Thursday, April 25, 2024
HomePopZhan Ge Jue 战革决 War Leather Definitely Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Zhan Ge Jue 战革决 War Leather Definitely Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chang Chao 李常超 Yang Tian Xiang 杨天翔

Chinese Song Name: Zhan Ge Jue 战革决
English Tranlation Name: War Leather Definitely 
Chinese Singer: Li Chang Chao 李常超 Yang Tian Xiang 杨天翔
Chinese Composer: Pao Pao 泡泡
Chinese Lyrics: Nan Qi 南岐

Zhan Ge Jue 战革决 War Leather Definitely Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chang Chao 李常超 Yang Tian Xiang 杨天翔

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiè yuán gǔ shén líng shóu zhǎng 
借  远   古 神   灵   手   掌    
xiān kāi suì yuè piān zhāng 
掀   开  岁  月  篇   章    
bǎi lè míng chàng 
百  乐 鸣   唱    
yì qǔ rén jiān líng xīn shàng 
一 曲 人  间   聆   心  上    
tà biàn hóng chén wàn zhàng   dù fēng shuāng 
踏 遍   红   尘   万  丈      渡 风   霜     
suí chén fú mìng yùn qián wǎng 
随  沉   浮 命   运  前   往   
yě jīng sì hǎi jiāo lóng   jù sàn dìng bā fāng 
也 惊   四 海  蛟   龙     聚 散  定   八 方   
wǒ tīng xī fēng yáng chén zài shān chuān jiān qiāo xiǎng 
我 听   西 风   扬   尘   在  山   川    间   敲   响    
yě tīng jiàn jǐ shēng bēn fù bǎi zhàn shā chǎng 
也 听   剑   戟 声    奔  赴 百  战   沙  场    
wǒ sòng shì jiān hǎo ér láng  
我 送   世  间   好  儿 郎    
zuì jié ào yǔ zhāng yáng 
最  桀  骜 与 张    扬   
zòng guò qiān zǎi   réng áng shǒu xiàng tiān guāng 
纵   过  千   载    仍   昂  首   向    天   光    
niàn bái : 
念   白  : 
lóng xuè xuán huáng   zhàn yě chéng huāng  
龙   血  玄   黄      战   野 成    荒     
dǐ dìng jiāng shān qiān wàn gǔ  
抵 定   江    山   千   万  骨  
qīng shǐ jì wǒ shū yǔ kuáng  
青   史  记 我 疏  与 狂     
chū shì fēng yún qǐ xuán huáng 
出  世  风   云  起 玄   黄    
hù yòu zhòng shēng xīng wáng 
护 佑  众    生    兴   亡   
wǒ zhì běn kuáng 
我 志  本  狂    
tóng háng nì lǚ yě wú fáng 
同   行   逆 旅 也 无 妨   
tà xún rén shì wú cháng   pī fēi shuāng 
踏 寻  人  世  无 常      披 飞  霜     
yǔ chén fú mìng yùn tóng wǎng 
与 沉   浮 命   运  同   往   
huí móu cāng máng nián suì   shū rán zhǐ yì xiǎng 
回  眸  苍   茫   年   岁    倏  然  只  一 响    
wǒ tīng xī fēng yáng chén zài shān chuān jiān qiāo xiǎng 
我 听   西 风   扬   尘   在  山   川    间   敲   响    
yě tīng jiàn jǐ shēng bēn fù bǎi zhàn shā chǎng 
也 听   剑   戟 声    奔  赴 百  战   沙  场    
wǒ sòng shì jiān hǎo ér láng  
我 送   世  间   好  儿 郎    
zuì jié ào yǔ zhāng yáng 
最  桀  骜 与 张    扬   
zòng guò qiān zǎi   réng áng shǒu xiàng tiān guāng 
纵   过  千   载    仍   昂  首   向    天   光    
wǒ yāo tiān xià wàn gǔ shēng jù zuò fēng léi wǎng 
我 邀  天   下  万  鼓 声    俱 作  风   雷  往   
yě zuì zài rén jiān mèng sì qiān chūn qiū cháng 
也 醉  在  人  间   梦   四 千   春   秋  长    
wǒ guī shí hàn dì zhèn xiǎng   zòng héng yāng yāng 
我 归  时  撼  地 振   响      纵   横   泱   泱   
zhǐ dài gù rén   zhòng yuè guāng yīn zài chàng 
只  待  故 人    重    越  光    阴  再  唱    
zòng guò qiān zǎi   réng áng shǒu xiàng tiān guāng 
纵   过  千   载    仍   昂  首   向    天   光    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags