Thursday, July 18, 2024
HomePopZhi Wei Zhuan Xian 织味馔仙 Weaving Delicacies Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Zhi Wei Zhuan Xian 织味馔仙 Weaving Delicacies Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Nian Shuang 少年霜

Chinese Song Name:Zhi Wei Zhuan Xian 织味馔仙 
English Translation Name:Weaving Delicacies
Chinese Singer:  Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Composer:Xiao Yang 晓珜
Chinese Lyrics:Mu Xiu Yu 慕修妤

Zhi Wei Zhuan Xian 织味馔仙 Weaving Delicacies Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Nian Shuang 少年霜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhàn rén jiān bǎi wèi fàng zài shé jiān 
绽   人  间   百  味  放   在  舌  尖   
què yuè zài wèi lěi de fēn chéng biáo yǎn 
雀  跃  在  味  蕾  的 纷  呈    表   演  
céng céng dì jìn de qīng xiāng chún mián 
层   层   递 进  的 清   香    醇   绵   
hùn rù zhēng qì téng téng sè xiāng wèi jù quán 
混  入 蒸    汽 腾   腾   色 香    味  俱 全   
zhe shān lín hú hǎi hūn sù shēng xiān 
着  山   林  湖 海  荤  素 生    鲜   
gòng běn zhì wài lái pēng jìn mǐ huó miàn 
共   本  质  外  来  烹   进  米 和  面   
jiāng bā chǎo dùn shuàn zhà mèn xūn jiān 
将    扒 炒   炖  涮    炸  焖  熏  煎   
zuǒ shàng yóu yán táng cù jiàng liào lín yí biàn 
佐  上    油  盐  糖   醋 酱    料   淋  一 遍   
qiē jiāng sī   bàn jiāo yán 
切  姜    丝   拌  椒   盐  
pāi suàn piàn xì cōng jié 
拍  蒜   片   系 葱   结  
xiāng yè suì   guì pí juǎn 
香    叶 碎    桂  皮 卷   
là jiāo zǐ   níng méng zhī   cháng guò nán yán 
辣 椒   籽   柠   檬   汁    尝    过  难  言  
gǎn lǎn nǎi lào rú tóng cuì yù xiāng jiàn 
橄  榄  奶  酪  如 同   翠  玉 相    间   
hēi jiāo niú pá yǔ tǔ dòu ní jiāo zhī xiāng qiàn 
黑  椒   牛  扒 与 土 豆  泥 交   织  镶    嵌   
duì shā lā dī xià de jiàng zhī chuí xián 
对  沙  拉 滴 下  的 酱    汁  垂   涎   
jiāng kā fēi tián diǎn quán bù lǒng zài yǎn qián 
将    咖 啡  甜   点   全   部 拢   在  眼  前   
fān qié chǎo dàn hé shuǐ zhǔ ròu piàn 
番  茄  炒   蛋  和 水   煮  肉  片   
jūn gū zhú sǔn mái cáng zài shān lín jiān 
菌  菇 竹  笋  埋  藏   在  山   林  间   
jiā cháng xiǎo cài zhuàng tāo tiè shèng yàn 
家  常    小   菜  撞     饕  餮  盛    宴  
bèng fā chū chuàng zào róng hé xīng huǒ diǎn 
迸   发 出  创     造  融   合 星   火  点   
yòng líng gǎn cuī shēng xīn qí tǐ yàn 
用   灵   感  催  生    新  奇 体 验  
zài hùn hé chì liè nóng yù huò qīng qiǎn 
再  混  合 炽  烈  浓   郁 或  清   浅   
huī yì sháo piě jìn fú mò wàn qiān 
挥  一 勺   撇  尽  浮 沫 万  千   
mèn yí dào xún cháng gōng fu bié yàng xiān 
焖  一 道  寻  常    功   夫 别  样   鲜   
huái zuì dà chéng yì jiāng chú fáng huán yuán 
怀   最  大 诚    意 将    厨  房   还   原   
kǎo xiāng jiù néng chēng qǐ zhè bàn biān tiān 
烤  箱    就  能   撑    起 这  半  边   天   
zhī shì jú chū le měi wèi màn yán 
芝  士  焗 出  了 美  味  蔓  延  
zhī bǎi wèi zhōng xī hé bì sài shén xiān 
织  百  味  中    西 合 璧 赛  神   仙   
wén dé dào   gā lí xiāng 
闻  得 到    咖 喱 香    
mǐ fàn tián   gé bì zhuō 
米 饭  甜     隔 壁 桌   
báo huó tuǐ   měi jiǔ tiān 
薄  火  腿    美  酒  添   
wǒ què hé   yǎng wàng xīng kōng miàn duì miàn 
我 却  和   仰   望   星   空   面   对  面   
gǎn lǎn nǎi lào rú tóng cuì yù xiāng jiàn 
橄  榄  奶  酪  如 同   翠  玉 相    间   
hēi jiāo niú pá yǔ tǔ dòu ní jiāo zhī xiāng qiàn 
黑  椒   牛  扒 与 土 豆  泥 交   织  镶    嵌   
duì shā lā dī xià de jiàng zhī chuí xián 
对  沙  拉 滴 下  的 酱    汁  垂   涎   
jiāng kā fēi tián diǎn quán bù lǒng zài yǎn qián 
将    咖 啡  甜   点   全   部 拢   在  眼  前   
fān qié chǎo dàn hé shuǐ zhǔ ròu piàn 
番  茄  炒   蛋  和 水   煮  肉  片   
jūn gū zhú sǔn mái cáng zài shān lín jiān 
菌  菇 竹  笋  埋  藏   在  山   林  间   
jiā cháng xiǎo cài zhuàng tāo tiè shèng yàn 
家  常    小   菜  撞     饕  餮  盛    宴  
bèng fā chū chuàng zào róng hé xīng huǒ diǎn 
迸   发 出  创     造  融   合 星   火  点   
ruò zào wáng ye yǔ shí shén jiàn miàn 
若  灶  王   爷 与 食  神   见   面   
néng fǒu jiāo huàn guā zǐ hé yóu zhà shǔ piàn 
能   否  交   换   瓜  子 和 油  炸  薯  片   
nóng jiā bàn cài hé shā lā cāi quán 
农   家  拌  菜  和 沙  拉 猜  拳   
shuí ruò shū diào jiù yào yòng miàn jiàng hú liǎn 
谁   若  输  掉   就  要  用   面   酱    糊 脸   
kǎo yā kǎo jī zài fēn biàn xián tián 
烤  鸭 烤  鸡 在  分  辨   咸   甜   
shāo là guà zài shàng mian màn màn dàng qiū qiān 
烧   腊 挂  在  上    面   慢  慢  荡   秋  千   
jiā cháng xiǎo cài zhuàng tāo tiè shèng yàn 
家  常    小   菜  撞     饕  餮  盛    宴  
bèng fā chū chuàng zào róng hé de xīng huǒ diǎn 
迸   发 出  创     造  融   合 的 星   火  点   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags