Zhe Hua 折花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mei Qi 孟美岐

Zhe Hua 折花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mei Qi 孟美岐

Chinese Song Name: Zhe Hua 折花
English Tranlation Name: Fold The Flowers
Chinese Singer: Meng Mei Qi 孟美岐
Chinese Composer: Zhu Yun Bian 朱芸编
Chinese Lyrics: Zhou Xiao Yi 周晓宜

Zhe Hua 折花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mei Qi 孟美岐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǎn shén líng dòng shuāng méi jiān 
眼  神   灵   动   双     眉  间   
dào bú jìn qíng yuán 
道  不 尽  情   缘   
chún sì yīng hóng xiào yán 
唇   似 樱   红   笑   颜  
sù bú jìn ài liàn 
诉 不 尽  爱 恋   
huā xiāng chún zhēn yǔ qīn qiè 
花  香    纯   真   与 亲  切  
chù dòng le jì jié 
触  动   了 季 节  
zhé huā hǎi zhōng xiāng jiàn 
折  花  海  中    相    见   
chún xià de jì niàn 
唇   下  的 纪 念   
rì luò jiāo chā dì píng xiàn 
日 落  交   叉  地 平   线   
wǎn bù huí cóng qián 
挽  不 回  从   前   
cǐ shēng wú huǐ dāng huā miè 
此 生    无 悔  当   花  灭  
lù zhū què guà qiān 
露 珠  却  挂  牵   
chū jiàn yí kè xīn tiào yuè 
初  见   一 刻 心  跳   跃  
zhǒng xià le qíng jié 
种    下  了 情   结  
sì mò dī luò huà miàn 
似 墨 滴 落  画  面   
yóu yù zài bǐ jiān 
犹  豫 在  笔 尖   
dāo fēng tòng shāng cì yíng miàn 
刀  峰   痛   伤    刺 迎   面   
shēn ài de fèng xiàn 
深   爱 的 奉   献   
wǎng hòu yǔ shì wéi dí 
往   后  与 世  为  敌 
wǒ zài nǐ shēn biān 
我 在  你 身   边   
rì luò jiāo chā dì píng xiàn 
日 落  交   叉  地 平   线   
wǎn bù huí cóng qián 
挽  不 回  从   前   
cǐ shēng wú huǐ dāng huā miè 
此 生    无 悔  当   花  灭  
huí yì lǐ fú xiàn 
回  忆 里 浮 现   
cuò kāi yì yǎn yǐ bú jiàn 
错  开  一 眼  已 不 见   
nài hé yuán cā jiān 
奈  何 缘   擦 肩   
cǐ shēng wú huǐ zhōng yān miè 
此 生    无 悔  终    烟  灭  
yuán liàng wǒ lí bié 
原   谅    我 离 别  
céng chī ér ào de jué niàn 
曾   痴  而 傲 的 绝  念   
yǒng bié le zài jiàn 
永   别  了 再  见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.