Monday, February 26, 2024
HomePopYue Xia Wang Chuan 月下忘川 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pig Xiao...

Yue Xia Wang Chuan 月下忘川 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pig Xiao You 小优

Chinese Song Name: Yue Xia Wang Chuan 月下忘川
English Tranlation Name: Forget Sichuan Under The Moon
Chinese Singer: Pig Xiao You 小优

Yue Xia Wang Chuan 月下忘川 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pig Xiao You 小优

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lún luò rén jiān yān fù 
沦  落  人  间   烟  阜 
bù zhī shì fēi mìng tú 
不 知  是  非  命   途 
mò xiào lán lǚ chì zú 
莫 笑   褴  褛 赤  足 
míng kè xiá yì chū xīn bú fù 
铭   刻 侠  义 初  心  不 负 
shàn è  nán fēn qīng chu 
善   恶 难  分  清   楚  
diān dǎo qián kūn shēng sǐ chén fú 
颠   倒  乾   坤  生    死 沉   浮 
tiān dào zì yǒu lún huí chù 
天   道  自 有  轮  回  处  
lún luò rén jiān yān fù 
沦  落  人  间   烟  阜 
bù zhī shì fēi mìng tú 
不 知  是  非  命   途 
mò xiào lán lǚ chì zú 
莫 笑   褴  褛 赤  足 
míng kè xiá yì chū xīn bú fù 
铭   刻 侠  义 初  心  不 负 
shàn è  nán fēn qīng chu 
善   恶 难  分  清   楚  
diān dǎo qián kūn shēng sǐ chén fú 
颠   倒  乾   坤  生    死 沉   浮 
tiān dào zì yǒu lún huí chù 
天   道  自 有  轮  回  处  
fú yóu chà nà guāng jǐng 
蜉 蝣  刹  那 光    景   
què yǒu zhì bǐ hóng hú 
却  有  志  比 鸿   鹄 
rén shēng è  shà jí kǔ 
人  生    恶 煞  疾 苦 
shēng lí sǐ bié jiū chán rù gǔ 
生    离 死 别  纠  缠   入 骨 
xiě jìn cǐ shēng gū dú 
写  尽  此 生    孤 独 
hún xiāo jiāng dài cāng liáng luò mù 
魂  消   将    殆  苍   凉    落  幕 
hán fēng rǎn qǐ qiān céng wù 
寒  风   染  起 千   层   雾 
cháng hé dào xuán kàn luò rì chí mù 
长    河 倒  悬   看  落  日 迟  暮 
tiān yá gòng shǒu zú 
天   涯 共   手   足 
zhǐ wéi xīn dǐ yí niàn shǒu hù 
只  为  心  底 一 念   守   护 
yòu hé jù qián lù 
又  何 惧 前   路 
háo qíng zàng fēng gǔ 
豪  情   葬   风   骨 
yì qì jiāng hú 
意 气 江    湖 
ràng xiá lán zhī míng bú wù 
让   侠  岚  之  名   不 误 
jié bàn tà guī tú 
结  伴  踏 归  途 
yuè xià wàng chuān dù 
月  下  忘   川    渡 
rè xuè zhào jì cāng shēng 
热 血  照   祭 苍   生    
bēi fèn wú qíng shì gu 
悲  愤  无 情   世  故 
wǔ xíng yuán qì lǐng wù 
五 行   元   炁 领   悟 
yīn guǒ ēn chóu céng céng jié shù 
因  果  恩 仇   层   层   劫  数  
chún zhēn bù dí yīn dú 
纯   真   不 敌 阴  毒 
niú mǎ jīn jū rén xīn bù gǔ 
牛  马 襟  裾 人  心  不 古 
lì qì yíng rào sān chǐ tǔ 
戾 气 萦   绕  三  尺  土 
cháng hé dào xuán kàn luò rì chí mù 
长    河 倒  悬   看  落  日 迟  暮 
tiān yá gòng shǒu zú 
天   涯 共   手   足 
zhǐ wéi xīn dǐ yí niàn shǒu hù 
只  为  心  底 一 念   守   护 
yòu hé jù qián lù 
又  何 惧 前   路 
háo qíng zàng fēng gǔ 
豪  情   葬   风   骨 
yì qì jiāng hú 
意 气 江    湖 
ràng xiá lán zhī míng bú wù 
让   侠  岚  之  名   不 误 
jié bàn tà guī tú 
结  伴  踏 归  途 
yuè xià wàng chuān dù 
月  下  忘   川    渡 
hào rán chì chéng rú yí shì mí tú 
浩  然  赤  诚    如 遗 世  靡 荼 
chāo fán ér tuō sú 
超   凡  而 脱  俗 
shà zhī jiāng qīng ān rán ruò sù 
厦  之  将    倾   安 然  若  素 
liú míng yú qiān gǔ 
留  名   于 千   古 
shēng sǐ liǎng bú fù 
生    死 两    不 复 
xuè rǎn jiāng hú 
血  染  江    湖 
ràng xiá lán zhī míng cháng gù 
让   侠  岚  之  名   常    顾 
fēng yǔ gòng zhuī zhú 
风   雨 共   追   逐  
yuè xià wàng chuān dù 
月  下  忘   川    渡 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags