Yuan Qu 怨曲 Resentment Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华

Yuan Qu 怨曲 Resentment Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华Yuan Qu 怨曲 Resentment Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华

Chinese Song Name:Yuan Qu 怨曲
English Translation Name: Resentment Song
Chinese Singer: Feng Jing Hua 冯敬华
Chinese Composer:Bu Xiang 不详
Chinese Lyrics:Feng Jing Hua 冯敬华

Yuan Qu 怨曲 Resentment Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Jing Hua 冯敬华

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qíng yú wǒ xīn 
情   于 我 心  
bàn shēng shì yí hàn 
半  生    是  遗 憾  
rè ài guò hòu fāng jiào méi yuán fèn 
热 爱 过  后  方   觉   没  缘   份  
huò xǔ zhè shēng 
或  许 这  生    
děng bú dào huí yīn 
等   不 到  回  音  
yú xià wǒ bàn qīng qìng gū dēng 
余 下  我 伴  青   罄   孤 灯   
bàn yǐ dān fēng yì gù rén báo xìng 
半  倚 丹  枫   忆 故 人  薄  幸   
hóng yè jiàng wù lǐ lěng fēng qīn 
红   叶 降    雾 里 冷   风   侵  
xī yáng biàn sǎ guī yā yìng chèn huáng hūn 
夕 阳   遍   洒 归  鸦 映   衬   黄    昏  
tiào wàng yuǎn fāng xīn dài yuàn hán chēn 
眺   望   远   方   心  带  怨   含  嗔   
qíng yú wǒ xīn 
情   于 我 心  
bàn shēng shì yí hàn 
半  生    是  遗 憾  
rè ài guò hòu fāng jiào méi yuán fèn 
热 爱 过  后  方   觉   没  缘   份  
huò xǔ zhè shēng 
或  许 这  生    
děng bú dào huí yīn 
等   不 到  回  音  
yú xià wǒ bàn qīng qìng gū dēng 
余 下  我 伴  青   罄   孤 灯   
bàn yǐ dān fēng yì gù rén báo xìng 
半  倚 丹  枫   忆 故 人  薄  幸   
hóng yè jiàng wù lǐ lěng fēng qīn 
红   叶 降    雾 里 冷   风   侵  
xī yáng biàn sǎ guī yā yìng chèn huáng hūn 
夕 阳   遍   洒 归  鸦 映   衬   黄    昏  
tiào wàng yuǎn fāng xīn dài yuàn hán chēn 
眺   望   远   方   心  带  怨   含  嗔   
yàn yàn yuǎn fēi bú zài yǒu zhī yīn 
燕  雁  远   飞  不 再  有  知  音  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.