Saturday, June 22, 2024
HomePopYun Hai Jian 云海间 Between The Sea Of Clouds Lyrics 歌詞 With...

Yun Hai Jian 云海间 Between The Sea Of Clouds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Chinese Song Name: Yun Hai Jian 云海间
English Tranlation Name: Between The Sea Of Clouds
Chinese Singer: Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex
Chinese Composer: Zhe Xiao Sheng 着小生
Chinese Lyrics: Hui Min Yao 徽敏瑶

Yun Hai Jian 云海间 Between The Sea Of Clouds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sōng tāo yín yuè liú yíng tīng quán 
松   涛  吟  月  流  萤   听   泉   
yè fēng kòu kāi le shuí jiā zhú lián 
夜 风   叩  开  了 谁   家  竹  帘   
yì fāng qīng yàn zhàng èr shēng xuān 
一 方   青   砚  丈    二 生    宣   
fú bǐ gōu lè cǐ jiān dà mèng sān qiān 
扶 笔 勾  勒 此 间   大 梦   三  千   
xīng dēng yǐn lù yún fān gāo xuán 
星   灯   引  路 云  帆  高  悬   
zài jiè nà bàn wān míng yuè dàng zhōu zhì tiān biān 
再  借  那 半  弯  明   月  荡   舟   至  天   边   
yù jīng lóu què nǎ yí zuò cáng zhe huà zhōng xiān 
玉 京   楼  阙  哪 一 座  藏   着  画  中    仙   
cǐ yè chèn zuì yāo wǒ lái fù yuē 
此 夜 趁   醉  邀  我 来  赴 约  
tā céng wú yì kuī jiàn sú shì rén jiān 
他 曾   无 意 窥  见   俗 世  人  间   
liú guāng zuǒ zhe jiǔ jǐ zhǎn xì pǐn fēng yuè 
流  光    佐  着  酒  几 盏   细 品  风   月  
shī cí huà běn dú guò bǎi biàn qiān biàn 
诗  词 话  本  读 过  百  遍   千   遍   
rù mèng jiē xīng hàn què xiàn shà le chuī yān 
入 梦   皆  星   汉  却  羡   煞  了 炊   烟  
wǒ zì chén shì huà biàn hǎo jǐng wàn qiān 
我 自 尘   世  画  遍   好  景   万  千   
luò bǐ tiān shàng jǐ chù rén jia wū yán 
落  笔 添   上    几 处  人  家  屋 檐  
míng yuè cháng yuán dēng huǒ xiāng xié 
明   月  长    圆   灯   火  相    偕  
yǔ wǒ yún hǎi yí mèng zèng tā huà lǐ rén jiān 
予 我 云  海  一 梦   赠   他 画  里 人  间   
yì xiāo zhěn huà hān mián 
一 宵   枕   画  酣  眠   
cāng máng xī yún hǎi jiān 
苍   茫   兮 云  海  间   
chéng yuè shén yóu jiǔ tiān 
乘    月  神   游  九  天   
mèng xǐng hé juǎn kǒng jīng jì mò huà zhōng xiān 
梦   醒   合 卷   恐   惊   寂 寞 画  中    仙   
xiǎo xiàng cháng jiē xī rǎng rén yān 
小   巷    长    街  熙 攘   人  烟  
chūn fēng liū jìn le shuí jiā tíng yuàn 
春   风   溜  进  了 谁   家  庭   院   
yì fāng qīng yàn zhàng èr shēng xuān 
一 方   青   砚  丈    二 生    宣   
liáo cǎo mò hén jǐ bǐ huì mèng rù juǎn 
潦   草  墨 痕  几 笔 绘  梦   入 卷   
wēi yǔ xǐ chén fēi huā zhào miàn 
微  雨 洗 尘   飞  花  照   面   
yǒu mù tóng héng chuī duǎn dí yáo zhǐ xiàng tiān biān 
有  牧 童   横   吹   短   笛 遥  指  向    天   边   
yuǎn shān qīng yá nǎ yí zuò cáng zhe huà zhōng xiān 
远   山   青   崖 哪 一 座  藏   着  画  中    仙   
cǐ yè yòu zuì yāo wǒ lái fù yuē 
此 夜 又  醉  邀  我 来  赴 约  
tā céng wú yì kuī jiàn sú shì rén jiān 
他 曾   无 意 窥  见   俗 世  人  间   
liú guāng zuǒ zhe jiǔ jǐ zhǎn xì pǐn fēng yuè 
流  光    佐  着  酒  几 盏   细 品  风   月  
shī cí huà běn dú guò bǎi biàn qiān biàn 
诗  词 话  本  读 过  百  遍   千   遍   
rù mèng jiē xīng hàn què xiàn shà le chuī yān 
入 梦   皆  星   汉  却  羡   煞  了 炊   烟  
wǒ zì chén shì huà biàn hǎo jǐng wàn qiān 
我 自 尘   世  画  遍   好  景   万  千   
luò bǐ tiān shàng jǐ chù rén jia wū yán 
落  笔 添   上    几 处  人  家  屋 檐  
míng yuè cháng yuán dēng huǒ xiāng xié 
明   月  长    圆   灯   火  相    偕  
yǔ wǒ yún hǎi yí mèng zèng tā huà lǐ rén jiān 
予 我 云  海  一 梦   赠   他 画  里 人  间   
tā céng wú yì kuī jiàn sú shì rén jiān 
他 曾   无 意 窥  见   俗 世  人  间   
liú guāng zuǒ zhe jiǔ jǐ zhǎn xì pǐn fēng yuè 
流  光    佐  着  酒  几 盏   细 品  风   月  
shī cí huà běn dú guò bǎi biàn qiān biàn 
诗  词 话  本  读 过  百  遍   千   遍   
rù mèng jiē xīng hàn què xiàn shà le chuī yān 
入 梦   皆  星   汉  却  羡   煞  了 炊   烟  
wǒ zì chén shì huà biàn hǎo jǐng wàn qiān 
我 自 尘   世  画  遍   好  景   万  千   
luò bǐ tiān shàng jǐ chù rén jia wū yán 
落  笔 添   上    几 处  人  家  屋 檐  
míng yuè cháng yuán dēng huǒ xiāng xié 
明   月  长    圆   灯   火  相    偕  
yǔ wǒ yún hǎi yí mèng zèng tā huà lǐ rén jiān 
予 我 云  海  一 梦   赠   他 画  里 人  间   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags