Thursday, April 25, 2024
HomePopYou Tian Ya 游天涯 Travel To The End Of The World Lyrics...

You Tian Ya 游天涯 Travel To The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hei Qi Zi 黑崎子

Chinese Song Name:You Tian Ya 游天涯 
English Translation Name:Travel To The End Of The World 
Chinese Singer:  Hei Qi Zi 黑崎子
Chinese Composer: Hei Qi Zi 黑崎子
Chinese Lyrics:Yan Shi Ba 烟十八

You Tian Ya 游天涯 Travel To The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hei Qi Zi 黑崎子

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dēng gāo shān   fú xiù dú tàn 
登   高  山     拂 袖  独 叹  
liú shuǐ guò qiān chuān 
流  水   过  千   川    
yǐn lán shān   bēi zhōng yí mù 
饮  阑  珊     杯  中    一 幕 
fú yún luò qiū wǎn 
浮 云  落  秋  晚  
wàng bú duàn   jǐ gě qīng fān 
望   不 断     几 舸 轻   帆  
yān yǔ zuì jiāng nán 
烟  雨 醉  江    南  
yí xiào rén jiān dà mèng   lín cháng ān 
一 笑   人  间   大 梦     临  长    安 
yì shēng xián sǎn   tiān dì jiān wǒ yōu rán 
一 生    闲   散    天   地 间   我 悠  然  
làng dàng kè   wú yì yǒu guān 
浪   荡   客   无 意 有  关   
fēng yuè yǔ bēi huān 
风   月  与 悲  欢   
tīng shuō   rén shēng kǔ duǎn 
听   说     人  生    苦 短   
yù niàn què zǒng chī chán 
欲 念   却  总   痴  缠   
bù rú   dǎn qù hóng chén míng lì kàn dàn 
不 如   掸  去 红   尘   名   利 看  淡  
péi wǒ lǎn hé shān 
陪  我 览  河 山   
yóu tiān yá   píng xiāo sǎ 
游  天   涯   凭   潇   洒 
qiě bǎ ài hèn dōu fàng xià 
且  把 爱 恨  都  放   下  
yǐn chūn huá   shān shuǐ jiān   gòng fēng yǎ 
引  春   华    山   水   间     共   风   雅 
yóu tiān yá   duàn qiān guà 
游  天   涯   断   牵   挂  
bú wèn xī chuāng yǔ hóng là 
不 问  西 窗     与 红   蜡 
luò qiū yè sà tà   biàn dì jiē fú huá 
落  秋  叶 飒 沓   遍   地 皆  浮 华  
yì shēng xián sǎn   tiān dì jiān wǒ yōu rán 
一 生    闲   散    天   地 间   我 悠  然  
làng dàng kè   wú yì yǒu guān 
浪   荡   客   无 意 有  关   
fēng yuè yǔ bēi huān 
风   月  与 悲  欢   
tīng shuō   rén shēng kǔ duǎn 
听   说     人  生    苦 短   
yù niàn què zǒng chī chán 
欲 念   却  总   痴  缠   
bù rú   dǎn qù hóng chén míng lì kàn dàn 
不 如   掸  去 红   尘   名   利 看  淡  
péi wǒ lǎn hé shān 
陪  我 览  河 山   
yóu tiān yá   píng xiāo sǎ 
游  天   涯   凭   潇   洒 
qiě bǎ ài hèn dōu fàng xià 
且  把 爱 恨  都  放   下  
yǐn chūn huá   shān shuǐ jiān   gòng fēng yǎ 
引  春   华    山   水   间     共   风   雅 
yóu tiān yá   duàn qiān guà 
游  天   涯   断   牵   挂  
bú wèn xī chuāng yǔ hóng là 
不 问  西 窗     与 红   蜡 
luò qiū yè sà tà   biàn dì jiē fú huá 
落  秋  叶 飒 沓   遍   地 皆  浮 华  
yóu tiān yá   píng xiāo sǎ 
游  天   涯   凭   潇   洒 
qiě bǎ ài hèn dōu fàng xià 
且  把 爱 恨  都  放   下  
yǐn chūn huá   shān shuǐ jiān   gòng fēng yǎ 
引  春   华    山   水   间     共   风   雅 
yóu tiān yá   duàn qiān guà 
游  天   涯   断   牵   挂  
bú wèn xī chuāng yǔ hóng là 
不 问  西 窗     与 红   蜡 
luò qiū yè sà tà   biàn dì jiē fú huá 
落  秋  叶 飒 沓   遍   地 皆  浮 华  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags