Friday, May 24, 2024
HomePopYi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng 一蓑烟雨任平生 Yi Suo Yan Yu...

Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng 一蓑烟雨任平生 Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shui Yun Xi 水云汐 Camus Huang Qi 黄麒 Eros Mo Ning 莫宁

Chinese Song Name: Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng 一蓑烟雨任平生
English Tranlation Name: Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng
Chinese Singer: Shui Yun Xi 水云汐 Camus Huang Qi 黄麒 Eros Mo Ning 莫宁
Chinese Composer: Chen Yi Ming 陈亦洺
Chinese Lyrics: Yu Ci 予词

Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng 一蓑烟雨任平生 Yi Suo Yan Yu Ren Ping Sheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shui Yun Xi 水云汐 Camus Huang Qi 黄麒 Eros Mo Ning 莫宁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mò níng : jiāng xīn yún sè qiǎn 
莫 宁   : 江    心  云  色 浅   
zhèng wēi xūn shān luán guà tiān biān 
正    微  醺  山   峦   挂  天   边   
shuí rén xián lái xiān bō xián 
谁   人  闲   来  先   拨 弦   
shuí rén bàn zhǐ yuān 
谁   人  扮  纸  鸢   
shuǐ yún xī Camus : qīng zhōu mèng yǐ yuǎn 
水   云  汐 Camus : 轻   舟   梦   已 远   
huǎng hū jiān yóu yú cā chuán xián 
恍    惚 间   游  鱼 擦 船    舷   
bàn yǐn qù qīng fēng chuī huā róu shuì yǎn 
半  隐  去 清   风   吹   花  揉  睡   眼  
zhèng qiǎo dāng xià hǎo shí jié 
正    巧   当   下  好  时  节  
hé : rì guāng fǎn chéng wèi fā yì shēng 
合 : 日 光    返  程    未  发 一 声    
tiān dì wān yuè gòng liǎng lún 
天   地 弯  月  共   两    轮  
huáng qí Eros : yì suō yān yǔ rèn píng shēng 
黄    麒 Eros : 一 蓑  烟  雨 任  平   生    
hé : hū tīng wén xīng guāng luò shuǐ shēng 
合 : 忽 听   闻  星   光    落  水   声    
xiàng shuǐ qiāo tí dēng 
向    水   悄   提 灯   
shuǐ zhōng yě tí yì zhǎn dēng 
水   中    也 提 一 盏   灯   
zhào tiān xià zhòng shēng rú wēi chén 
照   天   下  众    生    如 微  尘   
mò níng : yān yún dié yì juàn 
莫 宁   : 烟  云  叠  一 卷   
dēng huǒ yuǎn gé shān yǒu chéng què 
灯   火  远   隔 山   有  城    阙  
xī hé : yǒu chéng què 
汐 和 : 有  城    阙  
mò níng : jiāng miàn qīng fēng zuì bù quē 
莫 宁   : 江    面   清   风   最  不 缺  
jiāng yún chuī chéng xuě 
将    云  吹   成    雪  
shuǐ yún xī Camus : chén yè xiāng míng miè 
水   云  汐 Camus : 晨   夜 相    明   灭  
xiāng míng miè 
相    明   灭  
rén jiān yuǎn jiāng hú réng wèi xiē 
人  间   远   江    湖 仍   未  歇  
jiāng hú réng wèi xiē 
江    湖 仍   未  歇  
tán xiào jiān qīng yù jiǔ zhǎn kōng duì yuè 
谈  笑   间   青   玉 酒  盏   空   对  月  
qià hǎo xiàng guī tú gào bié 
恰  好  向    归  途 告  别  
hé : rì guāng fǎn chéng wèi fā yì shēng 
合 : 日 光    返  程    未  发 一 声    
tiān dì wān yuè gòng liǎng lún 
天   地 弯  月  共   两    轮  
huáng qí Eros : yì suō yān yǔ rèn píng shēng 
黄    麒 Eros : 一 蓑  烟  雨 任  平   生    
mò níng : hū tīng wén xīng guāng luò shuǐ shēng 
莫 宁   : 忽 听   闻  星   光    落  水   声    
xiàng shuǐ qiāo tí dēng 
向    水   悄   提 灯   
shuǐ zhōng yě tí yì zhǎn dēng 
水   中    也 提 一 盏   灯   
zhào tiān xià zhòng shēng 
照   天   下  众    生    
hé : rú wēi chén 
合 : 如 微  尘   
( níng zhǔ xī hé ) : rì guāng fǎn chéng wèi fā yì shēng 
( 宁   主  汐 和 ) : 日 光    返  程    未  发 一 声    
tiān dì wān yuè gòng liǎng lún 
天   地 弯  月  共   两    轮  
huáng qí Eros : yì suō yān yǔ rèn píng shēng 
黄    麒 Eros : 一 蓑  烟  雨 任  平   生    
( níng zhǔ xī hé ) : hū tīng wén xīng guāng luò shuǐ shēng 
( 宁   主  汐 和 ) : 忽 听   闻  星   光    落  水   声    
xiàng shuǐ qiāo tí dēng 
向    水   悄   提 灯   
shuǐ zhōng yě tí yì zhǎn dēng 
水   中    也 提 一 盏   灯   
zhào tiān xià zhòng shēng rú wēi chén 
照   天   下  众    生    如 微  尘   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags