Sunday, May 19, 2024
HomePopYue Xia Chang An 月下长安 Chang'an Under The Moon Lyrics 歌詞 With...

Yue Xia Chang An 月下长安 Chang’an Under The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tan Hua Ping 谭华平

Chinese Song Name:Yue Xia Chang An 月下长安 
English Translation Name:Chang'an Under The Moon 
Chinese Singer: Tan Hua Ping 谭华平
Chinese Composer:Tan Hua Ping 谭华平
Chinese Lyrics:Tan Hua Ping 谭华平

Yue Xia Chang An 月下长安 Chang'an Under The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tan Hua Ping 谭华平

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shàng yuán shí jié 
上    元   时  节  
kàn dēng huǒ yìng hóng le cháng kōng 
看  灯   火  映   红   了 长    空   
xīng hé liú zhuǎn 
星   河 流  转    
xiàng huá bú pò dì yuán 
像    划  不 破 的 圆   
shí jìng biàn qiān 
时  境   变   迁   
mí tuán jiàn jiàn lǒng zhào le yè 
谜 团   渐   渐   笼   罩   了 夜 
wú wàng fù guà 
无 妄   复 卦  
lěng què de xīn yí zhēng fá 
冷   却  的 心  宜 征    伐 
wǒ men sān sān liǎng liǎng xún xún mì mì 
我 们  三  三  两    两    寻  寻  觅 觅 
mí shī hēi àn lǐ 
迷 失  黑  暗 里 
nǐ men jīng hóng yì wǔ qì dòng sì fāng 
你 们  惊   鸿   一 舞 气 动   四 方   
zhǐ wéi xiān duó kuí 
只  为  先   夺  魁  
nǐ yǒu quán chén mò 
你 有  权   沉   默 
wǒ yǒu quán sī suǒ 
我 有  权   思 索  
àn yè xià pū shuò mí lí 
暗 夜 下  扑 朔   迷 离 
zhēn xiàng dào dǐ yǐn nì zài nǎ lǐ 
真   相    到  底 隐  匿 在  哪 里 
huā kāi wàn xiàng kàn shèng shì dà táng 
花  开  万  象    看  盛    世  大 唐   
fēn fēn liú yán bú guò zhuǎn shùn yí miàn 
纷  纷  流  言  不 过  转    瞬   一 面   
chéng mén nèi jìn huān yú jiǔ sì lín lì 
城    门  内  尽  欢   愉 酒  肆 林  立 
qià féng wàn guó shèng huì 
恰  逢   万  国  盛    会  
lái qù wǎng xī qiāng rú wǒ xīn 
来  去 往   昔 枪    如 我 心  
cháng ān yuè xià shì àn liú yǒng dòng 
长    安 月  下  是  暗 流  涌   动   
jǐn xiù fāng huá què yě jiàn xíng jiàn yuǎn 
锦  绣  芳   华  却  也 渐   行   渐   远   
chéng mén wài hé rén lái yuè xià duì bái 
城    门  外  何 人  来  月  下  对  白  
děng dài yīng xióng dēng chǎng yì dǔ fāng yán 
等   待  英   雄    登   场    一 睹 芳   颜  
wǒ men sān sān liǎng liǎng xún xún mì mì 
我 们  三  三  两    两    寻  寻  觅 觅 
mí shī hēi àn lǐ 
迷 失  黑  暗 里 
nǐ men jīng hóng yì wǔ qì dòng sì fāng 
你 们  惊   鸿   一 舞 气 动   四 方   
zhǐ wéi xiān duó kuí 
只  为  先   夺  魁  
nǐ yǒu quán chén mò 
你 有  权   沉   默 
wǒ yǒu quán sī suǒ 
我 有  权   思 索  
àn yè xià pū shuò mí lí 
暗 夜 下  扑 朔   迷 离 
zhēn xiàng dào dǐ yǐn nì zài nǎ lǐ 
真   相    到  底 隐  匿 在  哪 里 
huā kāi wàn xiàng kàn shèng shì dà táng 
花  开  万  象    看  盛    世  大 唐   
fēn fēn liú yán bú guò zhuǎn shùn yí miàn 
纷  纷  流  言  不 过  转    瞬   一 面   
chéng mén nèi jìn huān yú jiǔ sì lín lì 
城    门  内  尽  欢   愉 酒  肆 林  立 
qià féng wàn guó shèng huì 
恰  逢   万  国  盛    会  
lái qù wǎng xī qiāng rú wǒ xīn 
来  去 往   昔 枪    如 我 心  
cháng ān yuè xià shì àn liú yǒng dòng 
长    安 月  下  是  暗 流  涌   动   
jǐn xiù fāng huá què yě jiàn xíng jiàn yuǎn 
锦  绣  芳   华  却  也 渐   行   渐   远   
chéng mén wài hé rén lái yuè xià duì bái 
城    门  外  何 人  来  月  下  对  白  
děng dài yīng xióng dēng chǎng yì dǔ fāng yán 
等   待  英   雄    登   场    一 睹 芳   颜  
huā kāi wàn xiàng kàn shèng shì dà táng 
花  开  万  象    看  盛    世  大 唐   
fēn fēn liú yán bú guò zhuǎn shùn yí miàn 
纷  纷  流  言  不 过  转    瞬   一 面   
chéng mén nèi jìn huān yú jiǔ sì lín lì 
城    门  内  尽  欢   愉 酒  肆 林  立 
qià féng wàn guó shèng huì 
恰  逢   万  国  盛    会  
lái qù wǎng xī qiāng rú wǒ xīn 
来  去 往   昔 枪    如 我 心  
cháng ān yuè xià shì àn liú yǒng dòng 
长    安 月  下  是  暗 流  涌   动   
jǐn xiù fāng huá què yě jiàn xíng jiàn yuǎn 
锦  绣  芳   华  却  也 渐   行   渐   远   
chéng mén wài hé rén lái yuè xià duì bái 
城    门  外  何 人  来  月  下  对  白  
děng dài yīng xióng dēng chǎng yì dǔ fāng yán 
等   待  英   雄    登   场    一 睹 芳   颜  
bú guò xù móu yǐ jiǔ 
不 过  蓄 谋  已 久  
gù shi rú hé kāi kǒu 
故 事  如 何 开  口  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags