Monday, December 11, 2023
HomePopYing You He Shi Gui 应有鹤归时 There Should Be A Time For...

Ying You He Shi Gui 应有鹤归时 There Should Be A Time For The Crane To Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Mi 子弥

Chinese Song Name: Ying You He Shi Gui 应有鹤归时
English Tranlation Name: There Should Be A Time For The Crane To Return
Chinese Singer: Zi Mi 子弥
Chinese Composer: Chun Bai 纯白
Chinese Lyrics: Hui Min Yao 徽敏瑶

Ying You He Shi Gui 应有鹤归时 There Should Be A Time For The Crane To Return Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Mi 子弥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nà nián chūn fēng guī lái shí shàng zǎo 
那 年   春   风   归  来  时  尚    早  
màn shān táo huā rú yún yān liáo rào 
漫  山   桃  花  如 云  烟  缭   绕  
wǒ chuān guò wàn qiān shān hé rén cháo 
我 穿    过  万  千   山   河 人  潮   
xún zhe qín yīn miǎo miǎo 
循  着  琴  音  渺   渺   
xiàng mèng jìng shēn chù xún zhǎo 
向    梦   境   深   处  寻  找   
tā zuò zài yá biān tīng zhe sōng tāo 
他 坐  在  崖 边   听   着  松   涛  
yì shēn bái yī suí qīng fēng piāo yáo 
一 身   白  衣 随  清   风   飘   摇  
yǎn lǐ shì qīng quán míng yuè xiàng zhào 
眼  里 是  清   泉   明   月  相    照   
zhǐ xià qín xián màn tiāo 
指  下  琴  弦   慢  挑   
yì qǔ qín shēng yōu yōu chuán rù yún xiāo 
一 曲 琴  声    悠  悠  传    入 云  霄   
qǔ zhōng xīn shì shuí rén néng míng liǎo 
曲 中    心  事  谁   人  能   明   了   
tā shuō rén shēng cōng cōng nán féng zhī jiāo 
他 说   人  生    匆   匆   难  逢   知  交   
yì chǎng huáng liáng yòu jì dé duō shǎo 
一 场    黄    粱    又  记 得 多  少   
duì zuò fǔ qín zhí dào yì qǔ zhōng liǎo 
对  坐  抚 琴  直  到  一 曲 终    了   
tíng xián zhī hòu jìng guò le zhōng xiāo 
停   弦   之  后  竟   过  了 中    宵   
cǐ jiān mèng xǐng yì bié shuǐ yuǎn shān gāo 
此 间   梦   醒   一 别  水   远   山   高  
lái rì yì qǐ zhǐ chàng rán yí xiào 
来  日 忆 起 只  怅    然  一 笑   
miào chéng yòu yì nián qiū fēng lái dào 
妙   成    又  一 年   秋  风   来  到  
nián huá hé jiù mèng dōu bèi chuī lǎo 
年   华  和 旧  梦   都  被  吹   老  
zòu yì qǔ cāng jiāng qiū shuǐ lián cháo 
奏  一 曲 沧   江    秋  水   连   潮   
wú biān mù yè xiāo xiāo 
无 边   木 叶 萧   萧   
xiàng shuāng xuě luò zài méi shāo 
像    霜     雪  落  在  眉  梢   
tīng jiàn yǒu bái hè yún wài zhǎng xiào 
听   见   有  白  鹤 云  外  长    啸   
xián qín ér lái rú mèng lǐ gù jiāo 
衔   琴  而 来  如 梦   里 故 交   
qín shēng qǐ què wú rén néng zhī dào 
琴  声    起 却  无 人  能   知  道  
yīng shì dāng nián qǔ diào 
应   是  当   年   曲 调   
yì qǔ qín shēng yōu yōu chuán rù yún xiāo 
一 曲 琴  声    悠  悠  传    入 云  霄   
qǔ zhōng xīn shì shuí rén néng míng liǎo 
曲 中    心  事  谁   人  能   明   了   
tā shuō rén shēng cōng cōng nán féng zhī jiāo 
他 说   人  生    匆   匆   难  逢   知  交   
yì chǎng huáng liáng yòu jì dé duō shǎo 
一 场    黄    粱    又  记 得 多  少   
duì zuò fǔ qín zhí dào yì qǔ zhōng liǎo 
对  坐  抚 琴  直  到  一 曲 终    了   
tíng xián zhī hòu jìng guò le zhōng xiāo 
停   弦   之  后  竟   过  了 中    宵   
cǐ jiān mèng xǐng yì bié shuǐ yuǎn shān gāo 
此 间   梦   醒   一 别  水   远   山   高  
lái rì yì qǐ zhǐ chàng rán yí xiào 
来  日 忆 起 只  怅    然  一 笑   
yì qǔ qín shēng yōu yōu chuán rù yún xiāo 
一 曲 琴  声    悠  悠  传    入 云  霄   
qǔ zhōng xīn shì shuí rén néng míng liǎo 
曲 中    心  事  谁   人  能   明   了   
tā shuō rén shēng cōng cōng nán féng zhī jiāo 
他 说   人  生    匆   匆   难  逢   知  交   
yì chǎng huáng liáng yòu jì dé duō shǎo 
一 场    黄    粱    又  记 得 多  少   
duì zuò fǔ qín zhí dào yì qǔ zhōng liǎo 
对  坐  抚 琴  直  到  一 曲 终    了   
tíng xián zhī hòu jìng guò le zhōng xiāo 
停   弦   之  后  竟   过  了 中    宵   
cǐ jiān mèng xǐng yì bié shuǐ yuǎn shān gāo 
此 间   梦   醒   一 别  水   远   山   高  
lái rì yì qǐ zhǐ chàng rán yí xiào 
来  日 忆 起 只  怅    然  一 笑   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags