhuāng cè mǎ jìn xiàn jì 
戎   装     策 马 尽  献   计 
chì bì dà bài cáo bīng tiān xià sān fēn zhī xiǎo 
赤  壁 大 败  曹  兵   天   下  三  分  知  晓   
zhōu láng xìng dù huī kuò mìng hù jiāng dōng fù lǎo 
周   郎   性   度 恢  廓  命   护 江    东   父 老  
nài hé jiāng dōng yān zhàng niǎo niǎo 
奈  何 江    东   烟  障    袅   袅   
dēng yǐng jiǎng shēng qīng tiāo 
灯   影   桨    声    轻   佻   
sī zhú mí luàn jīng rǎo 
丝 竹  迷 乱   惊   扰  
nài hé zhōu láng hàn dào 
奈  何 周   郎   汉  道  
jì shēng yú hé shēng liàng 
既 生    瑜 何 生    亮    
jiāng dōng yān zhàng niǎo niǎo 
江    东   烟  障    袅   袅   
dēng yǐng jiǎng shēng qīng tiāo 
灯   影   桨    声    轻   佻   
sī zhú mí luàn jīng rǎo 
丝 竹  迷 乱   惊   扰  
zhōu láng gù qǔ bīng xiāo 
周   郎   顾 曲 冰   消   
gōng jǐn chū cháng   yīng zī sà shuǎng 
公   瑾  初  长      英   姿 飒 爽     
xīng mù jiàn méi yìn zài le nǎ jiā gū niang xīn shàng 
星   目 剑   眉  印  在  了 哪 家  姑 娘    心  上    
luàn shì chūn qiū cuī rén nǎo 
乱   世  春   秋  催  人  恼  
yàn zì huí shǒu guò wàng chuān 
雁  字 回  首   过  忘   川    
róng zhuāng cè mǎ jìn xiàn jì 
戎   装     策 马 尽  献   计 
chì bì dà bài cáo bīng tiān xià sān fēn zhī xiǎo 
赤  壁 大 败  曹  兵   天   下  三  分  知  晓   
zhōu láng xìng dù huī kuò mìng hù jiāng dōng fù lǎo 
周   郎   性   度 恢  廓  命   护 江    东   父 老  
nài hé jiāng dōng yān zhàng niǎo niǎo 
奈  何 江    东   烟  障    袅   袅   
dēng yǐng jiǎng shēng qīng tiāo 
灯   影   桨    声    轻   佻   
sī zhú mí luàn jīng rǎo 
丝 竹  迷 乱   惊   扰  
nài hé zhōu láng hàn dào 
奈  何 周   郎   汉  道  
jì shēng yú hé shēng liàng 
既 生    瑜 何 生    亮    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags