Sunday, February 25, 2024
HomePopYu Jun Tong Fu 与君同赴 To Visit With You Lyrics 歌詞 With...

Yu Jun Tong Fu 与君同赴 To Visit With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Chinese Song Name: Yu Jun Tong Fu 与君同赴
English Tranlation Name: To Visit With You
Chinese Singer: Luo Shao Ye 洛少爷
Chinese Composer: Luo Shao Ye 洛少爷
Chinese Lyrics: Ling Hu Xiang Er 令狐襄儿

Yu Jun Tong Fu 与君同赴 To Visit With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiā zuò luò shān shuǐ zhī jiān 
家  坐  落  山   水   之  间   
yǐn dé qīng fēng sān gù xiāng liú lián 
引  得 清   风   三  顾 相    流  连   
guó jìng sì fāng hào wú biān 
国  境   四 方   浩  无 边   
rèn píng cāng hǎi wú cháng shì shì biàn qiān 
任  凭   沧   海  无 常    世  事  变   迁   
hū wén zhàn gǔ zhèn lián tiān 
忽 闻  战   鼓 震   连   天   
luàn shì shā fá bù zhǐ wú rén dé xìng miǎn 
乱   世  杀  伐 不 止  无 人  得 幸   免   
dú hù wǒ táo chū shēng tiān 
独 护 我 逃  出  生    天   
shì jiāng cǐ shēn jì fù jiā guó hào yuǎn 
誓  将    此 身   寄 赋 家  国  浩  远   
rú jīn dí kòu bù jué lái fàn 
如 今  敌 寇  不 绝  来  犯  
yǔ zǐ tóng páo zhàng jiàn xiāng bàn 
与 子 同   袍  仗    剑   相    伴  
qiě zhí shǒu bìng jiān gòng zhàn 
且  执  手   并   肩   共   战   
hé xū jù 
何 须 惧 
mǎ gé guǒ shī ér hái 
马 革 裹  尸  而 还  
shì kàn fēng huǒ rán bù xiū 
试  看  烽   火  燃  不 休  
láng yān rù mèng lái 
狼   烟  入 梦   来  
táo huā yǐ xuè jìn rǎn 
桃  花  以 血  浸  染  
sān jūn zòng héng yì qì fā 
三  军  纵   横   意 气 发 
kǎi xuán gāo gē jié shū chuán 
凯  旋   高  歌 捷  书  传    
yāo yún lái duì yì 
邀  云  来  对  弈 
bǎi zhì dí fāng mìng shù 
摆  置  敌 方   命   数  
xīng luó yú qí pán 
星   罗  于 棋 盘  
gǎn yǒu jiào xiāo yuè jiè zhě 
敢  有  叫   嚣   越  界  者  
fàng mǎ lái yí zhàn 
放   马 来  一 战   
píng lán fǔ xián chéng què jiān 
凭   栏  抚 弦   城    阙  间   
lǎn bō yì qǔ lóng yín xiāng zhù yàn 
懒  拨 一 曲 龙   吟  相    助  焰  
wàn mǎ qí yīn jìn wú yán 
万  马 齐 喑  尽  无 言  
qīng wēi zhī jú jìng yě zhuǎn shùn huà xiǎn 
倾   危  之  局 竟   也 转    瞬   化  险   
yùn chóu wàn shì yú zhǐ jiān 
运  筹   万  事  于 指  尖   
wéi wò zhī zhōng tán xiào jiāng jié jú gái xiě 
帷  幄 之  中    谈  笑   将    结  局 改  写  
wǒ pī jiǎ shàng zhèn chōng xiàn 
我 披 甲  上    阵   冲    陷   
qián lù xiōng xiōng què yǒu jūn tóng fù yàn 
前   路 汹    汹    却  有  君  同   赴 宴  
rú jīn dí kòu bù jué lái fàn 
如 今  敌 寇  不 绝  来  犯  
yǔ zǐ tóng páo zhàng jiàn xiāng bàn 
与 子 同   袍  仗    剑   相    伴  
jīn wǒ děng yí bìng zuò zhàn 
今  我 等   一 并   作  战   
shì sǐ hàn dé 
誓  死 扞  得 
jiā guó jiē ān 
家  国  皆  安 
shì kàn fēng huǒ rán bù xiū 
试  看  烽   火  燃  不 休  
láng yān rù mèng lái 
狼   烟  入 梦   来  
táo huā yǐ xuè jìn rǎn 
桃  花  以 血  浸  染  
sān jūn zòng héng yì qì fā 
三  军  纵   横   意 气 发 
kǎi xuán gāo gē jié shū chuán 
凯  旋   高  歌 捷  书  传    
yāo yún lái duì yì 
邀  云  来  对  弈 
bǎi zhì dí fāng mìng shù 
摆  置  敌 方   命   数  
xīng luó yú qí pán 
星   罗  于 棋 盘  
gǎn yǒu jiào xiāo yuè jiè zhě 
敢  有  叫   嚣   越  界  者  
fàng mǎ lái yí zhàn 
放   马 来  一 战   
fēng huǒ yòu jǐ zhòng 
烽   火  又  几 重    
tiě mǎ tà zhēng róng 
铁  马 踏 峥    嵘   
dān xīn xiān chén wèi rǎn 
丹  心  纤   尘   未  染  
shào nián kuài yì ēn chóu duō 
少   年   快   意 恩 仇   多  
shēng sǐ yòu yǔ wǒ hé gān 
生    死 又  与 我 何 干  
tiān guāng pò yún yǐng 
天   光    破 云  影   
jiàn fēng hán máng zhào chè 
剑   锋   寒  芒   照   彻  
yì shēn gān yǔ dǎn 
一 身   肝  与 胆  
zhǎn jìn yuè jiè lái fàn zhě 
斩   尽  越  界  来  犯  者  
hù jiā guó yǒng ān 
护 家  国  永   安 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags