Monday, March 4, 2024
HomePopYi Ye Chan Xin 一叶禅心 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming...

Yi Ye Chan Xin 一叶禅心 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Yi Ye Chan Xin 一叶禅心
English Tranlation Name: A Leaf Of Zen
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: AQ[@FAZ]
Chinese Lyrics: Wei Zhi 为止

Yi Ye Chan Xin 一叶禅心 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shì chūn shuǐ wú yì jiān zhuàng pò zhī xì 
是  春   水   无 意 间   撞     破 枝  隙 
hái zèng yí yè wú zhì jìng què zhú dōng fēng qù 
还  赠   一 叶 无 滞  境   却  逐  东   风   去 
shì yǐ yì yǎn kuī dé tā méi jǐ 
是  以 一 眼  窥  得 他 眉  脊 
biàn cóng fēng ér qǐ bù dé qióng qī 
便   从   风   而 起 不 得 穷    期 
mǎn chéng fēng xù sòng yōng nà jiān wǎn zhōng míng 
满  城    风   絮 送   拥   那 间   晚  钟    鸣   
yú shuì zhěn jiǎng jīng suàn nǎ zhǒng fàn xíng 
于 睡   枕   讲    经   算   哪 种    梵  行   
niàn yǔ bì shēng wú qī liú lí 
念   予 毕 生    无 期 流  离 
yǐ yì wěn pì nì 
以 一 吻  睥 睨 
bú mù yú shēng zhǐ qǔ zhāo xī 
不 慕 余 生    只  取 朝   夕 
yù yǐ cǐ yè fù chán xīn guò shī 
欲 以 此 叶 付 禅   心  过  诗  
tiān xià wú huā shèng cǐ 
天   下  无 花  胜    此 
fù yǔ shào nián liǎng xiāng zhī 
付 与 少   年   两    相    知  
qíng zhī suǒ zhì 
情   之  所  至  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
shì wǒ dǐ zhe xiá guāng xún zhì xī jì 
是  我 抵 着  霞  光    寻  至  溪 迹 
chèn shì qīng rù nǐ huái lǐ tīng nǐ de xīn xù 
趁   势  倾   入 你 怀   里 听   你 的 心  绪 
cóng cǐ huái zhōng mèng lǐ jiē shì nǐ 
从   此 怀   中    梦   里 皆  是  你 
bù zhī shēn qiǎn què bù sī chōu lí 
不 知  深   浅   却  不 思 抽   离 
mǎn chéng fēng xù sòng yōng nà jiān wǎn zhōng míng 
满  城    风   絮 送   拥   那 间   晚  钟    鸣   
yú shuì zhěn jiǎng jīng suàn nǎ zhǒng fàn xíng 
于 睡   枕   讲    经   算   哪 种    梵  行   
niàn yǔ bì shēng wú qī liú lí 
念   予 毕 生    无 期 流  离 
yǐ yì wěn pì nì 
以 一 吻  睥 睨 
bú mù yú shēng zhǐ qǔ zhāo xī 
不 慕 余 生    只  取 朝   夕 
yù yǐ cǐ yè fù chán xīn guò shī 
欲 以 此 叶 付 禅   心  过  诗  
tiān xià wú huā shèng cǐ 
天   下  无 花  胜    此 
fù yǔ shào nián liǎng xiāng zhī 
付 与 少   年   两    相    知  
qíng zhī suǒ zhì 
情   之  所  至  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
zhà tuō chén āi tiáo tiáo tiān dì wài 
乍  脱  尘   埃 迢   迢   天   地 外  
yǐ bái tóu huàn shì shì 
以 白  头  换   世  事  
yīng cǐ chán xīn hái sì wǒ 
应   此 禅   心  还  似 我 
qíng bú èr cì 
情   不 二 次 
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  
yí yè chán xīn yì qíng shī 
一 叶 禅   心  一 情   诗  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags