Thursday, April 25, 2024
HomePopZhi Qian Nian 掷千年 Throw In One Thousand Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Zhi Qian Nian 掷千年 Throw In One Thousand Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Jiao 伍觉

Chinese Song Name: Zhi Qian Nian 掷千年
English Tranlation Name: Throw In One Thousand
Chinese Singer: Wu Jiao 伍觉
Chinese Composer: Yi Cheng 一城 CyZ
Chinese Lyrics: Vagary

Zhi Qian Nian 掷千年 Throw In One Thousand Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Jiao 伍觉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huǒ : 
火  : 
jiè   lí hèn tiān yì lǚ qíng yàn 
借    离 恨  天   一 缕 情   焰  
lái shāo huǐ míng wán chī tān 
来  烧   毁  冥   顽  痴  贪  
shè liǎng xīn dé miǎn 
赦  两    心  得 免   
duò yí niàn wú jiàn 
堕  一 念   无 间   
dì : 
地 : 
piān   yáo yè xià hán wù qīng shān 
偏     摇  曳 下  寒  雾 青   山   
piān xiān rù liǔ yǐng huā yān 
翩   跹   入 柳  影   花  烟  
nà qiáo wèi céng duàn 
那 桥   未  曾   断   
zhè xīn yǐ qiān lián 
这  心  已 牵   连   
huǒ : 
火  : 
cǐ xīn qiān nián wú yǒu   wēi yī fàn 
此 心  千   年   无 有    微  漪 泛  
zěn shēng dǒu qǐ kuáng lán 
怎  生    陡  起 狂    澜  
huǒ 、 dì : 
火  、 地 : 
fēng yǔ rén jiān   dù wǒ yí yuàn 
风   雨 人  间     渡 我 一 愿   
bā shí sì gǔ zǐ zhú sǎn 
八 十  四 骨 紫 竹  伞  
cuì hú hóng lóu   chūn shēn sì hǎi 
翠  湖 红   楼    春   深   似 海  
rú mèng yīn yuán bú yè tiān 
如 梦   姻  缘   不 夜 天   
huǒ : 
火  : 
chí zūn fèng jūn qián 
持  樽  奉   君  前   
hé : 
合 : 
jiǎ rú   chuán qí dōu néng yǒu qiàn yǒu hái 
假  如   传    奇 都  能   有  欠   有  还  
nuò yán bú bì cóng tóu yàn 
诺  言  不 必 从   头  验  
yě hǎo   jù le xiāng sī sàn le chéng jiàn 
也 好    聚 了 相    思 散  了 成    见   
Yeah
Yeah
jié huò shì yuán 
劫  或  是  缘   
kōng : 
空   : 
lǐ yīng kè gǔ tān lán 
理 应   刻 骨 贪  婪  
hé láo tán xiāng fēn biàn 
何 劳  檀  香    分  辨   
hé : 
合 : 
ài   hèn ruò néng wú biān 
爱   恨  若  能   无 边   
kōng : 
空   : 
bù wǎng jiāng qiān nián 
不 枉   将    千   年   
gū zhì yú yì yǎn 
孤 掷  于 一 眼  
huǒ : 
火  : 
huí tóu wú àn   hé chù jiàn líng shān 
回  头  无 岸   何 处  见   灵   山   
shuǐ : 
水   : 
què   yǒu yí xīn yì diǎn nán xiāo 
却    有  疑 心  一 点   难  消   
xún bù zhe zhōng qíng jiě yào 
寻  不 着  钟    情   解  药  
huà mǎn fù jiān áo 
化  满  腹 煎   熬 
chéng jiǔ lěng wèi báo 
成    酒  冷   味  薄  
fēng : 
风   : 
biàn   yǎo rán jiān mèng miè hún piāo 
便     杳  然  间   梦   灭  魂  飘   
qíng yí zì táo zhī yāo ǎo 
情   一 字 逃  之  夭  夭 
bǎ qiān bǎi liáng xiāo 
把 千   百  良    宵   
huàn yì zhī xiān cǎo 
换   一 枝  仙   草  
huǒ : 
火  : 
cǐ xīn qiān nián wú yǒu   wēi yī fàn 
此 心  千   年   无 有    微  漪 泛  
nà shí dǒu qǐ kuáng lán 
那 时  陡  起 狂    澜  
shuǐ 、 fēng : 
水   、 风   : 
fēng yǔ rén jiān   dù wǒ yí yuàn 
风   雨 人  间     渡 我 一 愿   
bā shí sì gǔ zǐ zhú sǎn 
八 十  四 骨 紫 竹  伞  
bái shǒu pēng chá   shuāng bìn xiào tán 
白  首   烹   茶    霜     鬓  笑   谈  
shuǐ àn yuān yāng shèng yú xiān 
水   岸 鸳   鸯   胜    于 仙   
huǒ : 
火  : 
yí mèng yì chī chán 
一 梦   一 痴  缠   
hé : 
合 : 
jiǎ rú   nuò yán dōu néng bù shē bú qiàn 
假  如   诺  言  都  能   不 赊  不 欠   
shì piàn shì mán cóng xīn yàn 
是  骗   是  瞒  从   心  验  
zǒng guī   yíng le chán mián shū le chéng jiàn 
总   归    赢   了 缠   绵   输  了 成    见   
Yeah
Yeah
jié huò shì yuán 
劫  或  是  缘   
kōng 、 shuǐ : 
空   、 水   : 
bú bì huāng táng zhí diǎn 
不 必 荒    唐   指  点   
hé xū wài rén píng pàn 
何 须 外  人  评   判  
hé : 
合 : 
ài   hèn yǔ nǐ wú guān 
爱   恨  与 你 无 关   
dì 、 fēng : 
地 、 风   : 
jiù suàn shì wǒ yì xiāng shǐ zhōng qíng yuàn 
就  算   是  我 一 厢    始  终    情   愿   
hé : 
合 : 
ài   hèn ruò néng wú biān 
爱   恨  若  能   无 边   
huǒ : 
火  : 
yě bù wǎng jiāng qiān nián 
也 不 枉   将    千   年   
quán gū zhì yú yì yǎn 
全   孤 掷  于 一 眼  
hé : 
合 : 
ài   hèn ruò néng wú guān 
爱   恨  若  能   无 关   
wǒ huí shǒu rén jiān 
我 回  首   人  间   
xīn huǒ réng nuǎn nài hé tiān 
心  火  仍   暖   奈  何 天   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags