Yin Hao Meng 饮好梦 Drink Good Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yu Qun Xing 华语群星

Yin Hao Meng 饮好梦 Drink Good Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yin Hao Meng 饮好梦
English Translation Name: Drink Good Dream
Chinese Singer: Hua Yu Qun Xing 华语群星
Chinese Composer: Wang Hao 王颢
Chinese Lyrics: Pian Sheng Zi Gui 偏生梓归

Yin Hao Meng 饮好梦 Drink Good Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yu Qun Xing 华语群星

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wū   mò dào hún bù xiāo 
呜   莫 道  魂  不 销   
wū   liàn yàn qíng fāng hǎo 
呜   潋   滟  晴   方   好  
wū   dé yì yóu kān kuā 
呜   得 意 犹  堪  夸  
wū   liǔ xù fēi shí huā 
呜   柳  絮 飞  时  花  
jiāng chén yú ( lǐ qīng zhào ) : 
姜    沉   鱼 ( 李 清   照   ) : 
cháng jì guò   xī tíng rì mù ǒu huā shēn chù 
常    记 过    溪 亭   日 暮 藕 花  深   处  
chén zuì bù zhī guī lù   yì qǔ sī zhú 
沉   醉  不 知  归  路   一 曲 丝 竹  
wáng zǐ yù ( lù yóu ) : 
王   梓 钰 ( 陆 游  ) : 
xián tán zhì   ǎi zhǐ xié xíng qíng chuāng xì rǔ 
闲   谈  至    矮 纸  斜  行   晴   窗     细 乳 
jǔ lái bàn zhǎn tú sū   xiě táo fú 
举 来  半  盏   屠 苏   写  桃  符 
zhào fāng jìng ( dōng pō xiān sheng ) : 
赵   方   婧   ( 东   坡 先   生    ) : 
táo huā liú shuǐ chù   shān biān fēi bái lù 
桃  花  流  水   处    山   边   飞  白  鹭 
shī jiǔ chèn nián huá fú shēng qīng dù 
诗  酒  趁   年   华  浮 生    轻   渡 
zhú zhàng máng xié fù   chéng huáng jú lǜ chù 
竹  杖    芒   鞋  赴   橙    黄    橘 绿 处  
yǒu wèi qīng huān xiǎo zhù 
有  味  清   欢   小   住  
wū   mò dào hún bù xiāo 
呜   莫 道  魂  不 销   
wū   liàn yàn qíng fāng hǎo 
呜   潋   滟  晴   方   好  
wū   dé yì yóu kān kuā 
呜   得 意 犹  堪  夸  
wū   liǔ xù fēi shí huā 
呜   柳  絮 飞  时  花  
jiāng chén yú ( lǐ qīng zhào ) : 
姜    沉   鱼 ( 李 清   照   ) : 
qīng mèng hǎo   liǔ yǎn méi sāi yóu bào lí nú 
清   梦   好    柳  眼  眉  腮  犹  抱  狸 奴 
yún bìn xié zān zhù zú   lǎng yuè zhèng chū 
云  鬓  斜  簪  驻  足   朗   月  正    出  
wáng zǐ yù ( lù yóu ) : 
王   梓 钰 ( 陆 游  ) : 
zhe qīng shān   yì gān fēng yuè wú míng yú fǔ 
着  青   衫     一 竿  风   月  无 名   渔 父 
suī shì wú yì zhēng chūn   xiāng rú gù 
虽  是  无 意 争    春     香    如 故 
zhào fāng jìng ( dōng pō xiān sheng ) : 
赵   方   婧   ( 东   坡 先   生    ) : 
táo huā liú shuǐ chù   shān biān fēi bái lù 
桃  花  流  水   处    山   边   飞  白  鹭 
shī jiǔ chèn nián huá fú shēng qīng dù 
诗  酒  趁   年   华  浮 生    轻   渡 
zhú zhàng máng xié fù   chéng huáng jú lǜ chù 
竹  杖    芒   鞋  赴   橙    黄    橘 绿 处  
yǒu wèi qīng huān xiǎo zhù 
有  味  清   欢   小   住  
wū   mò dào hún bù xiāo 
呜   莫 道  魂  不 销   
wū   liàn yàn qíng fāng hǎo 
呜   潋   滟  晴   方   好  
wū   dé yì yóu kān kuā 
呜   得 意 犹  堪  夸  
wū   liǔ xù fēi shí huā 
呜   柳  絮 飞  时  花  
jiāng chén yú ( lǐ qīng zhào ) : 
姜    沉   鱼 ( 李 清   照   ) : 
wǒ ài zhè làn màn lái qù 
我 爱 这  烂  漫  来  去 
yín sòng shān yě zhū hóng bì lǜ 
吟  诵   山   野 朱  红   碧 绿 
wáng zǐ yù ( lù yóu ) : 
王   梓 钰 ( 陆 游  ) : 
wǒ huán bào mǎn chéng yān yǔ 
我 环   抱  满  城    烟  雨 
rè ài tiān dì zhuī xún guī lǜ 
热 爱 天   地 追   寻  规  律 
zhào fāng jìng ( dōng pō xiān sheng ) : 
赵   方   婧   ( 东   坡 先   生    ) : 
wǒ jiè yīn yuè miáo huì qù 
我 借  音  乐  描   绘  去 
xīn xīn xiàng róng shēng huó hé nǐ 
欣  欣  向    荣   生    活  和 你 
yì qiè méi hǎo dōu chuán dì 
一 切  美  好  都  传    递 
zuì hǎo de shēng huó yào yǒu jī 
最  好  的 生    活  要  有  机 
wū   mò dào hún bù xiāo 
呜   莫 道  魂  不 销   
wū   liàn yàn qíng fāng hǎo 
呜   潋   滟  晴   方   好  
wū   dé yì yóu kān kuā 
呜   得 意 犹  堪  夸  
wū   liǔ xù fēi shí huā 
呜   柳  絮 飞  时  花  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.