Monday, April 22, 2024
HomePopYi Zhi Qing 一纸情 A Piece Of Love Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Zhi Qing 一纸情 A Piece Of Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Mu Xi 白沐兮

Chinese Song Name:Yi Zhi Qing 一纸情 
English Translation Name:A Piece Of Love
Chinese Singer: Bai Mu Xi 白沐兮
Chinese Composer:Wang De Dong 王德栋
Chinese Lyrics:Zhao Heng Hua 赵恒华 Wang Hong Chao 王红超

Yi Zhi Qing 一纸情 A Piece Of Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Mu Xi 白沐兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì zhǐ qíng jī bàn zěn shuō zài jiàn 
一 纸  情   羁 绊  怎  说   再  见   
bǐ àn huā kāi bù suí yuàn 
彼 岸 花  开  不 遂  愿   
dú shàng xī lóu wàng duàn nán fēi yàn 
独 上    西 楼  望   断   南  飞  雁  
àn xiāng chén chén jǐ xǔ xiāng sī qíng qiǎn quǎn 
暗 香    沉   沉   几 许 相    思 情   缱   绻   
yí mèng zài rén jiān yuè yǐng rù chán 
一 梦   在  人  间   月  影   入 禅   
hóng chén nián zhuǎn chóu sān qiān 
红   尘   辗   转    愁   三  千   
yuán fèn rú zhǐ wǎng xī yì rú yān 
缘   分  如 纸  往   昔 亦 如 烟  
tíng yuàn shēn shēn kōng suǒ jì mò shuāng mǎn tiān 
庭   院   深   深   空   锁  寂 寞 霜     满  天   
yù shǒu hán wú rén nuǎn 
玉 手   寒  无 人  暖   
hóng yán shòu shuí kě lián 
红   颜  瘦   谁   可 怜   
jǐ dī qīng lèi nán ái sì shuǐ liú nián 
几 滴 清   泪  难  捱 似 水   流  年   
zòng yǒu bǎi zhuǎn róu cháng yě wǎng rán 
纵   有  百  转    柔  肠    也 枉   然  
fēng zhà qǐ mèng liú lián 
风   乍  起 梦   流  连   
bēi jiǔ lěng hóng zhú cán 
杯  酒  冷   红   烛  残  
yì mǒ cán yáng qīng tàn guāng yīn rěn rǎn 
一 抹 残  阳   轻   叹  光    阴  荏  苒  
qiě bǎ wàn bān zhí niàn huàn jiǔ qián 
且  把 万  般  执  念   换   酒  钱   
yí mèng zài rén jiān yuè yǐng rù chán 
一 梦   在  人  间   月  影   入 禅   
hóng chén nián zhuǎn chóu sān qiān 
红   尘   辗   转    愁   三  千   
yuán fèn rú zhǐ wǎng xī yì rú yān 
缘   分  如 纸  往   昔 亦 如 烟  
tíng yuàn shēn shēn kōng suǒ jì mò shuāng mǎn tiān 
庭   院   深   深   空   锁  寂 寞 霜     满  天   
yù shǒu hán wú rén nuǎn 
玉 手   寒  无 人  暖   
hóng yán shòu shuí kě lián 
红   颜  瘦   谁   可 怜   
jǐ dī qīng lèi nán ái sì shuǐ liú nián 
几 滴 清   泪  难  捱 似 水   流  年   
zòng yǒu bǎi zhuǎn róu cháng yě wǎng rán 
纵   有  百  转    柔  肠    也 枉   然  
fēng zhà qǐ mèng liú lián 
风   乍  起 梦   流  连   
bēi jiǔ lěng hóng zhú cán 
杯  酒  冷   红   烛  残  
yì mǒ cán yáng qīng tàn guāng yīn rěn rǎn 
一 抹 残  阳   轻   叹  光    阴  荏  苒  
qiě bǎ wàn bān zhí niàn huàn jiǔ qián 
且  把 万  般  执  念   换   酒  钱   
yù shǒu hán wú rén nuǎn 
玉 手   寒  无 人  暖   
hóng yán shòu shuí kě lián 
红   颜  瘦   谁   可 怜   
jǐ dī qīng lèi nán ái sì shuǐ liú nián 
几 滴 清   泪  难  捱 似 水   流  年   
zòng yǒu bǎi zhuǎn róu cháng yě wǎng rán 
纵   有  百  转    柔  肠    也 枉   然  
fēng zhà qǐ mèng liú lián 
风   乍  起 梦   流  连   
bēi jiǔ lěng hóng zhú cán 
杯  酒  冷   红   烛  残  
yì mǒ cán yáng qīng tàn guāng yīn rěn rǎn 
一 抹 残  阳   轻   叹  光    阴  荏  苒  
qiě bǎ wàn bān zhí niàn huàn jiǔ qián 
且  把 万  般  执  念   换   酒  钱   
qiě bǎ wàn bān zhí niàn huàn jiǔ qián 
且  把 万  般  执  念   换   酒  钱   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags