Yun Yan 陨焰 Meteorite Flame Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang Tian Ya Ming Yue Dao You Xi 天涯明月刀游戏

Yun Yan 陨焰 Meteorite Flame Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang Tian Ya Ming Yue Dao You Xi 天涯明月刀游戏'.webp

Chinese Song Name:Yun Yan 陨焰
English Translation Name: Meteorite Flame 
Chinese Singer: Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang Tian Ya Ming Yue Dao You Xi 天涯明月刀游戏
Chinese Composer:Lou Zu Yu 娄祖钰
Chinese Lyrics:Su Sha  苏砂、Wu Jing 武婧

Yun Yan 陨焰 Meteorite Flame Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang Tian Ya Ming Yue Dao You Xi 天涯明月刀游戏

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè rú dāo yāo yě wàn wù 
月  如 刀  妖  冶 万  物 
xīn wú ài shēn sì yōu yǐng 
心  无 碍 身   似 幽  影   
gǔ suí rén qiāo wú shēng xī 
蛊 随  人  悄   无 声    息 
fēi què àn qín shā yì 
飞  雀  暗 噙  杀  意 
bǎi guǐ kū shēn lì wàn jié 
百  鬼  哭 身   历 万  劫  
huǒ chéng huī hún zhù liàn yù 
火  成    灰  魂  铸  炼   狱 
shà qì yǒng qún yā bǔ xuè 
煞  气 涌   群  鸦 哺 血  
qù xiàng yè sè xiàn jì 
去 向    夜 色 献   祭 
ā  ā  
啊 啊 
liú lí huā kāi yíng huò zhuì yún diān 
琉  璃 花  开  荧   惑  坠   云  滇   
tiān wú qíng dì yǒu líng guǐ rén xīn 
天   无 情   地 有  灵   诡  人  心  
qiān huā kū bǎi gǔ xiào kōng fù yù 
千   花  枯 百  骨 笑   空   馥 郁 
wǔ dú yùn tiān dì yí xiào dǎng pī mǐ 
五 毒 蕴  天   地 一 笑   挡   披 靡 
zì yì hóng chén xiàng sǐ ér shēng 
恣 意 红   尘   向    死 而 生    
gē jì yuè yào qiě liè wǔ mí lí 
歌 祭 月  耀  且  烈  舞 迷 离 
wǒ zì yí shì dú lì yǐn tiān mìng 
我 自 遗 世  独 立 饮  天   命   
xiāo yáo bì luò qiǎn shèn yì cuī huáng quán 
逍   遥  碧 落  浅   蜃   意 催  黄    泉   
tiān huǒ yǔn luò xīng chén fú qǐ 
天   火  陨  落  星   辰   浮 起 
yuè rú dāo yāo yě wàn wù 
月  如 刀  妖  冶 万  物 
xīn wú ài shēn sì yōu yǐng 
心  无 碍 身   似 幽  影   
gǔ suí rén qiāo wú shēng xī 
蛊 随  人  悄   无 声    息 
fēi què àn qín shā yì 
飞  雀  暗 噙  杀  意 
bǎi guǐ kū shēn lì wàn jié 
百  鬼  哭 身   历 万  劫  
huǒ chéng huī hún zhù liàn yù 
火  成    灰  魂  铸  炼   狱 
shà qì yǒng qún yā bǔ xuè 
煞  气 涌   群  鸦 哺 血  
qù xiàng yè sè xiàn jì 
去 向    夜 色 献   祭 
ā  ā  
啊 啊 
liú lí huā xiè liú yíng rán jiàn nán 
琉  璃 花  谢  流  萤   燃  剑   南  
tiān wú qíng dì yǒu líng guǐ rén xīn 
天   无 情   地 有  灵   诡  人  心  
qiān huā kū bǎi gǔ xiào kōng fù yù 
千   花  枯 百  骨 笑   空   馥 郁 
wǔ dú yùn tiān dì yí xiào dǎng pī mǐ 
五 毒 蕴  天   地 一 笑   挡   披 靡 
zì yì hóng chén xiàng sǐ ér shēng 
恣 意 红   尘   向    死 而 生    
gē jì yuè yào qiě liè wǔ mí lí 
歌 祭 月  耀  且  烈  舞 迷 离 
wǒ zì yí shì dú lì yǐn tiān mìng 
我 自 遗 世  独 立 饮  天   命   
xiāo yáo bì luò qiǎn shèn yì cuī huáng quán 
逍   遥  碧 落  浅   蜃   意 催  黄    泉   
tiān huǒ yǔn luò xīng chén fú qǐ 
天   火  陨  落  星   辰   浮 起 
ā  ā  
啊 啊 
tiān wú qíng dì yǒu líng guǐ rén xīn 
天   无 情   地 有  灵   诡  人  心  
qiān huā kū bǎi gǔ xiào kōng fù yù 
千   花  枯 百  骨 笑   空   馥 郁 
wǔ dú yùn tiān dì yí xiào dǎng pī mǐ 
五 毒 蕴  天   地 一 笑   挡   披 靡 
zì yì hóng chén xiàng sǐ ér shēng 
恣 意 红   尘   向    死 而 生    
dēng qián jiǔ zuì yì shāng gòng jīn xī 
灯   前   酒  醉  一 觞    共   今  夕 
xún cháng shì sú yǎn guāng shuí zài yì 
寻  常    世  俗 眼  光    谁   在  意 
yǒu qíng qiě jìn huān cháng shēng xiàn fú yún 
有  情   且  尽  欢   长    生    羡   浮 云  
lí qù zài xiāng féng rén shì jiān 
离 去 再  相    逢   人  世  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.