Tuesday, April 23, 2024
HomePopYun Jian Hen 云间痕 Cloud Mark Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu...

Yun Jian Hen 云间痕 Cloud Mark Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Yi Tai 九姨太

Chinese Song Name:Yun Jian Hen 云间痕
English Translation Name: Cloud Mark
Chinese Singer: Jiu Yi Tai 九姨太
Chinese Composer:Neris
Chinese Lyrics:Neris

Yun Jian Hen 云间痕 Cloud Mark Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiu Yi Tai 九姨太

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng juǎn chén wēi lěng tiān sè jiàn liú hén 
风   卷   尘   微  冷   天   色 渐   留  痕  
zhú dí yì qǔ yún wù jiān 
竹  笛 一 曲 云  雾 间   
yóu cún yì mèng yì zhēn 
犹  存  亦 梦   亦 真   
shǒu liú bēi zhǎn wú chù shě liú piàn kè wēn cún 
手   留  杯  盏   无 处  舍  留  片   刻 温  存  
zòng bù gān yuàn wǒ yì yǐ yuè sè kǔ děng 
纵   不 甘  愿   我 亦 倚 月  色 苦 等   
xiāng sī zěn jì yǔ yún chén 
相    思 怎  寄 予 云  尘   
yì jǐ sī niàn zì nán rěn 
一 己 思 念   自 难  忍  
hé bù xié fēng bō yún xún jiū chán bàn shēng 
何 不 携  风   拨 云  寻  纠  缠   半  生    
yì bǐ yān yún jiá xīng chén 
一 笔 烟  云  夹  星   辰   
méng lóng fù shū chén 
朦   胧   覆 输  忱   
zì nán huì qíng shēn 
自 难  绘  情   深   
yuán qǐ zì dāng rù hóng chén 
缘   起 自 当   入 红   尘   
zěn qīng yì shì mō 
怎  轻   易 拭  摸 
dāng wèi céng rù hún 
当   未  曾   入 魂  
yún jiān sì cán liú yú wēn 
云  间   似 残  留  余 温  
gé qīng kōng hùn dùn 
隔 青   空   混  沌  
tiáo tiáo chéng lí rén 
迢   迢   成    离 人  
xiǎo dé huò zī rán yì shēn 
晓   得 或  孜 然  一 身   
réng zuò zhí gēn shēn 
仍   作  执  根  深   
xiāng sī zěn jì yǔ yún chén 
相    思 怎  寄 予 云  尘   
yì jǐ sī niàn zì nán rěn 
一 己 思 念   自 难  忍  
hé bù xié fēng bō yún xún jiū chán bàn shēng 
何 不 携  风   拨 云  寻  纠  缠   半  生    
yì bǐ yān yún jiá xīng chén 
一 笔 烟  云  夹  星   辰   
méng lóng fù shū chén 
朦   胧   覆 输  忱   
zì nán huì qíng shēn 
自 难  绘  情   深   
yuán qǐ zì dāng rù hóng chén 
缘   起 自 当   入 红   尘   
zěn qīng yì shì mō 
怎  轻   易 拭  摸 
dāng wèi céng rù hún 
当   未  曾   入 魂  
yún jiān sì cán liú yú wēn 
云  间   似 残  留  余 温  
gé qīng kōng hùn dùn 
隔 青   空   混  沌  
tiáo tiáo chéng lí rén 
迢   迢   成    离 人  
xiǎo dé huò zī rán yì shēn 
晓   得 或  孜 然  一 身   
réng zuò zhí gēn shēn 
仍   作  执  根  深   
yì bǐ yān yún jiá xīng chén 
一 笔 烟  云  夹  星   辰   
méng lóng fù shū chén 
朦   胧   覆 输  忱   
zì nán huì qíng shēn 
自 难  绘  情   深   
yuán qǐ zì dāng rù hóng chén 
缘   起 自 当   入 红   尘   
zěn qīng yì shì mō 
怎  轻   易 拭  摸 
dāng wèi céng rù hún 
当   未  曾   入 魂  
yún jiān sì cán liú yú wēn 
云  间   似 残  留  余 温  
gé qīng kōng hùn dùn 
隔 青   空   混  沌  
tiáo tiáo chéng lí rén 
迢   迢   成    离 人  
xiǎo dé huò zī rán yì shēn 
晓   得 或  孜 然  一 身   
réng zuò zhí gēn shēn 
仍   作  执  根  深   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags