Thursday, December 7, 2023
HomePopYu Jun Tong Chen 与君同尘 Dust With You Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yu Jun Tong Chen 与君同尘 Dust With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yun Ga 阿云嘎 Ayanga

Chinese Song Name:Yu Jun Tong Chen 与君同尘 
English Translation Name:Dust With You
Chinese Singer: A Yun Ga 阿云嘎 Ayanga
Chinese Composer:Jin Dong Xuan 金东炫 Oliver Kim/Chen Min Hao 陈民澔 Ethan Jin /Li Zhong Hao 李钟浩 Jason Lee
Chinese Lyrics:Shi Zhou 拭舟

Yu Jun Tong Chen 与君同尘 Dust With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yun Ga 阿云嘎 Ayanga

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiǎo jiǎo yún jiān yuè jié rán yì shēn yě zhào jìn chén huán 
皎   皎   云  间   月  孑  然  一 身   也 照   尽  尘   寰   
ái ái tiān shàng xuě   fù mǎn hán jiē yě hù chūn yì nuǎn 
皑 皑 天   上    雪    覆 满  寒  阶  也 护 春   意 暖   
yě céng tóng chuāng xù   yě céng gòng shào nián 
也 曾   同   窗     叙   也 曾   共   少   年   
xún shēng chù gù rén què bú jiàn 
循  声    处  故 人  却  不 见   
bú xiàn jiāng hú yuǎn   jūn zǐ rú zhū zhào shì shì wàn qiān 
不 羡   江    湖 远     君  子 如 珠  照   世  事  万  千   
bú mù xíng zhě zhòng   xún dào yě kěn tīng běn xīn dá àn 
不 慕 行   者  众      循  道  也 肯  听   本  心  答 案 
yě céng yǒu yí hàn   yě céng wéi yí niàn 
也 曾   有  遗 憾    也 曾   为  一 念   
liáo liáo tiān dì jiān   shēng sǐ bié hòu zì dù liú nián 
寥   寥   天   地 间     生    死 别  后  自 渡 流  年   
zhào jiàn rén jiān shí sān zǎi   yún shēn chù bù zhī chūn 
照   见   人  间   十  三  载    云  深   处  不 知  春   
bǎi chuān tóng liú bù rǎn shēn   réng xiàng gù xīn wèn 
百  川    同   流  不 染  身     仍   向    故 心  问  
shì fēi píng shuí lùn   míng yuè yě guī chén 
是  非  凭   谁   论    明   月  也 归  尘   
gèng lòu rú yǔ fēn fēn rǎo sàn jiù mèng liǎo wú hén 
更   漏  如 雨 纷  纷  扰  散  旧  梦   了   无 痕  
liǎng shì yì qǔ jù sàn fú chén   zuó rì cōng cōng qù 
两    世  一 曲 聚 散  浮 沉     昨  日 匆   匆   去 
rǎng rǎng mù yún jiāng sǎn chù   zhōng dé yù gù rén 
攘   攘   暮 云  将    散  处    终    得 遇 故 人  
běn xīn bù tóng qún   yǔ jūn gòng guī chéng 
本  心  不 同   群    与 君  共   归  程    
lvè biàn qiān shān   wéi yì rén lǎn jìn yú wēn 
略  遍   千   山     为  一 人  揽  尽  余 温  
rén jiān yí cù huǒ   liáo qù huāng cǎo cái zhī suì yuè cháng 
人  间   一 簇 火    燎   去 荒    草  才  知  岁  月  长    
yáo yuǎn chù huí wàng   cán niàn bú xù lí bié de duàn zhāng 
遥  远   处  回  望     残  念   不 续 离 别  的 断   章    
wèn luò yīng fēn fēn   hé chù shì huí xiǎng 
问  落  英   纷  纷    何 处  是  回  响    
qián lù duō huāng liáng   qiě bǎ kuò bié fēng rù hán shuāng 
前   路 多  荒    凉      且  把 阔  别  封   入 寒  霜     
zhào jiàn rén jiān shí sān zǎi   yún shēn chù bù zhī chūn 
照   见   人  间   十  三  载    云  深   处  不 知  春   
bǎi chuān tóng liú bù rǎn shēn   réng xiàng gù xīn wèn 
百  川    同   流  不 染  身     仍   向    故 心  问  
shì fēi píng shuí lùn   míng yuè yě guī chén 
是  非  凭   谁   论    明   月  也 归  尘   
gèng lòu rú yǔ fēn fēn rǎo sàn jiù mèng liǎo wú hén 
更   漏  如 雨 纷  纷  扰  散  旧  梦   了   无 痕  
liǎng shì yì qǔ jù sàn fú chén   zuó rì cōng cōng qù 
两    世  一 曲 聚 散  浮 沉     昨  日 匆   匆   去 
rǎng rǎng mù yún jiāng sǎn chù   zhōng dé yù gù rén 
攘   攘   暮 云  将    散  处    终    得 遇 故 人  
běn xīn bù tóng qún   yǔ jūn gòng guī chéng 
本  心  不 同   群    与 君  共   归  程    
lvè biàn qiān shān   wéi yì rén lǎn jìn yú wēn 
略  遍   千   山     为  一 人  揽  尽  余 温  
běn xīn bù tóng qún   yǔ jūn gòng guī chéng 
本  心  不 同   群    与 君  共   归  程    
lvè biàn qiān shān   wéi yì rén lǎn jìn yú wēn 
略  遍   千   山     为  一 人  揽  尽  余 温  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags