Zang Hua Yin Yong 葬花吟咏 Were Modulated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Zang Hua Yin Yong 葬花吟咏 Were Modulated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Zang Hua Yin Yong 葬花吟咏
English Tranlation Name: Were Modulated
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Wang Li Ping 王立平
Chinese Lyrics: Cao Xue Qin 曹雪芹

Zang Hua Yin Yong 葬花吟咏 Were Modulated Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

huā xiè huā fēi fēi mǎn tiān 
花  谢  花  飞  飞  满  天   
hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián 
红   消   香    断   有  谁   怜   
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè 
游  丝 软   系 飘   春   榭  
luò xù qīng zhān pū xiù lián 
落  絮 轻   沾   扑 绣  帘   
yì nián sān bǎi liù shí rì 
一 年   三  百  六  十  日 
fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng bī 
风   刀  霜     剑   严  相    逼 
míng mèi xiān yán néng jǐ shí 
明   媚  鲜   妍  能   几 时  
yì zhāo piāo bó nán xún mì 
一 朝   漂   泊 难  寻  觅 
nóng jīn zàng huā rén xiào chī 
侬   今  葬   花  人  笑   痴  
tā nián zàng nóng zhī shì shuí 
他 年   葬   侬   知  是  谁   
tiān jìn tóu 
天   尽  头  
hé chù yǒu xiāng qiū 
何 处  有  香    丘  
tiān jìn tóu 
天   尽  头  
hé chù yǒu xiāng qiū 
何 处  有  香    丘  
shì kàn chūn cán huā jiàn luò 
试  看  春   残  花  渐   落  
biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí 
便   是  红   颜  老  死 时  
yì zhāo chūn jìn hóng yán lǎo 
一 朝   春   尽  红   颜  老  
huā luò rén wáng liǎng bù zhī 
花  落  人  亡   两    不 知  
huā luò rén wáng liǎng bù zhī 
花  落  人  亡   两    不 知  
huā luò rén wáng liǎng bù zhī 
花  落  人  亡   两    不 知  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.