Zhi Fou Zhi Fou 知否知否 Do You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Yu Ke Wei 郁可唯 Yisa Yu

Zhi Fou Zhi Fou 知否知否 Do You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Yu Ke Wei 郁可唯 Yisa Yu

Chinese Song Name: Zhi Fou Zhi Fou 知否知否
English Tranlation Name: Do You Know
Chinese Singer:  Hu Xia 胡夏 Yu Ke Wei 郁可唯 Yisa Yu
Chinese Composer:  Li Qing Zhao 李清照  Zhang Jing Yi 张婧怡
Chinese Lyrics:  Liu Xuan Dou 刘炫豆

Zhi Fou Zhi Fou 知否知否 Do You Know Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Yu Ke Wei 郁可唯 Yisa Yu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì zhāo huā kāi bàng liǔ 
一 朝   花  开  傍   柳  
xún xiāng wù mì tíng hóu 
寻  香    误 觅 亭   侯  
zòng yǐn zhāo xiá bàn rì huī 
纵   饮  朝   霞  半  日 晖  
fēng yǔ zhe bú tòu 
风   雨 着  不 透  
yí rèn gōng cháng xiāo shòu 
一 任  宫   长    骁   瘦   
tái gāo bīng lèi nán liú 
台  高  冰   泪  难  流  
jǐn shū sòng bà mò huí shǒu 
锦  书  送   罢 蓦 回  首   
wú yú suì kě tōu 
无 余 岁  可 偷  
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
yì zhāo huā kāi bàng liǔ 
一 朝   花  开  傍   柳  
xún xiāng wù mì tíng hóu 
寻  香    误 觅 亭   侯  
zòng yǐn zhāo xiá bàn rì huī 
纵   饮  朝   霞  半  日 晖  
fēng yǔ zhe bú tòu 
风   雨 着  不 透  
yí rèn gōng cháng xiāo shòu 
一 任  宫   长    骁   瘦   
tái gāo bīng lèi nán liú 
台  高  冰   泪  难  流  
jǐn shū sòng bà mò huí shǒu 
锦  书  送   罢 蓦 回  首   
wú yú suì kě tōu 
无 余 岁  可 偷  
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
zuó yè yǔ shū fēng zhòu 
昨  夜 雨 疏  风   骤   
nóng shuì bù xiāo cán jiǔ 
浓   睡   不 消   残  酒  
shì wèn juǎn lián rén 
试  问  卷   帘   人  
què dào hǎi táng yī jiù 
却  道  海  棠   依 旧  
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   
zhī fǒu   zhī fǒu 
知  否    知  否  
yīng shì lǜ féi hóng shòu 
应   是  绿 肥  红   瘦   

English Translation For Zhi Fou Zhi Fou 知否知否 Do You Know

Once flowers blossom near willows

Search for fragrance but found the Tinghou by mistake

Although longitudinal drinking of dawn

Tired of everything in the Royal Palace

Tears can be flow because of my frozen heart

Brocade Book was sent and I looked back 

No more than one can be stolen

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Once flowers blossom near willows

Search for fragrance but found the Tinghou by mistake

Although longitudinal drinking of dawn

Tired of everything in the Royal Palace

Tears can be flow because of my frozen heart

Brocade Book was sent and I looked back 

No more than one can be stolen

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Last night the rain was sparse and the wind came suddenly

Went to deep sleep after drinking all the wine

Question the curtain roller

If the Malus spectabilis are still the same 

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flowers

Whether you know it or not

you should be flourishing leaves and withering flower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.