Sunday, December 3, 2023
HomePopZhong Sheng Wu 终身误 Lifelong Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo...

Zhong Sheng Wu 终身误 Lifelong Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Chinese Song Name: Zhong Sheng Wu 终身误 
English Tranlation Name: Lifelong Mistake
Chinese Singer:  Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Composer:  Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Lyrics:  Cao Xue Qin 曹雪芹 Tian Chen Ming 田辰明

Zhong Sheng Wu 终身误 Lifelong Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kūn bái : 
昆  白  : 
dōu dào shì jīn yù liáng yīn 
都  道  是  金  玉 良    姻  
ǎn zhǐ niàn mù shí qián méng 
俺 只  念   木 石  前   盟   
kōng duì zhe 
空   对  着  
shān zhōng gāo shì jīng yíng xuě 
山   中    高  士  晶   莹   雪  
zhōng bú wàng 
终    不 忘   
shì wài xiān shū jì mò lín 
世  外  仙   姝  寂 寞 林  
tàn rén jiān 
叹  人  间   
měi zhōng bù zú jīn fāng xìn 
美  中    不 足 今  方   信  
zòng rán shì qí méi jǔ àn 
纵   然  是  齐 眉  举 案 
dào dǐ yì nán píng 
到  底 意 难  平   
mù shí chū jiàn líng hé àn 
木 石  初  见   灵   河 岸 
huǎng ruò chóng féng jīn shì jiān 
恍    若  重    逢   今  世  间   
gān lù zhī ēn yǐ lèi lái hái 
甘  露 之  恩 以 泪  来  还  
dàn jīn shēng qīng lèi hái wán yòu xiāng qiàn 
但  今  生    清   泪  还  完  又  相    欠   
shuí sī rén shì chī hèn yuàn 
谁   司 人  世  痴  恨  怨   
bái xuě luò jìn jiē kōng huàn 
白  雪  落  尽  皆  空   幻   
hé kǔ guī qù lí hèn tiān shàng 
何 苦 归  去 离 恨  天   上    
nǐ kě zhī lí hèn cóng lái zài rén jiān 
你 可 知  离 恨  从   来  在  人  间   
én   ā  
唔   啊 
piān jiù shì jīn yù liáng yīn wù zhōng shēn 
偏   就  是  金  玉 良    姻  误 终    身   
én   ā  
唔   啊 
wǒ zhǐ niàn mù shí qián méng 
我 只  念   木 石  前   盟   
yǐ wǒ yì shēng huàn nǐ yì shēng 
以 我 一 生    换   你 一 生    
shuí sī rén shì chī hèn yuàn 
谁   司 人  世  痴  恨  怨   
bái xuě luò jìn jiē kōng huàn 
白  雪  落  尽  皆  空   幻   
gè zhōng ér nǚ gè zì chī wán 
个 中    儿 女 各 自 痴  顽  
wǒ fāng zhī lí hèn cóng lái zài rén jiān 
我 方   知  离 恨  从   来  在  人  间   
hóng lóu lǐ mèng xǐng shuí rú yuàn 
红   楼  里 梦   醒   谁   如 愿   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags