Wednesday, April 24, 2024
HomePopZai Wu Xiang Si Ji Nan Shan 再无相思寄南山 No More Lovesickness Send...

Zai Wu Xiang Si Ji Nan Shan 再无相思寄南山 No More Lovesickness Send Nanshan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu San 九三

Chinese Song Name: Zai Wu Xiang Si Ji Nan Shan 再无相思寄南山
English Tranlation Name: No More Lovesickness Send Nanshan
Chinese Singer: Jiu San 九三
Chinese Composer: Jiu San 九三
Chinese Lyrics: Xiao Qi 小柒

Zai Wu Xiang Si Ji Nan Shan 再无相思寄南山 No More Lovesickness Send Nanshan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu San 九三

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yù wàng huì chéng hé chuān   nán táo shàng àn 
欲 望   汇  成    河 川      难  逃  上    岸 
shì shì duǎn   ér jīn wéi yì rén tàn 
世  事  短     而 今  为  一 人  叹  
zì cǐ chūn qiū bù hái   xuě jì xiāo hán 
自 此 春   秋  不 还    雪  霁 宵   寒  
shì shì nán   míng táng fēng xuě jiē rǎn 
世  事  难    明   堂   风   雪  皆  染  
zuì hòu bù zhī qīng mèng mǎn chuán 
醉  后  不 知  清   梦   满  船    
yān fén sàn   diǎn liú lí dēng qiān zhǎn 
烟  焚  散    点   琉  璃 灯   千   盏   
mèng huí gū chéng bǎ rén jiān tàn 
梦   回  孤 城    把 人  间   叹  
zì bié lí   yè mǎn jìng tíng shān 
自 别  离   叶 满  敬   亭   山   
yí yuàn gē jìn rén bú sàn   dài jūn hái 
一 愿   歌 尽  人  不 散    待  君  还  
èr yuàn jiù shí gù lǐ guī cháng ān 
二 愿   旧  时  故 里 归  长    安 
sān yuàn zhī shēn guò qiān fān 
三  愿   只  身   过  千   帆  
zài wú xiāng sī jì nán shān 
再  无 相    思 寄 南  山   
yí niàn cháng zhēng rén wèi hái   zhěn qīn hán 
一 念   长    征    人  未  还    枕   衾  寒  
èr niàn jiù shí tíng běi yǐ xié lán 
二 念   旧  时  亭   北  倚 斜  阑  
sān niàn gǔ dēng fó qián bàn 
三  念   古 灯   佛 前   伴  
zài wú ài hèn bù xiāng guān 
再  无 爱 恨  不 相    关   
jǐn shū jì tuō hóng yàn   fù wàn lǐ yuē 
锦  书  寄 托  鸿   雁    赴 万  里 约  
sī huá nián   wǒ jiàn míng dēng sān qiān 
思 华  年     我 见   明   灯   三  千   
jiǔ wàn lǐ chū cháng yè   mò xiào chén yuàn 
九  万  里 初  长    夜   莫 笑   陈   愿   
dōng rì yàn   yuàn suì suì cháng xiāng jiàn 
冬   日 宴    愿   岁  岁  常    相    见   
fù yì chǎng jīng hóng rén jiān yàn 
赴 一 场    惊   鸿   人  间   宴  
bù dé jiàn   zài cāng máng yún hǎi jiān 
不 得 见     在  苍   茫   云  海  间   
huí gù chén yuán xī xī chéng jué 
回  顾 尘   缘   昔 昔 成    玦  
zhòu yǔ xiē   zhí shǒu liǎng wú yán 
骤   雨 歇    执  手   两    无 言  
yí yuàn gē jìn rén bú sàn   dài jūn hái 
一 愿   歌 尽  人  不 散    待  君  还  
èr yuàn jiù shí gù lǐ guī cháng ān 
二 愿   旧  时  故 里 归  长    安 
sān yuàn zhī shēn guò qiān fān 
三  愿   只  身   过  千   帆  
zài wú xiāng sī jì nán shān 
再  无 相    思 寄 南  山   
yí niàn cháng zhēng rén wèi hái   zhěn qīn hán 
一 念   长    征    人  未  还    枕   衾  寒  
èr niàn jiù shí tíng běi yǐ xié lán 
二 念   旧  时  亭   北  倚 斜  阑  
sān niàn gǔ dēng fó qián bàn 
三  念   古 灯   佛 前   伴  
zài wú ài hèn bù xiāng guān 
再  无 爱 恨  不 相    关   
yí yuàn gē jìn rén bú sàn   dài jūn hái 
一 愿   歌 尽  人  不 散    待  君  还  
èr yuàn jiù shí gù lǐ guī cháng ān 
二 愿   旧  时  故 里 归  长    安 
sān yuàn zhī shēn guò qiān fān 
三  愿   只  身   过  千   帆  
zài wú xiāng sī jì nán shān 
再  无 相    思 寄 南  山   
yí niàn cháng zhēng rén wèi hái   zhěn qīn hán 
一 念   长    征    人  未  还    枕   衾  寒  
èr niàn jiù shí tíng běi yǐ xié lán 
二 念   旧  时  亭   北  倚 斜  阑  
sān niàn gǔ dēng fó qián bàn 
三  念   古 灯   佛 前   伴  
zài wú ài hèn bù xiāng guān 
再  无 爱 恨  不 相    关   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags