Ying Hua Zhi Cheng 樱花之城 Sakura City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲 Yun Feifei

Ying Hua Zhi Cheng 樱花之城 Sakura City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲 Yun Feifei

Chinese Song Name:Ying Hua Zhi Cheng 樱花之城 
English Translation Name:Sakura City 
Chinese Singer: Yun Fei Fei 云菲菲 Yun Feifei
Chinese Composer:Xu Liang Guo 徐梁国
Chinese Lyrics:He Xue Qing 何雪清/Wang Xi Nan 王锡南

Ying Hua Zhi Cheng 樱花之城 Sakura City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yun Fei Fei 云菲菲 Yun Feifei

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì hú bì yù zān 
一 湖 碧 玉 簪  
yì jiāng tiān dì yuǎn 
一 江    天   地 远   
qiān mò zòng héng 
阡   陌 纵   横   
yān yǔ mò sè rǎn 
烟  雨 墨 色 染  
shǎng yīng lóu qián 
赏    樱   楼  前   
liǔ sī yàn yǔ luàn 
柳  丝 燕  语 乱   
luò yīng bīn fēn 
落  英   缤  纷  
qíng yì rì yuè jiān 
情   谊 日 月  间   
yì fú yòu píng ān 
一 福 佑  平   安 
yì hú chén shì yuǎn 
一 壶 尘   世  远   
wú yuè chūn qiū 
吴 越  春   秋  
wǎng shì yuè qiān nián 
往   事  越  千   年   
cháng chūn qiáo pàn 
长    春   桥   畔  
jǐ dù fān yǐng jiǎn 
几 度 帆  影   剪   
èr quán yì qǔ 
二 泉   一 曲 
qín shēng bàn wú mián 
琴  声    伴  无 眠   
yīng huā zhī chéng měi rú huà 
樱   花  之  城    美  如 画  
sì jì chūn sè rù xiù lián 
四 季 春   色 入 秀  帘   
bīn kè yóu rú zhī 
宾  客 游  如 织  
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
yì fú yòu píng ān 
一 福 佑  平   安 
yì hú chén shì yuǎn 
一 壶 尘   世  远   
wú yuè chūn qiū 
吴 越  春   秋  
wǎng shì yuè qiān nián 
往   事  越  千   年   
cháng chūn qiáo pàn 
长    春   桥   畔  
jǐ dù fān yǐng jiǎn 
几 度 帆  影   剪   
èr quán yì qǔ 
二 泉   一 曲 
qín shēng bàn wú mián 
琴  声    伴  无 眠   
yīng huā zhī chéng měi rú huà 
樱   花  之  城    美  如 画  
sì jì chūn sè rù xiù lián 
四 季 春   色 入 秀  帘   
bīn kè yóu rú zhī 
宾  客 游  如 织  
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
míng yuè yǒu qíng zhào wǒ hái 
明   月  有  情   照   我 还  
mèng zhōng xiāng kàn shì xiào liǎn 
梦   中    相    看  是  笑   脸   
huā hǎo rén cháng jiǔ 
花  好  人  长    久  
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   
yīng huā zhī chéng měi rú huà 
樱   花  之  城    美  如 画  
sì jì chūn sè rù xiù lián 
四 季 春   色 入 秀  帘   
bīn kè yóu rú zhī 
宾  客 游  如 织  
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
shèng míng wǔ zhōu chuán 
盛    名   五 洲   传    
míng yuè yǒu qíng zhào wǒ hái 
明   月  有  情   照   我 还  
mèng zhōng xiāng kàn shì xiào liǎn 
梦   中    相    看  是  笑   脸   
huā hǎo rén cháng jiǔ 
花  好  人  长    久  
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   
huā hǎo rén cháng jiǔ 
花  好  人  长    久  
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   
qiān lǐ gòng chán juān 
千   里 共   婵   娟   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.