Ying Xiong Gui 英雄归 Hero To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sun Nan 孙楠

Ying Xiong Gui 英雄归 Hero To Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Ying Xiong Gui 英雄归
English Translation Name: Hero To
Chinese Singer: Sun Nan 孙楠
Chinese Composer: Zhang Jiang 张江
Chinese Lyrics: Guo Gen Yu 郭根玉

Ying Xiong Gui 英雄归 Hero To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sun Nan 孙楠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shēn yè nǐ bá dì ér qǐ cháng gē jī shuǐ 
深   夜 你 拔 地 而 起 长    歌 击 水   
tái wàng yǎn nì fēng ér jìn cǎo mù xīn suì 
抬  望   眼  逆 风   而 进  草  木 心  碎  
jí qiè qiè cān fēng yǐn lù pī jiān zhí ruì 
急 切  切  餐  风   饮  露 披 坚   执  锐  
qián xíng lù duō shǎo jīng jí duō shǎo qiáo cuì 
前   行   路 多  少   荆   棘 多  少   憔   悴  
yí shù guāng dà shēng zhào huàn wàn zhòng zhuī suí 
一 束  光    大 声    召   唤   万  众    追   随  
zhēn yīng xióng lín nàn bú jù shě wǒ qí shuí 
真   英   雄    临  难  不 惧 舍  我 其 谁   
zhàn gǔ lèi fù tāng dǎo huǒ wú yuàn wú huǐ 
战   鼓 擂  赴 汤   蹈  火  无 怨   无 悔  
xiàng qián chōng chū shēng rù sǐ fǔ yǎng wú kuì 
向    前   冲    出  生    入 死 俯 仰   无 愧  
yīng xióng guī qiān lǐ yīng tí qīng shān liè duì 
英   雄    归  千   里 莺   啼 青   山   列  队  
yīng xióng guī dà hé bēn liú xiān huā dī cuì 
英   雄    归  大 河 奔  流  鲜   花  滴 翠  
yīng xióng guī zhòng zhì chéng chéng wú jiān bù cuī 
英   雄    归  众    志  成    城    无 坚   不 摧  
yīng xióng guī suì yuè zhēng róng rén mín wàn suì 
英   雄    归  岁  月  峥    嵘   人  民  万  岁  
míng láng lǎng wàn wù áo xiáng jiāng shān yào huī 
明   朗   朗   万  物 翱 翔    江    山   耀  辉  
guī lái shí duō shǎo chuī yān duō shǎo chén zuì 
归  来  时  多  少   炊   烟  多  少   沉   醉  
xīn lián xīn tóng zhōu gòng jì fēng yǔ bú tuì 
心  连   心  同   舟   共   济 风   雨 不 退  
zhēn yīng xióng rú xuě wú shēng qīng shǐ míng chuí 
真   英   雄    如 雪  无 声    青   史  名   垂   
yīng xióng guī qiān lǐ yīng tí qīng shān liè duì 
英   雄    归  千   里 莺   啼 青   山   列  队  
yīng xióng guī dà hé bēn liú xiān huā dī cuì 
英   雄    归  大 河 奔  流  鲜   花  滴 翠  
yīng xióng guī zhòng zhì chéng chéng wú jiān bù cuī 
英   雄    归  众    志  成    城    无 坚   不 摧  
yīng xióng guī suì yuè zhēng róng rén mín wàn suì 
英   雄    归  岁  月  峥    嵘   人  民  万  岁  
yīng xióng guī qiān lǐ yīng tí qīng shān liè duì 
英   雄    归  千   里 莺   啼 青   山   列  队  
yīng xióng guī dà hé bēn liú xiān huā dī cuì 
英   雄    归  大 河 奔  流  鲜   花  滴 翠  
yīng xióng guī zhòng zhì chéng chéng wú jiān bù cuī 
英   雄    归  众    志  成    城    无 坚   不 摧  
yīng xióng guī suì yuè zhēng róng rén mín wàn suì 
英   雄    归  岁  月  峥    嵘   人  民  万  岁  
yīng xióng guī   yīng xióng guī   yīng xióng guī 
英   雄    归    英   雄    归    英   雄    归  
yīng xióng guī   yīng xióng guī   yīng xióng guī   yīng xióng guī 
英   雄    归    英   雄    归    英   雄    归    英   雄    归  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.