Wednesday, April 24, 2024
HomePopYu Deng Shu Xin 欲等书信 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang...

Yu Deng Shu Xin 欲等书信 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang 玄觞

Chinese Song Name:Yu Deng Shu Xin 欲等书信 
English Translation Name:To Wait For A Letter
Chinese Singer: Xuan Shang 玄觞
Chinese Composer:Jiang Yu Han 姜雨涵
Chinese Lyrics:Shi Man 十满

Yu Deng Shu Xin 欲等书信 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xuan Shang 玄觞

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēnɡ dìnɡ luò huā yǎn mái rù shēn qiū 
风   定   落  花  掩  埋  入 深   秋  
mù sè fēi xuě lián tiān sònɡ rén yóu 
暮 色 飞  雪  连   天   送   人  游  
sī niàn sān chǐ bīnɡ xià bú bà xiū 
思 念   三  尺  冰   下  不 罢 休  
yù xún fānɡ fēi hé chù shì jìn tóu 
欲 寻  芳   菲  何 处  是  尽  头  
yè xià zhí dēnɡ sònɡ tā zǒu 
夜 下  执  灯   送   他 走  
bú jiàn fēnɡ chuī yè luò chóu 
不 见   风   吹   叶 落  愁   
tónɡ lín xuě   yě suàn ɡònɡ bái shǒu 
同   淋  雪    也 算   共   白  首   
xī le hónɡ páo luò chén wú zhēn xiù 
惜 了 红   袍  落  尘   无 针   秀  
sī niàn suí yuè bàn chuánɡ tóu 
思 念   随  月  伴  床     头  
xīn shànɡ hán shuānɡ yī nán shǒu 
心  上    寒  霜     衣 难  守   
rén zhào jiù   huí yì ɡé sān qiū 
人  照   旧    回  忆 隔 三  秋  
mènɡ lǐ yī xī kě jiàn tā huí shǒu 
梦   里 依 稀 可 见   他 回  首   
běi fēnɡ wú yè jìn bǎi liǔ 
北  风   无 叶 尽  摆  柳  
ɡù rén shì fǒu niàn xié lóu 
故 人  是  否  念   斜  楼  
rén jiān yān hán ɡuǒ jú yòu 
人  间   烟  寒  裹  橘 柚  
yuǎn kàn jìn kàn xiànɡ sī móu 
远   看  近  看  相    思 眸  
yù děnɡ shū xìn bú bà xiū 
欲 等   书  信  不 罢 休  
ɡuò jìn zhēnɡ hónɡ bú jiàn liú 
过  尽  征    鸿   不 见   留  
lóu shànɡ sì miàn jiē hán tòu 
楼  上    四 面   皆  寒  透  
yán xià wèi dī dònɡ méi tóu 
檐  下  未  滴 冻   眉  头  
sī niàn suí yuè bàn chuánɡ tóu 
思 念   随  月  伴  床     头  
xīn shànɡ hán shuānɡ yī nán shǒu 
心  上    寒  霜     衣 难  守   
rén zhào jiù   huí yì ɡé sān qiū 
人  照   旧    回  忆 隔 三  秋  
mènɡ lǐ yī xī kě jiàn tā huí shǒu 
梦   里 依 稀 可 见   他 回  首   
běi fēnɡ wú yè jìn bǎi liǔ 
北  风   无 叶 尽  摆  柳  
ɡù rén shì fǒu niàn xié lóu 
故 人  是  否  念   斜  楼  
rén jiān yān hán ɡuǒ jú yòu 
人  间   烟  寒  裹  橘 柚  
yuǎn kàn jìn kàn xiànɡ sī móu 
远   看  近  看  相    思 眸  
yù děnɡ shū xìn bú bà xiū 
欲 等   书  信  不 罢 休  
ɡuò jìn zhēnɡ hónɡ bú jiàn liú 
过  尽  征    鸿   不 见   留  
lóu shànɡ sì miàn jiē hán tòu 
楼  上    四 面   皆  寒  透  
yán xià wèi dī dònɡ méi tóu 
檐  下  未  滴 冻   眉  头  
zhōnɡ jiū cǐ qínɡ fēi wǒ qiú 
终    究  此 情   非  我 求  
hé bù bǎ qínɡ shōu   kǒnɡ shēnɡ chóu 
何 不 把 情   收     恐   生    愁   
běi fēnɡ wú yè jìn bǎi liǔ 
北  风   无 叶 尽  摆  柳  
ɡù rén shì fǒu niàn xié lóu 
故 人  是  否  念   斜  楼  
rén jiān yān hán ɡuǒ jú yòu 
人  间   烟  寒  裹  橘 柚  
yuǎn kàn jìn kàn xiànɡ sī móu 
远   看  近  看  相    思 眸  
yù děnɡ shū xìn bú bà xiū 
欲 等   书  信  不 罢 休  
ɡuò jìn zhēnɡ hónɡ bú jiàn liú 
过  尽  征    鸿   不 见   留  
lóu shànɡ sì miàn jiē hán tòu 
楼  上    四 面   皆  寒  透  
yán xià wèi dī dònɡ méi tóu 
檐  下  未  滴 冻   眉  头  
zhōnɡ jiū cǐ qínɡ fēi wǒ qiú 
终    究  此 情   非  我 求  
hé bù bǎ qínɡ shōu   kǒnɡ shēnɡ chóu 
何 不 把 情   收     恐   生    愁   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags