Monday, December 4, 2023
HomePopYu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山 Sit Opposite You On The...

Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山 Sit Opposite You On The East Hill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人

Chinese Song Name: Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山
English Tranlation Name: Sit Opposite You On The East Hill
Chinese Singer: Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人
Chinese Composer: Si Tu 司徒
Chinese Lyrics: Si Tu 司徒

Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山 Sit Opposite You On The East Hill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǔ jūn duì zuò dōng shān   chūn fēng fú miàn lái  
与 君  对  坐  东   山     春   风   拂 面   来   
dòng yáo yì zhǐ jiān   xuán xuán luò luò huā kāi  
动   摇  一 指  间     旋   旋   落  落  花  开   
wǒ yán kàn lái chūn qì   piān ài dōng shān jǐng  
我 言  看  来  春   气   偏   爱 东   山   景    
jūn yán chūn fēng ài dōng shān  
君  言  春   风   爱 东   山    
wǒ gèng piān ài nǐ  
我 更   偏   爱 你  
rì zhōng yōu niǎo zhì   yì yí rào shù míng  
日 中    幽  鸟   至    一 一 绕  树  鸣    
yǔ jūn jìng fù tīng   wǒ yù bào jūn qín  
与 君  静   复 听     我 欲 抱  君  琴   
niǎo shēng líng   jūn yīn qīng  
鸟   声    灵     君  音  清    
qià qià hǎo fēng jǐng  
恰  恰  好  风   景    
jūn yán qīng shēng cuì  
君  言  卿   声    脆   
hé wǒ yīn qīng   shèng fēng jǐng  
合 我 音  清     胜    风   景    
yú shì zhuǎn dī yín   yú shì diào sù qín  
于 是  转    低 吟    于 是  调   素 琴   
shēng suí shān yě   yuǎn liú qù qù  
声    随  山   野   远   流  去 去  
bù jué rén jiān kǔ   rén jiān yǐ duō zèng  
不 觉  人  间   苦   人  间   已 多  赠    
jiāo wǒ yǔ jūn   dōng shān néng xiāng duì  
教   我 与 君    东   山   能   相    对   
luò rì yōu yōu zhì  
落  日 悠  悠  至   
hǎo shān sè   yù shàng yī  
好  山   色   欲 上    衣  
zuò jiào gāo fēng jiàn qǐ  
坐  觉   高  风   渐   起  
mǎn dì zhòng yān xí xí  
满  地 重    烟  习 习  
jūn xiāng xiào   wǒ xiāng xī  
君  相    笑     我 相    嘻  
dǎo rù huái bào lǐ  
倒  入 怀   抱  里  
niǎo féng rì mù lěng   biàn zhī guī cháo qù  
鸟   逢   日 暮 冷     便   知  归  巢   去  
yú shì chuān lín jiān   yú shì tà huā yǐng  
于 是  穿    林  间     于 是  踏 花  影    
diǎn diǎn yī wēi   huán huǎn guī qù  
点   点   依 偎    缓   缓   归  去  
huí shǒu jiàn xīn yuè   qiè qiè zhào rén xíng  
回  首   见   新  月    怯  怯  照   人  行    
xīn dǐ qíng shì   gòng yuè sè guāng míng  
心  底 情   事    共   月  色 光    明    
zhēn zhòng hǎo yuè sè   zhēn zhòng yǒu qíng shì  
珍   重    好  月  色   珍   重    有  情   事   
chūn qù chūn lái   dōng shān wèi gǎi  
春   去 春   来    东   山   未  改   
bù jué rén jiān kǔ   rén jiān yǐ duō zèng  
不 觉  人  间   苦   人  间   已 多  赠    
jiāo wǒ yǔ jūn   yě wèi céng gǎi  
教   我 与 君    也 未  曾   改   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags