Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘

Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘

Chinese Song Name:Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 
English Translation Name:Paper Ink Jiangnan 
Chinese Singer: Cha Er Niang 茶二娘
Chinese Composer:Mo Qing 莫卿
Chinese Lyrics:Yu Xiao Ming 于晓明

Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

méng méng chūn yǔ liǔ tiáo xì xì 
朦   朦   春   雨 柳  条   细 细 
shí qiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú 
石  桥   下  老  叟  钓   着  鱼 
shū shēng tā hái zài rèn zhēn xiě zhe xì 
书  生    他 还  在  认  真   写  着  戏 
yì shuāng yuān yāng shuǐ zhōng xī xì 
一 双     鸳   鸯   水   中    嬉 戏 
láng xiè wài lái wǎng rén xī xī 
廊   榭  外  来  往   人  熙 熙 
zhǐ shì nà gè tā wú xiāo xi 
只  是  那 个 她 无 消   息 
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  
méng méng chūn yǔ liǔ tiáo xì xì 
朦   朦   春   雨 柳  条   细 细 
shí qiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú 
石  桥   下  老  叟  钓   着  鱼 
shū shēng tā hái zài rèn zhēn xiě zhe xì 
书  生    他 还  在  认  真   写  着  戏 
yì shuāng yuān yāng shuǐ zhōng xī xì 
一 双     鸳   鸯   水   中    嬉 戏 
láng xiè wài lái wǎng rén xī xī 
廊   榭  外  来  往   人  熙 熙 
zhǐ shì nà gè tā wú xiāo xi 
只  是  那 个 她 无 消   息 
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.