Sunday, December 3, 2023
HomePopYou Hu Shuo 有狐说 Fox Said Lyrics 歌詞 With Pinyin By San...

You Hu Shuo 有狐说 Fox Said Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu Marblue 三无 Marblue

Chinese Song Name: You Hu Shuo 有狐说
English Tranlation Name: Fox Said
Chinese Singer: San Wu Marblue 三无 Marblue
Chinese Composer: Ying Ying A Ying Ying 影影啊影影
Chinese Lyrics: Bu Zhi Tian Ming 不知天命

You Hu Shuo 有狐说 Fox Said Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu Marblue 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

péng lái zhōu   qīng qiū hú 
蓬   莱  洲     青   丘  狐 
qiū shuǐ wéi shén yù wéi gǔ 
秋  水   为  神   玉 为  骨 
guàn kàn shì wài wú hán shǔ 
惯   看  世  外  无 寒  暑  
yuè zhào fāng zōng rù chén sú 
月  照   芳   踪   入 尘   俗 
shū yǔ luò   fēng jīn dù 
疏  雨 落    风   津  渡 
fēi huā zhǐ sǎn rù huà tú 
飞  花  纸  伞  入 画  图 
ǒu féng shào nián xié qiáo zhù 
偶 逢   少   年   斜  桥   驻  
pēng rán yí yù zhōng shēn wù 
怦   然  一 遇 终    身   误 
líng lóng xīn yì kē 
玲   珑   心  一 颗 
piān tān liàn rén jiān yān huǒ 
偏   贪  恋   人  间   烟  火  
wēn nuǎn gū dān hún pò 
温  暖   孤 单  魂  魄 
móu dǐ de chūn sè 
眸  底 的 春   色 
màn yán dào tiān biān rì luò 
蔓  延  到  天   边   日 落  
zhí shǒu shān hé yuǎn kuò 
执  手   山   河 远   阔  
shì jiān bǎi bān yīn guǒ jiē kě shuō 
世  间   百  般  因  果  皆  可 说   
què wú rén jiāng zhè qíng zì dào pò 
却  无 人  将    这  情   字 道  破 
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
qíng bù zhī suǒ qǐ 
情   不 知  所  起 
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
yì wǎng ér qíng shēn 
一 往   而 情   深   
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
yuàn jūn zhī wǒ xīn 
愿   君  知  我 心  
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
líng xī yì diǎn tōng 
灵   犀 一 点   通   
péng lái zhōu   qīng qiū hú 
蓬   莱  洲     青   丘  狐 
qiū shuǐ wéi shén yù wéi gǔ 
秋  水   为  神   玉 为  骨 
guàn kàn shì wài wú hán shǔ 
惯   看  世  外  无 寒  暑  
yuè zhào fāng zōng rù chén sú 
月  照   芳   踪   入 尘   俗 
shū yǔ luò   fēng jīn dù 
疏  雨 落    风   津  渡 
fēi huā zhǐ sǎn rù huà tú 
飞  花  纸  伞  入 画  图 
ǒu féng shào nián xié qiáo zhù 
偶 逢   少   年   斜  桥   驻  
pēng rán yí yù zhōng shēn wù 
怦   然  一 遇 终    身   误 
líng lóng xīn yì kē 
玲   珑   心  一 颗 
piān tān liàn rén jiān yān huǒ 
偏   贪  恋   人  间   烟  火  
wēn nuǎn gū dān hún pò 
温  暖   孤 单  魂  魄 
móu dǐ de chūn sè 
眸  底 的 春   色 
màn yán dào tiān biān rì luò 
蔓  延  到  天   边   日 落  
zhí shǒu shān hé yuǎn kuò 
执  手   山   河 远   阔  
shì jiān bǎi bān yīn guǒ jiē kě shuō 
世  间   百  般  因  果  皆  可 说   
què wú rén jiāng zhè qíng zì dào pò 
却  无 人  将    这  情   字 道  破 
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
qíng bù zhī suǒ qǐ 
情   不 知  所  起 
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
yì wǎng ér qíng shēn 
一 往   而 情   深   
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
yuàn jūn zhī wǒ xīn 
愿   君  知  我 心  
hēi yī ya   hēi yī ya yī ya 
嘿  咿 呀   嘿  咿 呀 咿 呀 
líng xī yì diǎn tōng 
灵   犀 一 点   通   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags