Friday, March 1, 2024
HomePopYu Lin Ling Han Chan Qi Qie 雨霖铃寒蝉凄切 Rain Bell Chilling Lyrics...

Yu Lin Ling Han Chan Qi Qie 雨霖铃寒蝉凄切 Rain Bell Chilling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Jing Xu 赵景旭

Chinese Song Name: Yu Lin Ling Han Chan Qi Qie 雨霖铃寒蝉凄切
English Tranlation Name: Rain Bell Chilling
Chinese Singer: Zhao Jing Xu 赵景旭 
Chinese Composer: Zhao Jing Xu 赵景旭 
Chinese Lyrics: Liu Yong 柳永

Yu Lin Ling Han Chan Qi Qie 雨霖铃寒蝉凄切 Rain Bell Chilling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Jing Xu 赵景旭 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hán chán qī qiē   duì cháng tíng wǎn 
寒  蝉   凄 切    对  长    亭   晚  
zhòu yǔ chū xiē 
骤   雨 初  歇  
dōu mén zhàng yǐn wú xù 
都  门  帐    饮  无 绪 
liú liàn chù   lán zhōu cuī fā 
留  恋   处    兰  舟   催  发 
zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn 
执  手   相    看  泪  眼  
jìng wú yǔ níng yē 
竟   无 语 凝   噎 
niàn qù qù   qiān lǐ yān bō 
念   去 去   千   里 烟  波 
mù ǎi chén chén chǔ tiān kuò 
暮 霭 沉   沉   楚  天   阔  
duō qíng zì gǔ shāng lí bié 
多  情   自 古 伤    离 别  
gèng nà kān   lěng luò qīng qiū jié 
更   那 堪    冷   落  清   秋  节  
jīn xiāo jiǔ xǐng hé chù 
今  宵   酒  醒   何 处  
yáng liǔ àn   xiǎo fēng cán yuè 
杨   柳  岸   晓   风   残  月  
cǐ qù jīng nián 
此 去 经   年   
yīng shì liáng chén hǎo jǐng xū shè 
应   是  良    辰   好  景   虚 设  
biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng 
便   纵   有  千   种    风   情   
gèng yǔ hé rén shuō 
更   与 何 人  说   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags