Saturday, September 23, 2023
HomePopYi Zhao Ren Jian Ke 一朝人间客 Be A Guest In One Day...

Yi Zhao Ren Jian Ke 一朝人间客 Be A Guest In One Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Jian Xiao 指尖笑

Chinese Song Name:Yi Zhao Ren Jian Ke 一朝人间客 
English Translation Name:Be A Guest In One Day
Chinese Singer: Zhi Jian Xiao 指尖笑
Chinese Composer:Mu Qing L 幕青L
Chinese Lyrics:Di Ge 笛戈

Yi Zhao Ren Jian Ke 一朝人间客 Be A Guest In One Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Jian Xiao 指尖笑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì shēn cháng shān yì hú zhuó jiǔ yì bǎ wān dāo 
一 身   长    衫   一 壶 浊   酒  一 把 弯  刀  
sān liǎng fēi xuě xié diǎn rù méi shāo luò jiàn qiào 
三  两    飞  雪  斜  点   入 眉  梢   落  剑   鞘   
qīng shān wèi lǎo   xīn wèi lǎo biàn zǒu yì zāo 
青   山   未  老    心  未  老  便   走  一 遭  
qián chéng liào qiào   rén jiān dào 
前   程    料   峭     人  间   道  
xián lái wú shì gǎn yǔ mò kè guò liǎng sān zhāo 
闲   来  无 事  敢  与 陌 客 过  两    三  招   
shì dí shì yǒu bǎ jiǔ hòu gān dǎn yì xiāng zhào 
是  敌 是  友  把 酒  后  肝  胆  亦 相    照   
wǎn dǐ míng yuè   shān wài tiān yá zhǎng xiàng yāo 
碗  底 明   月    山   外  天   涯 长    相    邀  
chèn yì wèi xiāo   chūn shàng hǎo 
趁   意 未  消     春   尚    好  
fēng liú zhě 
风   流  者  
chén shì lǐ zuì mǐng dǐng bào yōng rén jiān sè 
尘   世  里 醉  酩   酊   抱  拥   人  间   色 
lì qiān fān 
历 千   帆  
yì qì cún xiōng huái jiàn guāng cún xīn rè 
意 气 存  胸    怀   剑   光    存  心  热 
líng yún zuì yǎn kàn   sì rén jiān lái kè 
凌   云  醉  眼  看    似 人  间   来  客 
zài tān fú shēng yí kè 
再  贪  浮 生    一 刻 
zì zai zhě 
自 在  者  
cè mǎ hóng chén yāo cháng fēng qí fàng shēng gē 
策 马 红   尘   邀  长    风   齐 放   声    歌 
jiāng hú ēn chóu 
江    湖 恩 仇   
wéi tā wēn róu yě kě jìn gē shě 
为  她 温  柔  也 可 尽  割 舍  
fēng dāo chù huí wàng 
封   刀  处  回  望   
sì rén jiān lái kè   zhǎn jìn le jiū gě 
似 人  间   来  客   斩   尽  了 纠  葛 
xián lái wú shì gǎn yǔ mò kè guò liǎng sān zhāo 
闲   来  无 事  敢  与 陌 客 过  两    三  招   
shì dí shì yǒu bǎ jiǔ hòu gān dǎn yì xiāng zhào 
是  敌 是  友  把 酒  后  肝  胆  亦 相    照   
wǎn dǐ míng yuè   shān wài tiān yá zhǎng xiàng yāo 
碗  底 明   月    山   外  天   涯 长    相    邀  
chèn yì wèi xiāo   chūn shàng hǎo 
趁   意 未  消     春   尚    好  
fēng liú zhě 
风   流  者  
chén shì lǐ zuì mǐng dǐng bào yōng rén jiān sè 
尘   世  里 醉  酩   酊   抱  拥   人  间   色 
lì qiān fān 
历 千   帆  
yì qì cún xiōng huái jiàn guāng cún xīn rè 
意 气 存  胸    怀   剑   光    存  心  热 
líng yún zuì yǎn kàn   sì rén jiān lái kè 
凌   云  醉  眼  看    似 人  间   来  客 
zài tān fú shēng yí kè 
再  贪  浮 生    一 刻 
zì zai zhě 
自 在  者  
cè mǎ hóng chén yāo cháng fēng qí fàng shēng gē 
策 马 红   尘   邀  长    风   齐 放   声    歌 
jiāng hú ēn chóu 
江    湖 恩 仇   
wéi tā wēn róu yě kě jìn gē shě 
为  她 温  柔  也 可 尽  割 舍  
fēng dāo chù huí wàng 
封   刀  处  回  望   
sì rén jiān lái kè   zhǎn jìn le jiū gě 
似 人  间   来  客   斩   尽  了 纠  葛 
niàn cǐ shēng   zuì tān dé 
念   此 生      最  贪  得 
bú guò tā   yán dǐ yì mǒ qīng chè 
不 过  她   眼  底 一 抹 清   澈  
fēng liú zhě 
风   流  者  
chén shì lǐ zuì mǐng dǐng bào yōng rén jiān sè 
尘   世  里 醉  酩   酊   抱  拥   人  间   色 
lì qiān fān 
历 千   帆  
yì qì cún xiōng huái jiàn guāng cún xīn rè 
意 气 存  胸    怀   剑   光    存  心  热 
líng yún zuì yǎn kàn   sì rén jiān lái kè 
凌   云  醉  眼  看    似 人  间   来  客 
zài tān fú shēng yí kè 
再  贪  浮 生    一 刻 
zì zai zhě 
自 在  者  
cè mǎ hóng chén yāo cháng fēng qí fàng shēng gē 
策 马 红   尘   邀  长    风   齐 放   声    歌 
jiāng hú ēn chóu 
江    湖 恩 仇   
wéi tā wēn róu yě kě jìn gē shě 
为  她 温  柔  也 可 尽  割 舍  
fēng dāo chù huí wàng 
封   刀  处  回  望   
sì rén jiān lái kè   zhǎn jìn le jiū gě 
似 人  间   来  客   斩   尽  了 纠  葛 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags