Monday, February 26, 2024
HomePopZhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Zhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin By An You Qi 安又琪 An Youqi

Chinese Song Name:Zhi Zi Zhi Shou 执子之手
English Translation Name:Hold Your Hand 
Chinese Singer: An You Qi 安又琪 An Youqi 
Chinese Composer:Sun Ai Li 孙艾藜
Chinese Lyrics:Shi Jing Ji Gu 诗经·击鼓

Zhi Zi Zhi Shou 执子之手 Hold Your Hand Lyrics 歌詞 With Pinyin By An You Qi 安又琪 An Youqi 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 
sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 
sǐ shēnɡ qì kuò   yǔ zǐ chénɡ shuō 
死 生    契 阔    与 子 成    说   
zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo 
执  子 之  手     与 子 偕  老  
yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī 
于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 
yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī 
于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags