Monday, March 4, 2024
HomePopYi Xiao Ren Jian 一笑人间 A Smile On Earth Lyrics 歌詞 With...

Yi Xiao Ren Jian 一笑人间 A Smile On Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Qi Li A 是七梨啊

Chinese Song Name:Yi Xiao Ren Jian 一笑人间 
English Translation Name:A Smile On Earth 
Chinese Singer: Shi Qi Li A 是七梨啊
Chinese Composer:Qi Li 七梨/Shi Han Han A 是涵涵吖
Chinese Lyrics:Shi Han Han A 是涵涵吖

Yi Xiao Ren Jian 一笑人间 A Smile On Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shi Qi Li A 是七梨啊

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yān wù rǎo le shí lǐ shān hé yuǎn 
烟  雾 扰  了 十  里 山   河 远   
wǒ yú huāng wú zhī jiān zhēng le yǎn 
我 于 荒    芜 之  间   睁    了 眼  
yì zài huī jìn zhōng zhòng rán 
亦 在  灰  烬  中    重    燃  
nài hé què zhǐ néng yí xiào rén jiān 
奈  何 却  只  能   一 笑   人  间   
róu cháng duī mǎn nán yán xiāng sī yuàn 
柔  肠    堆  满  难  言  相    思 愿   
zhí zǐ zhī shǒu xiàng wàng yè wú mián 
执  子 之  手   相    望   夜 无 眠   
wǎng shì huí wèi jìn yōu yuàn 
往   事  回  味  尽  幽  怨   
fú shì chén āi mèng lǐ yì hóng yán 
浮 世  尘   埃 梦   里 忆 红   颜  
bàn shēng fēng yǔ nán duàn cǐ qíng yuán 
半  生    风   雨 难  断   此 情   缘   
xiāng sī wú mián kě wú xū xiǎng jiàn 
相    思 无 眠   可 无 需 想    见   
dú yǐn yì bēi zhuó jiǔ zài jìng liú nián 
独 饮  一 杯  浊   酒  再  敬   流  年   
yì zhǐ kōng wén dào jìn rén shì jiān 
一 纸  空   文  道  尽  人  世  间   
huí shǒu wǎng xī nài hé jiē yóu tiān 
回  首   往   昔 奈  何 皆  由  天   
bàn shēng kǔ sè hé lái huí yì tián 
半  生    苦 涩 何 来  回  忆 甜   
cuò fù zhōng shēn hé lái suì yuè yǐ yuǎn 
错  付 终    身   何 来  岁  月  已 远   
ài hèn qíng chóu què jiē yǐ xiāng lián 
爱 恨  情   仇   却  皆  已 相    连   
róu cháng duī mǎn nán yán xiāng sī yuàn 
柔  肠    堆  满  难  言  相    思 愿   
zhí zǐ zhī shǒu xiàng wàng yè wú mián 
执  子 之  手   相    望   夜 无 眠   
wǎng shì huí wèi jìn yōu yuàn 
往   事  回  味  尽  幽  怨   
fú shì chén āi mèng lǐ yì hóng yán 
浮 世  尘   埃 梦   里 忆 红   颜  
bàn shēng fēng yǔ nán duàn cǐ qíng yuán 
半  生    风   雨 难  断   此 情   缘   
xiāng sī wú mián kě wú xū xiǎng jiàn 
相    思 无 眠   可 无 需 想    见   
dú yǐn yì bēi zhuó jiǔ zài jìng liú nián 
独 饮  一 杯  浊   酒  再  敬   流  年   
yì zhǐ kōng wén dào jìn rén shì jiān 
一 纸  空   文  道  尽  人  世  间   
huí shǒu wǎng xī nài hé jiē yóu tiān 
回  首   往   昔 奈  何 皆  由  天   
bàn shēng kǔ sè hé lái huí yì tián 
半  生    苦 涩 何 来  回  忆 甜   
cuò fù zhōng shēn hé lái suì yuè yǐ yuǎn 
错  付 终    身   何 来  岁  月  已 远   
ài hèn qíng chóu què jiē yǐ xiāng lián 
爱 恨  情   仇   却  皆  已 相    连   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags