Monday, May 27, 2024
HomePopYi Xiao Jiang Hu 一笑江湖 Laugh The World Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Xiao Jiang Hu 一笑江湖 Laugh The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听書

Chinese Song Name: Yi Xiao Jiang Hu 一笑江湖
English Tranlation Name: Laugh The World 
Chinese Singer: Wen Ren Ting Shu 闻人听書
Chinese Composer:Zhu He 祝何
Chinese Lyrics: Zhu He 祝何

Yi Xiao Jiang Hu 一笑江湖 Laugh The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Ting Shu 闻人听書

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng hú yí xiào làng tāo tāo 
江    湖 一 笑   浪   滔  滔  
hóng chén jìn wàng le 
红   尘   尽  忘   了 
jù wǎng yǐ hé zú yán dào 
俱 往   矣 何 足 言  道  
cāng tiān yí xiào xiào bù lǎo 
苍   天   一 笑   笑   不 老  
háo qíng què huì le 
豪  情   却  会  了 
duì yuè yǐn yì bēi jì liáo 
对  月  饮  一 杯  寂 寥   
jiàn qǐ jiāng hú ēn yuàn fú xiù zhào míng yuè 
剑   起 江    湖 恩 怨   拂 袖  罩   明   月  
xī fēng yè luò huā xiè zhěn dāo jiàn nán mián 
西 风   叶 落  花  谢  枕   刀  剑   难  眠   
rǔ wéi shān hé guò kè 
汝 为  山   河 过  客 
què zóng cháng tàn shāng lí bié 
却  总   长    叹  伤    离 别  
bìn rú shuāng yì bēi nóng liè 
鬓  如 霜     一 杯  浓   烈  
zhī shēn zǒu guò duō shǎo de suì yuè 
只  身   走  过  多  少   的 岁  月  
kàn guàn dāo guāng zhào liàng guò hēi yè 
看  惯   刀  光    照   亮    过  黑  夜 
xiá gǔ mó xīn rú hé lái fēn biàn 
侠  骨 魔 心  如 何 来  分  辨   
tán zhǐ yí mèng bú guò yí shùn jiān 
弹  指  一 梦   不 过  一 瞬   间   
huáng shā zhī zhōng dì cán yáng rú xuè 
黄    沙  之  中    的 残  阳   如 血  
duō shǎo hún pò zài cǐ dì jì miè 
多  少   魂  魄 在  此 地 寂 灭  
zhè chéng bài yǒu shuí lái liáo jiě 
这  成    败  有  谁   来  了   解  
jiāng hú yí xiào làng tāo tāo 
江    湖 一 笑   浪   滔  滔  
hóng chén jìn wàng le 
红   尘   尽  忘   了 
jù wǎng yǐ hé zú yán dào 
俱 往   矣 何 足 言  道  
cāng tiān yí xiào xiào bù lǎo 
苍   天   一 笑   笑   不 老  
háo qíng què huì le 
豪  情   却  会  了 
duì yuè yǐn yì bēi jì liáo 
对  月  饮  一 杯  寂 寥   
zhī shēn zǒu guò duō shǎo de suì yuè 
只  身   走  过  多  少   的 岁  月  
kàn guàn dāo guāng zhào liàng guò hēi yè 
看  惯   刀  光    照   亮    过  黑  夜 
xiá gǔ mó xīn rú hé lái fēn biàn 
侠  骨 魔 心  如 何 来  分  辨   
tán zhǐ yí mèng bú guò yí shùn jiān 
弹  指  一 梦   不 过  一 瞬   间   
huáng shā zhī zhōng dì cán yáng rú xuè 
黄    沙  之  中    的 残  阳   如 血  
duō shǎo hún pò zài cǐ dì jì miè 
多  少   魂  魄 在  此 地 寂 灭  
zhè chéng bài yǒu shuí lái liáo jiě 
这  成    败  有  谁   来  了   解  
jiāng hú yí xiào làng tāo tāo 
江    湖 一 笑   浪   滔  滔  
hóng chén jìn wàng le 
红   尘   尽  忘   了 
jù wǎng yǐ hé zú yán dào 
俱 往   矣 何 足 言  道  
cāng tiān yí xiào xiào bù lǎo 
苍   天   一 笑   笑   不 老  
háo qíng què huì le 
豪  情   却  会  了 
duì yuè yǐn yì bēi jì liáo 
对  月  饮  一 杯  寂 寥   
yě céng héng dāo xiàng tiān xiào 
也 曾   横   刀  向    天   笑   
shù guò lù tiáo tiáo 
数  过  路 迢   迢   
shù bù wán xī yáng wǎn zhào 
数  不 完  夕 阳   晚  照   
cāng tiān yí xiào lè xiāo yáo 
苍   天   一 笑   乐 逍   遥  
jiāng hú rén zì rǎo 
江    湖 人  自 扰  
liú bú zhù ài hèn lí cháo 
留  不 住  爱 恨  离 潮   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags