Friday, March 1, 2024
HomePopZhao Yao Ke 招摇客 Swagger Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li...

Zhao Yao Ke 招摇客 Swagger Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里 Ye Li

Chinese Song Name:Zhao Yao Ke 招摇客 
English Translation Name:Swagger
Chinese Singer: Ye Li 叶里 Ye Li
Chinese Composer:Hou Jiang Hao 侯江浩
Chinese Lyrics:Zhou Ren 周仁

Zhao Yao Ke 招摇客 Swagger Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里 Ye Li

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng luàn   kè chuán   tīng yǔ bó jiāng pàn 
风   乱     客 船      听   雨 泊 江    畔  
zhū gé xiù lián   yuǎn tiào bǎi lǚ yān 
朱  阁 绣  帘     远   眺   百  缕 烟  
wū yún   xiāo sàn   yóu rú dié piān huà juàn 
乌 云    消   散    犹  如 叠  篇   画  卷   
yí jù   xián yán   huò xǔ zuò xiāo qiǎn 
一 句   闲   言    或  许 做  消   遣   
suō yī yù hán   yuè bú guò zhòng shān 
蓑  衣 御 寒    越  不 过  重    山   
yú gē   shuí hǎn   jīng fēi le yì qún yàn 
渔 歌   谁   喊    惊   飞  了 一 群  雁  
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
hǔ pí diāo róng mèng sān qiān 
虎 皮 貂   绒   梦   三  千   
xiān yì chǐ zhū lián 
掀   一 尺  珠  帘   
zhuàng shàng huáng liáng shuì zhèng hān 
撞     上    黄    粱    睡   正    酣  
huì yi huì diāo chán 
会  一 会  貂   蝉   
kàn tā róng mào jǐ fēn měi yàn 
看  她 容   貌  几 分  美  艳  
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
jiǔ qí zhāo yáo wéi hán xuān 
酒  旗 招   摇  为  寒  暄   
xiě yì zhǐ shū hán 
写  一 纸  书  函  
yáo jì xiāng sī yǔ pán chán 
遥  寄 相    思 与 盘  缠   
wàng yí piàn yōu lán 
望   一 片   幽  兰  
lí míng pò xiǎo dàn yuè yì biān 
黎 明   破 晓   淡  月  一 边   
fēng luàn   kè chuán   tīng yǔ bó jiāng pàn 
风   乱     客 船      听   雨 泊 江    畔  
zhū gé xiù lián   yuǎn tiào bǎi lǚ yān 
朱  阁 绣  帘     远   眺   百  缕 烟  
wū yún   xiāo sàn   yóu rú dié piān huà juàn 
乌 云    消   散    犹  如 叠  篇   画  卷   
yí jù   xián yán   huò xǔ zuò xiāo qiǎn 
一 句   闲   言    或  许 做  消   遣   
suō yī yù hán   yuè bú guò zhòng shān 
蓑  衣 御 寒    越  不 过  重    山   
yú gē   shuí hǎn   jīng fēi le yì qún yàn 
渔 歌   谁   喊    惊   飞  了 一 群  雁  
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
hǔ pí diāo róng mèng sān qiān 
虎 皮 貂   绒   梦   三  千   
xiān yì chǐ zhū lián 
掀   一 尺  珠  帘   
zhuàng shàng huáng liáng shuì zhèng hān 
撞     上    黄    粱    睡   正    酣  
huì yi huì diāo chán 
会  一 会  貂   蝉   
kàn tā róng mào jǐ fēn měi yàn 
看  她 容   貌  几 分  美  艳  
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
jiǔ qí zhāo yáo wéi hán xuān 
酒  旗 招   摇  为  寒  暄   
xiě yì zhǐ shū hán 
写  一 纸  书  函  
yáo jì xiāng sī yǔ pán chán 
遥  寄 相    思 与 盘  缠   
wàng yí piàn yōu lán 
望   一 片   幽  兰  
lí míng pò xiǎo dàn yuè yì biān 
黎 明   破 晓   淡  月  一 边   
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
hǔ pí diāo róng mèng sān qiān 
虎 皮 貂   绒   梦   三  千   
xiān yì chǐ zhū lián 
掀   一 尺  珠  帘   
zhuàng shàng huáng liáng shuì zhèng hān 
撞     上    黄    粱    睡   正    酣  
huì yi huì diāo chán 
会  一 会  貂   蝉   
kàn tā róng mào jǐ fēn měi yàn 
看  她 容   貌  几 分  美  艳  
shuí jiào wǒ ào màn 
谁   叫   我 傲 慢  
jiǔ qí zhāo yáo wéi hán xuān 
酒  旗 招   摇  为  寒  暄   
xiě yì zhǐ shū hán 
写  一 纸  书  函  
yáo jì xiāng sī yǔ pán chán 
遥  寄 相    思 与 盘  缠   
wàng yí piàn yōu lán 
望   一 片   幽  兰  
lí míng pò xiǎo dàn yuè yì biān 
黎 明   破 晓   淡  月  一 边   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags