Yi Zhi Zhen Shang Shu 一纸枕上书 Turn My Love Into A Poem Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Lian 一支榴莲

Yi Zhi Zhen Shang Shu 一纸枕上书 Turn My Love Into A Poem Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Lian 一支榴莲

Chinese Song Name: YYi Zhi Zhen Shang Shu 一纸枕上书 
English Tranlation Name:Turn My Love Into A Poem
Chinese Singer:  Yi Zhi Liu Lian 一支榴莲
Chinese Composer: Li Yue 礼越 Yin Rong San Xi 音融三喜
Chinese Lyrics: Yin Rong San Xi 音融三喜 Yao Li Cheng 姚立城

Yi Zhi Zhen Shang Shu 一纸枕上书 Turn My Love Into A Poem Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Zhi Liu Lian 一支榴莲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ jiāng yí jì sháo huá fù zhāo mù 
我 将    一 季 韶   华  负 朝   暮 
màn kàn chuāng wài xuě fēi wǔ 
漫  看  窗     外  雪  飞  舞 
yán shàng hóng yàn lái qù jǐ huí dù 
檐  上    鸿   雁  来  去 几 回  度 
chūn hán cuò bǎ xīn táo huàn jiù fú 
春   寒  错  把 新  桃  换   旧  符 
nǐ xǔ yí shì qíng cháng bù xiāng fù 
你 许 一 世  情   长    不 相    负 
qīng shān rú chū yuè rú gù 
青   山   如 初  月  如 故 
yí jiào xǐng lái   lián wài yān yǔ shū 
一 觉   醒   来    帘   外  烟  雨 疏  
chán míng wǔ hòu   yì chí lián fù   rě rén mù 
蝉   鸣   午 后    一 池  莲   馥   惹 人  目 
bǎ yuān yāng xiě chéng pǔ   yì zhǐ zhěn shàng shū 
把 鸳   鸯   写  成    谱   一 纸  枕   上    书  
dān qīng bǐ shòu   shī cí pū gān lù 
丹  青   笔 瘦     诗  词 扑 甘  露 
xíng dào jiāng nán méi yǔ chù 
行   到  江    南  梅  雨 处  
rén jiān zuì shì xiāng sī kǔ 
人  间   最  是  相    思 苦 
jiāng lí bié xiě chéng shī   yì zhǐ zhěn shàng shū 
将    离 别  写  成    诗    一 纸  枕   上    书  
áo zì wéi yào   xiāng sī rù le gǔ 
熬 字 为  药    相    思 入 了 蛊 
yù zhǎn yì chǐ xiāng sù   yòu yì xiāng sī kǔ 
欲 展   一 尺  缃    素   又  忆 相    思 苦 
xún nǐ qiān bǎi dù 
寻  你 千   百  度 
nǐ zài dēng huǒ lán shān chù 
你 在  灯   火  阑  珊   处  
wǒ jiāng yí jì sháo huá fù zhāo mù 
我 将    一 季 韶   华  负 朝   暮 
màn kàn chuāng wài xuě fēi wǔ 
漫  看  窗     外  雪  飞  舞 
yán shàng hóng yàn lái qù jǐ huí dù 
檐  上    鸿   雁  来  去 几 回  度 
chūn hán cuò bǎ xīn táo huàn jiù fú 
春   寒  错  把 新  桃  换   旧  符 
nǐ xǔ yí shì qíng cháng bù xiāng fù 
你 许 一 世  情   长    不 相    负 
qīng shān rú chū yuè rú gù 
青   山   如 初  月  如 故 
yí jiào xǐng lái   lián wài yān yǔ shū 
一 觉   醒   来    帘   外  烟  雨 疏  
chán míng wǔ hòu   yì chí lián fù   rě rén mù 
蝉   鸣   午 后    一 池  莲   馥   惹 人  目 
bǎ yuān yāng xiě chéng pǔ   yì zhǐ zhěn shàng shū 
把 鸳   鸯   写  成    谱   一 纸  枕   上    书  
dān qīng bǐ shòu   shī cí pū gān lù 
丹  青   笔 瘦     诗  词 扑 甘  露 
xíng dào jiāng nán méi yǔ chù 
行   到  江    南  梅  雨 处  
rén jiān zuì shì xiāng sī kǔ 
人  间   最  是  相    思 苦 
jiāng lí bié xiě chéng shī   yì zhǐ zhěn shàng shū 
将    离 别  写  成    诗    一 纸  枕   上    书  
áo zì wéi yào   xiāng sī rù le gǔ 
熬 字 为  药    相    思 入 了 蛊 
yù zhǎn yì chǐ xiāng sù   yòu yì xiāng sī kǔ 
欲 展   一 尺  缃    素   又  忆 相    思 苦 
xún nǐ qiān bǎi dù 
寻  你 千   百  度 
nǐ zài dēng huǒ lán shān chù 
你 在  灯   火  阑  珊   处  
bǎ yuān yāng xiě chéng pǔ   yì zhǐ zhěn shàng shū 
把 鸳   鸯   写  成    谱   一 纸  枕   上    书  
dān qīng bǐ shòu   shī cí pū gān lù 
丹  青   笔 瘦     诗  词 扑 甘  露 
xíng dào jiāng nán méi yǔ chù 
行   到  江    南  梅  雨 处  
rén jiān zuì shì xiāng sī kǔ 
人  间   最  是  相    思 苦 
jiāng lí bié xiě chéng shī   yì zhǐ zhěn shàng shū 
将    离 别  写  成    诗    一 纸  枕   上    书  
áo zì wéi yào   xiāng sī rù le gǔ 
熬 字 为  药    相    思 入 了 蛊 
yù zhǎn yì chǐ xiāng sù   yòu yì xiāng sī kǔ 
欲 展   一 尺  缃    素   又  忆 相    思 苦 
xún nǐ qiān bǎi dù 
寻  你 千   百  度 
nǐ zài dēng huǒ lán shān chù 
你 在  灯   火  阑  珊   处  
yì zhǐ zhěn shàng shū 
一 纸  枕   上    书  
shū bú jìn xiāng sī kǔ 
书  不 尽  相    思 苦 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.