Saturday, December 2, 2023
HomePopYong Mei 咏梅 Yong Mei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Sheng...

Yong Mei 咏梅 Yong Mei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Sheng Su 李胜素 Wang Hong Xiang 王泓翔

Chinese Song Name: Yong Mei 咏梅
English Tranlation Name: Yong Mei
Chinese Singer: Li Sheng Su 李胜素 Wang Hong Xiang 王泓翔
Chinese Composer: Sun Xuan Ling 孙玄龄
Chinese Lyrics: Mao Ze Dong 毛泽东

Yong Mei 咏梅 Yong Mei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Sheng Su 李胜素 Wang Hong Xiang 王泓翔

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
fēng yǔ sòng chūn guī 
风   雨 送   春   归  
nǚ : 
女 : 
fēi xuě yíng chūn dào 
飞  雪  迎   春   到  
nán : 
男  : 
yǐ shì xuán yá bǎi zhàng bīng 
已 是  悬   崖 百  丈    冰   
nǚ : 
女 : 
yóu yǒu huā zhī qiào 
犹  有  花  枝  俏   
hé : 
合 : 
yóu yǒu huā zhī qiào 
犹  有  花  枝  俏   
nán : 
男  : 
qiào yě bù zhēng chūn 
俏   也 不 争    春   
nǚ : 
女 : 
zhǐ bǎ chūn lái bào 
只  把 春   来  报  
nán : 
男  : 
dài dào shān huā làn màn shí 
待  到  山   花  烂  漫  时  
nǚ : 
女 : 
tā zài cóng zhōng xiào 
她 在  丛   中    笑   
hé : 
合 : 
dài dào shān huā làn màn shí 
待  到  山   花  烂  漫  时  
tā zài cóng zhōng xiào 
她 在  丛   中    笑   
nán : 
男  : 
fēng yǔ sòng chūn guī 
风   雨 送   春   归  
fēi xuě yíng chūn dào 
飞  雪  迎   春   到  
yǐ shì xuán yá bǎi zhàng bīng 
已 是  悬   崖 百  丈    冰   
yóu yǒu huā zhī qiào 
犹  有  花  枝  俏   
yóu yǒu huā zhī qiào 
犹  有  花  枝  俏   
qiào yě bù zhēng chūn 
俏   也 不 争    春   
zhǐ bǎ chūn lái bào 
只  把 春   来  报  
dài dào shān huā làn màn shí 
待  到  山   花  烂  漫  时  
tā zài cóng zhōng xiào 
她 在  丛   中    笑   
hé : 
合 : 
qiào yě bù zhēng chūn 
俏   也 不 争    春   
zhǐ bǎ chūn lái bào 
只  把 春   来  报  
dài dào shān huā làn màn shí 
待  到  山   花  烂  漫  时  
tā zài cóng zhōng xiào 
她 在  丛   中    笑   
dài dào shān huā làn màn shí 
待  到  山   花  烂  漫  时  
nǚ : 
女 : 
tā zài cóng zhōng 
她 在  丛   中    
hé : 
合 : 
xiào 
笑   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags