Yue Ye Xiang Si 月夜相思 Missing In Moon Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng Li Jun 邓丽君 Teresa Teng

Yue Ye Xiang Si 月夜相思 Missing In Moon Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng Li Jun 邓丽君 Teresa Teng

Chinese Song Name: Yue Ye Xiang Si 月夜相思
English Tranlation Name: Missing In Moon Night 
Chinese Singer:  Deng Li Jun 邓丽君 Teresa Teng
Chinese Composer:  Qie Tian Lin 怯天林
Chinese Lyrics:  Unknown

Yue Ye Xiang Si 月夜相思 Missing In Moon Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Deng Li Jun 邓丽君 Teresa Teng

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè sè máng máng zhào sì zhōu 
夜 色 茫   茫   罩   四 周   
tiān biān xīn yuè rú gōu 
天   边   新  月  如 钩  
huí yì wǎng shì huǎng rú mèng 
回  忆 往   事  恍    如 梦   
zhòng xún mèng jìng hé chù qiú 
重    寻  梦   境   何 处  求  
rén gé qiān lǐ lù yōu yōu 
人  隔 千   里 路 悠  悠  
wèi céng yáo wèn xīn yǐ chóu 
未  曾   遥  问  心  已 愁   
qǐng míng yuè dài wèn hóu 
请   明   月  代  问  侯  
sī niàn de rén ér lèi cháng liú 
思 念   的 人  儿 泪  常    流  
yuè sè méng méng yè wèi jìn 
月  色 朦   朦   夜 未  尽  
zhōu zāo jì mò níng jìng 
周   遭  寂 寞 宁   静   
zhuō shàng hán dēng guāng bù míng 
桌   上    寒  灯   光    不 明   
bàn wǒ dú zuò kǔ gū líng 
伴  我 独 坐  苦 孤 零   
rén gé qiān lǐ wú yīn xùn 
人  隔 千   里 无 音  讯  
yù dài yáo wèn zhōng wú píng 
欲 待  遥  问  终    无 凭   
qǐng míng yuè dài chuán xìn 
请   明   月  代  传    信  
jì wǒ piàn zhǐ ér wèi lí qíng 
寄 我 片   纸  儿 慰  离 情   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.