Friday, March 1, 2024
HomePopYou Xie Chun Guang Lai 又携春光来 Come Again With The Spring Lyrics...

You Xie Chun Guang Lai 又携春光来 Come Again With The Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Chinese Song Name:You Xie Chun Guang Lai 又携春光来 
English Translation Name: Come Again With The Spring
Chinese Singer: Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Composer:Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Lyrics:Chuan Shan Xiao 春山晓

You Xie Chun Guang Lai 又携春光来 Come Again With The Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hǎi táng yuè yǐng qián piāo miǎo rù jiù nián 
海  棠   月  影   前   缥   缈   入 旧  年   
qīng mén jīn suì 
青   门  今  岁  
rén duì zuò hào yī yóu shèng xuě 
人  对  坐  皓  衣 犹  胜    雪  
fēng fú miàn shuǐ xiè fàn qīng lián 
风   拂 面   水   榭  泛  清   涟   
dāng nián yí nuò liǎng shì jiàn 
当   年   一 诺  两    世  践   
nì yīn guǒ xún shàn è  
逆 因  果  寻  善   恶 
lì shēng sǐ rèn xuè sè bān bó sān qiān cháng jiē 
历 生    死 任  血  色 斑  驳 三  千   长    阶  
dù guò rén jiān dù nǐ wàn jié 
渡 过  人  间   渡 你 万  劫  
wǎn lái wēi yǔ qiān shān diān 
晚  来  微  雨 千   山   巅   
yǒu mèng bù jué hán 
有  梦   不 觉  寒  
yōu yōu suì yuè niàng yì zhǎn 
悠  悠  岁  月  酿    一 盏   
dāng jìng rén jiān 
当   敬   人  间   
gòng xié chūn guāng gù rén qián 
共   携  春   光    故 人  前   
hǎi táng yòu chū zhàn 
海  棠   又  初  绽   
hóng chén nián zhuǎn 
红   尘   辗   转    
nán píng lù chē yú shēng tóng wǎn 
南  屏   鹿 车  余 生    同   挽  
yǐn rěn qiān wàn bān wéi yì rén bēi huān 
隐  忍  千   万  般  为  一 人  悲  欢   
qíng xì liǎng duān 
情   系 两    端   
ruò yuán shēn bā kǔ jiē cháng biàn 
若  缘   深   八 苦 皆  尝    遍   
ruò yuán báo gé shì qíng bù jiǎn 
若  缘   薄  隔 世  情   不 减   
zhōng dé yún kāi nóng chén sàn 
终    得 云  开  浓   尘   散  
shōu fù shuǐ gǎi jiù zhé 
收   覆 水   改  旧  辙  
sàn qí jú yún zhōng bō jiǔ gē xián guāng sà rán 
散  棋 局 云  中    拨 九  歌 弦   光    飒 然  
hào hào xīng qióng shuāng yǐng bìng jiān 
浩  浩  星   穹    双     影   并   肩   
wǎn lái wēi yǔ qiān shān diān 
晚  来  微  雨 千   山   巅   
yǒu mèng bù jué hán 
有  梦   不 觉  寒  
yōu yōu suì yuè niàng yì zhǎn 
悠  悠  岁  月  酿    一 盏   
dāng jìng rén jiān 
当   敬   人  间   
gòng xié chūn guāng gù rén qián 
共   携  春   光    故 人  前   
hǎi táng yòu chū zhàn 
海  棠   又  初  绽   
hóng chén nián zhuǎn 
红   尘   辗   转    
nán píng lù chē yú shēng tóng wǎn 
南  屏   鹿 车  余 生    同   挽  
wǎn lái wēi yǔ qiān shān diān 
晚  来  微  雨 千   山   巅   
yǒu mèng bù jué hán 
有  梦   不 觉  寒  
yōu yōu suì yuè niàng yì zhǎn 
悠  悠  岁  月  酿    一 盏   
dāng jìng rén jiān 
当   敬   人  间   
gòng xié chūn guāng gù rén qián 
共   携  春   光    故 人  前   
hǎi táng yòu chū zhàn 
海  棠   又  初  绽   
hóng chén nián zhuǎn 
红   尘   辗   转    
nán píng lù chē yú shēng tóng wǎn 
南  屏   鹿 车  余 生    同   挽  
wén chūn fēng tiáo dì yáng liǔ jiān 
闻  春   风   迢   递 杨   柳  笺   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags