Zhong Qiu Yuan 中秋愿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲

Zhong Qiu Yuan 中秋愿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲

Chinese Song Name: Zhong Qiu Yuan 中秋愿
English Tranlation Name: The Mid-Autumn Festival Is Willing
Chinese Singer: Yun Fei Fei 云菲菲
Chinese Composer: Liu Yi Min 刘亦敏
Chinese Lyrics: Li Dong Lai 李东来

Zhong Qiu Yuan 中秋愿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yòu shì yì nián guì huā xiāng 
又  是  一 年   桂  花  香    
zhōng qiū zhì yè wēi liáng 
中    秋  至  夜 微  凉    
rén zài tā xiāng dú zì yǐ hán chuāng 
人  在  他 乡    独 自 倚 寒  窗     
duō shǎo xīn shì suí fēng qù 
多  少   心  事  随  风   去 
xīn wèi lǎo bìn yǐ shuāng 
心  未  老  鬓  已 霜     
mèng zhōng bái fà yì wǎng xī 
梦   中    白  发 忆 往   昔 
gōng míng lì lù hé qí shāng 
功   名   利 禄 何 其 殇    
yòu shì yì nián guì huā xiāng 
又  是  一 年   桂  花  香    
zhōng qiū zhì yè wēi liáng 
中    秋  至  夜 微  凉    
rén zài tā xiāng dú zì yǐ hán chuāng 
人  在  他 乡    独 自 倚 寒  窗     
duō shǎo xīn shì suí fēng qù 
多  少   心  事  随  风   去 
xīn wèi lǎo bìn yǐ shuāng 
心  未  老  鬓  已 霜     
mèng zhōng bái fà yì wǎng xī 
梦   中    白  发 忆 往   昔 
gōng míng lì lù hé qí shāng 
功   名   利 禄 何 其 殇    
rén shēng kǔ duǎn   yǔ shuí sù zhōng cháng 
人  生    苦 短     与 谁   诉 衷    肠    
yǔ shuí sù zhōng cháng 
与 谁   诉 衷    肠    
wéi yuàn míng nián guì huā xià 
惟  愿   明   年   桂  花  下  
rén yuán yuè mǎn jiǔ piāo xiāng 
人  圆   月  满  酒  飘   香    
yòu shì yì nián guì huā xiāng 
又  是  一 年   桂  花  香    
zhōng qiū zhì yè wēi liáng 
中    秋  至  夜 微  凉    
rén zài tā xiāng dú zì yǐ hán chuāng 
人  在  他 乡    独 自 倚 寒  窗     
duō shǎo xīn shì suí fēng qù 
多  少   心  事  随  风   去 
xīn wèi lǎo bìn yǐ shuāng 
心  未  老  鬓  已 霜     
mèng zhōng bái fà yì wǎng xī 
梦   中    白  发 忆 往   昔 
gōng míng lì lù hé qí shāng 
功   名   利 禄 何 其 殇    
rén shēng kǔ duǎn   yǔ shuí sù zhōng cháng 
人  生    苦 短     与 谁   诉 衷    肠    
yǔ shuí sù zhōng cháng 
与 谁   诉 衷    肠    
wéi yuàn míng nián guì huā xià 
惟  愿   明   年   桂  花  下  
rén yuán yuè mǎn jiǔ piāo xiāng 
人  圆   月  满  酒  飘   香    
rén shēng kǔ duǎn   yǔ shuí sù zhōng cháng 
人  生    苦 短     与 谁   诉 衷    肠    
yǔ shuí sù zhōng cháng 
与 谁   诉 衷    肠    
wéi yuàn nián nián guì huā xià 
惟  愿   年   年   桂  花  下  
rén yuán yuè mǎn jiǔ piāo xiāng 
人  圆   月  满  酒  飘   香    
rén yuán yuè mǎn jiǔ piāo xiāng 
人  圆   月  满  酒  飘   香    
rén yuán yuè mǎn jiǔ   piāo   xiāng 
人  圆   月  满  酒    飘     香    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.