Sunday, February 25, 2024
HomePopZhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘

Chinese Song Name:Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 
English Translation Name:Paper Ink Jiangnan 
Chinese Singer: Cha Er Niang 茶二娘
Chinese Composer:Mo Qing 莫卿
Chinese Lyrics:Yu Xiao Ming 于晓明

Zhi Mo Jiang Nan 纸墨江南 Paper Ink Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

méng méng chūn yǔ liǔ tiáo xì xì 
朦   朦   春   雨 柳  条   细 细 
shí qiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú 
石  桥   下  老  叟  钓   着  鱼 
shū shēng tā hái zài rèn zhēn xiě zhe xì 
书  生    他 还  在  认  真   写  着  戏 
yì shuāng yuān yāng shuǐ zhōng xī xì 
一 双     鸳   鸯   水   中    嬉 戏 
láng xiè wài lái wǎng rén xī xī 
廊   榭  外  来  往   人  熙 熙 
zhǐ shì nà gè tā wú xiāo xi 
只  是  那 个 她 无 消   息 
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  
méng méng chūn yǔ liǔ tiáo xì xì 
朦   朦   春   雨 柳  条   细 细 
shí qiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú 
石  桥   下  老  叟  钓   着  鱼 
shū shēng tā hái zài rèn zhēn xiě zhe xì 
书  生    他 还  在  认  真   写  着  戏 
yì shuāng yuān yāng shuǐ zhōng xī xì 
一 双     鸳   鸯   水   中    嬉 戏 
láng xiè wài lái wǎng rén xī xī 
廊   榭  外  来  往   人  熙 熙 
zhǐ shì nà gè tā wú xiāo xi 
只  是  那 个 她 无 消   息 
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  
zhǐ mò jiāng nán shī yòu duō jǐ dòu 
纸  墨 江    南  诗  又  多  几 斗  
xiǎo lóu màn zhēn yì zhǎn táo huā jiǔ 
小   楼  慢  斟   一 盏   桃  花  酒  
shàn shàng jiā rén jìng tīng zhú dí yōu 
扇   上    佳  人  静   听   竹  笛 幽  
cǐ huà zhǐ yìng tiān shàng yǒu 
此 画  只  应   天   上    有  
zhǐ mò jiāng nán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu 
纸  墨 江    南  水   巷    动   轻   舟   
lùn dào mò qiú hóng chén dú zì yóu 
论  道  莫 求  红   尘   独 自 游  
kǒu niān yí jù fēng liú xiào wú yōu 
口  拈   一 句 风   流  笑   无 忧  
lú huā bái tóu 
芦 花  白  头  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags