Monday, February 26, 2024
HomePopYin Zhu Jiang Hu 音逐江湖 Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi...

Yin Zhu Jiang Hu 音逐江湖 Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Chinese Song Name: Yin Zhu Jiang Hu 音逐江湖
English Tranlation Name: Sound
Chinese Singer: Yi Dong 以冬
Chinese Composer: Ji Cui Xi 纪粹希
Chinese Lyrics: You Li 有礼

Yin Zhu Jiang Hu 音逐江湖 Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiáo chǔ dāng wǔ xíng 
翘   楚  当   五 行   
gè chuán rén jiān sì shí yì 
各 传    人  间   四 时  意 
fān zhǐ dòng fēng yún 
翻  指  动   风   云  
huī xiù zhǔ tiān dì 
挥  袖  主  天   地 
kū yè luò zhǎng xīn 
枯 叶 落  掌    心  
níng méi yōu tàn ēn chóu xīn 
凝   眉  忧  叹  恩 仇   新  
qiě yāo jiāng hú zhòng shǎo xiá yí xù 
且  邀  江    湖 众    少   侠  一 叙 
jī qìng yáng chūn yǔ 
击 磬   扬   春   雨 
xiào wèn míng yuè jiǔ kě tí 
笑   问  明   月  酒  可 提 
zuì gē hóng chén shì 
醉  歌 红   尘   事  
zhāi huā fēi shēn qù 
摘   花  飞  身   去 
wàn wù móu zhōng jù 
万  物 眸  中    聚 
qiě pī jiāng shān yì bái yī 
且  披 江    山   一 白  衣 
yīn xióng cǐ jiān xún 
音  雄    此 间   寻  
chéng wài jiǔ qí yáo 
城    外  酒  旗 摇  
tīng fēng yín 
听   风   吟  
tīng nà shuō shū rén 
听   那 说   书  人  
shuō bù píng 
说   不 平   
yīn zhī jiè 
音  之  界  
chuán guài yīn 
传    怪   音  
yōu yōu rǎo qīng míng 
幽  幽  扰  清   明   
bù zhī hé rén chéng mén gāo guà yīn xióng lìng 
不 知  何 人  城    门  高  挂  音  雄    令   
xún cǐ yīn 
寻  此 音  
dài wǒ qīng fǔ qín 
待  我 轻   抚 琴  
qiān lǐ chuán shū xìn 
千   里 传    书  信  
gè lù yóu xiá xiāo sǎ huí yìng 
各 路 游  侠  潇   洒 回  应   
bēi jiǔ tán xiào jiān 
杯  酒  谈  笑   间   
tiān xià qún yīn qǐ 
天   下  群  音  起 
jiē wǎng cǐ dì zhēng míng 
皆  往   此 地 争    鸣   
wǎng lái duō shǎo nián 
往   来  多  少   年   
lùn dào chèn kuài yì 
论  道  趁   快   意 
zhāo shì huī sǎ jǐ fēn xiá qì 
招   式  挥  洒 几 分  侠  气 
qiě jí zhào huàn líng 
且  集 召   唤   灵   
shuí yù zhǎng yīn lǜ 
谁   欲 掌    音  律 
hù rén jiān ān níng 
护 人  间   安 宁   
qiáo chǔ dāng wǔ xíng 
翘   楚  当   五 行   
gè chuán rén jiān sì shí yì 
各 传    人  间   四 时  意 
fān zhǐ dòng fēng yún 
翻  指  动   风   云  
huī xiù zhǔ tiān dì 
挥  袖  主  天   地 
kū yè luò zhǎng xīn 
枯 叶 落  掌    心  
níng méi yōu tàn ēn chóu xīn 
凝   眉  忧  叹  恩 仇   新  
qiě yāo jiāng hú zhòng shǎo xiá yí xù 
且  邀  江    湖 众    少   侠  一 叙 
jī qìng yáng chūn yǔ 
击 磬   扬   春   雨 
xiào wèn míng yuè jiǔ kě tí 
笑   问  明   月  酒  可 提 
zuì gē hóng chén shì 
醉  歌 红   尘   事  
zhāi huā fēi shēn qù 
摘   花  飞  身   去 
wàn wù móu zhōng jù 
万  物 眸  中    聚 
qiě pī jiāng shān yì bái yī 
且  披 江    山   一 白  衣 
yīn xióng cǐ jiān xún 
音  雄    此 间   寻  
chéng wài jiǔ qí yáo 
城    外  酒  旗 摇  
tīng fēng yín 
听   风   吟  
tīng nà shuō shū rén 
听   那 说   书  人  
shuō bù píng 
说   不 平   
yīn zhī jiè 
音  之  界  
chuán guài yīn 
传    怪   音  
yōu yōu rǎo qīng míng 
幽  幽  扰  清   明   
bù zhī hé rén chéng mén gāo guà yīn xióng lìng 
不 知  何 人  城    门  高  挂  音  雄    令   
xún cǐ yīn 
寻  此 音  
dài wǒ qīng fǔ qín 
待  我 轻   抚 琴  
qiān lǐ chuán shū xìn 
千   里 传    书  信  
gè lù yóu xiá xiāo sǎ huí yìng 
各 路 游  侠  潇   洒 回  应   
bēi jiǔ tán xiào jiān 
杯  酒  谈  笑   间   
tiān xià qún yīn qǐ 
天   下  群  音  起 
jiē wǎng cǐ dì zhēng míng 
皆  往   此 地 争    鸣   
wǎng lái duō shǎo nián 
往   来  多  少   年   
lùn dào chèn kuài yì 
论  道  趁   快   意 
zhāo shì huī sǎ jǐ fēn xiá qì 
招   式  挥  洒 几 分  侠  气 
qiě jí zhào huàn líng 
且  集 召   唤   灵   
shuí yù zhǎng yīn lǜ 
谁   欲 掌    音  律 
hù rén jiān ān níng 
护 人  间   安 宁   
qiáo chǔ dāng wǔ xíng 
翘   楚  当   五 行   
gè chuán rén jiān sì shí yì 
各 传    人  间   四 时  意 
fān zhǐ dòng fēng yún 
翻  指  动   风   云  
huī xiù zhǔ tiān dì 
挥  袖  主  天   地 
kū yè luò zhǎng xīn 
枯 叶 落  掌    心  
níng méi yōu tàn ēn chóu xīn 
凝   眉  忧  叹  恩 仇   新  
qiě yāo jiāng hú zhòng shǎo xiá yí xù 
且  邀  江    湖 众    少   侠  一 叙 
jī qìng yáng chūn yǔ 
击 磬   扬   春   雨 
xiào wèn míng yuè jiǔ kě tí 
笑   问  明   月  酒  可 提 
zuì gē hóng chén shì 
醉  歌 红   尘   事  
zhāi huā fēi shēn qù 
摘   花  飞  身   去 
wàn wù móu zhōng jù 
万  物 眸  中    聚 
qiě pī jiāng shān yì bái yī 
且  披 江    山   一 白  衣 
yīn xióng cǐ jiān xún 
音  雄    此 间   寻  
qiáo chǔ dāng wǔ xíng 
翘   楚  当   五 行   
gè chuán rén jiān sì shí yì 
各 传    人  间   四 时  意 
fān zhǐ dòng fēng yún 
翻  指  动   风   云  
huī xiù zhǔ tiān dì 
挥  袖  主  天   地 
kū yè luò zhǎng xīn 
枯 叶 落  掌    心  
níng méi yōu tàn ēn chóu xīn 
凝   眉  忧  叹  恩 仇   新  
qiě yāo jiāng hú zhòng shǎo xiá yí xù 
且  邀  江    湖 众    少   侠  一 叙 
jī qìng yáng chūn yǔ 
击 磬   扬   春   雨 
xiào wèn míng yuè jiǔ kě tí 
笑   问  明   月  酒  可 提 
zuì gē hóng chén shì 
醉  歌 红   尘   事  
zhāi huā fēi shēn qù 
摘   花  飞  身   去 
wàn wù móu zhōng jù 
万  物 眸  中    聚 
qiě pī jiāng shān yì bái yī 
且  披 江    山   一 白  衣 
yīn xióng cǐ jiān xún 
音  雄    此 间   寻  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags