Wednesday, February 28, 2024
HomePopYu Ting Yun Shu Juan 雨停云舒卷 The Clouds Roll When The Rain...

Yu Ting Yun Shu Juan 雨停云舒卷 The Clouds Roll When The Rain Stops Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Li Ge 戾格

Chinese Song Name:Yu Ting Yun Shu Juan 雨停云舒卷 
English Translation Name: The Clouds Roll When The Rain Stops 
Chinese Singer: Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Li Ge 戾格
Chinese Composer:Ai Xie Ge De Xiao Tian 爱写歌的小田
Chinese Lyrics:Lei Zhuang 雷壮

Yu Ting Yun Shu Juan 雨停云舒卷 The Clouds Roll When The Rain Stops Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社 Li Ge 戾格

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǔ tíng yún shū juǎn   xiào zhǎn jīng hóng yí miàn 
雨 停   云  舒  卷     笑   展   惊   鸿   一 面   
qiān nián shǒu yí niàn   suí wǒ yuàn 
千   年   守   一 念     随  我 愿   
wǒ yíng fēng yān rán   wéi nǐ chēng bǎ qīng sǎn 
我 迎   风   嫣  然    为  你 撑    把 青   伞  
yān yǔ zhōng ěr biān ní nán 
烟  雨 中    耳 边   呢 喃  
wǒ góng shǒu hé shān   tǎo nǐ xīn huān 
我 拱   手   河 山     讨  你 心  欢   
fēng huǒ rán láng yān   rèn tā zuò luàn 
烽   火  燃  狼   烟    任  它 作  乱   
nǐ hán xiào méi yǎn   shì wǒ dú shǒu de nuǎn 
你 含  笑   眉  眼    是  我 独 守   的 暖   
wú wèi cháng yè jiān xiǎn 
无 畏  长    夜 艰   险   
cè mǎ guī shēn pàn   dōu dōu zhuǎn zhuǎn 
策 马 归  身   畔    兜  兜  转    转    
xīn hǎi yǒu bǐ àn   yáng fēng fān 
心  海  有  彼 岸   扬   风   帆  
míng dēng yǒu sān qiān   zhǐ shì mèng rào hún qiān 
明   灯   有  三  千     只  是  梦   绕  魂  牵   
bù jiě wǒ chū jiàn nǐ nà yì yǎn qíng mián mián 
不 解  我 初  见   你 那 一 眼  情   绵   绵   
yǔ tíng yún shū juǎn   xiào zhǎn jīng hóng yí miàn 
雨 停   云  舒  卷     笑   展   惊   鸿   一 面   
qiān nián shǒu yí niàn   suí wǒ yuàn 
千   年   守   一 念     随  我 愿   
wǒ yíng fēng yān rán   wéi nǐ chēng bǎ qīng sǎn 
我 迎   风   嫣  然    为  你 撑    把 青   伞  
yān yǔ zhōng ěr biān ní nán 
烟  雨 中    耳 边   呢 喃  
duì shì de shùn jiān   shì xīn tián de chán mián 
对  视  的 瞬   间     是  心  田   的 缠   绵   
yǔ nǐ shēng jìn huān   sǐ wú hàn 
与 你 生    尽  欢     死 无 憾  
bú yàn yì wú juàn   bú xiàn yīng yīng yàn yàn 
不 厌  亦 无 倦     不 羡   莺   莺   燕  燕  
zhǐ xián suì yuè tài duǎn zàn 
只  嫌   岁  月  太  短   暂  
cè mǎ guī shēn pàn   dōu dōu zhuǎn zhuǎn 
策 马 归  身   畔    兜  兜  转    转    
xīn hǎi yǒu bǐ àn   yáng fēng fān 
心  海  有  彼 岸   扬   风   帆  
míng dēng yǒu sān qiān   zhǐ shì mèng rào hún qiān 
明   灯   有  三  千     只  是  梦   绕  魂  牵   
bù jiě wǒ chū jiàn nǐ nà yì yǎn qíng mián mián 
不 解  我 初  见   你 那 一 眼  情   绵   绵   
yǔ tíng yún shū juǎn   xiào zhǎn jīng hóng yí miàn 
雨 停   云  舒  卷     笑   展   惊   鸿   一 面   
qiān nián shǒu yí niàn   suí wǒ yuàn 
千   年   守   一 念     随  我 愿   
wǒ yíng fēng yān rán   wéi nǐ chēng bǎ qīng sǎn 
我 迎   风   嫣  然    为  你 撑    把 青   伞  
yān yǔ zhōng ěr biān ní nán 
烟  雨 中    耳 边   呢 喃  
duì shì de shùn jiān   shì xīn tián de chán mián 
对  视  的 瞬   间     是  心  田   的 缠   绵   
yǔ nǐ shēng jìn huān   sǐ wú hàn 
与 你 生    尽  欢     死 无 憾  
bú yàn yì wú juàn   bú xiàn yīng yīng yàn yàn 
不 厌  亦 无 倦     不 羡   莺   莺   燕  燕  
zhǐ xián suì yuè tài duǎn zàn 
只  嫌   岁  月  太  短   暂  
yǔ tíng yún shū juǎn   xiào zhǎn jīng hóng yí miàn 
雨 停   云  舒  卷     笑   展   惊   鸿   一 面   
qiān nián shǒu yí niàn   suí wǒ yuàn 
千   年   守   一 念     随  我 愿   
wǒ yíng fēng yān rán   wéi nǐ chēng bǎ qīng sǎn 
我 迎   风   嫣  然    为  你 撑    把 青   伞  
yān yǔ zhōng ěr biān ní nán 
烟  雨 中    耳 边   呢 喃  
duì shì de shùn jiān   shì xīn tián de chán mián 
对  视  的 瞬   间     是  心  田   的 缠   绵   
yǔ nǐ shēng jìn huān   sǐ wú hàn 
与 你 生    尽  欢     死 无 憾  
bú yàn yì wú juàn   bú xiàn yīng yīng yàn yàn 
不 厌  亦 无 倦     不 羡   莺   莺   燕  燕  
zhǐ xián suì yuè tài duǎn zàn 
只  嫌   岁  月  太  短   暂  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags